Karriärvägledning

درخدمات راهنمایی پیشرفت شغلی، شما درمسیر کار یا تحصیل خود ازیک مشاور تحصیلی و شغلی کمک می گیرید. شما در مورد اینکه چه دوره های تحصیلی ای موجود است و کدام یک از آنها بهترین موقعیت را برای یک شغل دارند، اطلاعاتی فردی دریافت میکنید. برای شناسایی استعدادها و تجربیات خود کمک گرفته تا بدانید که درکدامیک از حرفه ها می توانید ازاستعدادتان بهره مند شوید.

film

هدایت وظیفوی چیست؟

در این فلم به شما میگوییم که هدایت وظیفوی چیست و چیگونه میتوانید در آن اشتراک نمایید.

چه چیزی

در راهنمایی پیشرفت شغلی، شما از یک مشاور تحصیلی و شغلی در راه رسیدن به بازار کار کمک دریافت میکنید. خدمات توسط پیمانکاران ما انجام می شود.

برای چه کسی

راهنمایی پیشرفت شغلی برای افرادی است که نیاز به کمک دارند تا بفهمند کدام شغل برای آنها مناسب است و چگونه می توانند آنها را بیابند. همچنین فرصتی وجود دارد برای بازدیدهای تحصیلی و ملاقات با افرادی که در مورد چگونگی کارکردن درحرفه ای که انتخاب کرده اند و در مورد مسیرشغلی خود در آنجا صحبت می کنند.

در راهنمایی پیشرفت شغلی، شما این فرصت را پیدا می کنید که فکر کنید کدام حرفه را می توانید انتخاب کنید. اگر سوئدی صحبت نمی کنید، می توانید به زبان خودتان کمک دریافت کنید. این نیازها و اشتیاق شما است که تعیین کننده اند. می توانید انتخاب کنید که درمورد کدام دوره های تحصیلی و حرفه ها مایلید بیشتربدانید.

بدینصورت انجام میگیرد

  • این اداره کاراست که ارزیابی می کند آیا راهنمایی پیشرفت شغلی خدمتی مناسب برای شما است یا خیر.
  • شما در راهنمایی پیشرفت شغلی بصورت تمام وقت شرکت می کنید، اما اگرقبلاً دردوره تجهیزو انطباق (rusta och matcha)، شرکت کرده اید، می توانید در راهنمایی پیشرفت شغلی به صورت نیمه وقت شرکت کنید.
  • شما دو ماه در این خدمت کاری شرکت می کنید.

راهنمای پیشرفت شغلی در کمون های زیر موجود است: Danderyd, Karlshamn Karlskrona, Köping, Lidköping, Munkedal, Olofström, Oskarshamn, Ronneby, Skellefteå, Solna, Trollhättan, Uddevalla, Umeå, Västerås, Örnsköldsvik.

غرامت و شرایط آن

وقتی این پشتیبانی را دریافت میکنید، در یک برنامه شرکت دارید. آنگاه می توانید از صندوق بیمه همگانی تقاضای دریافت غرامت کنید. در اینجا می توانید درباره چگونگی درخواست غرامت و شرایط شرکت شما در یکی از برنامه های ما بیشتر بدانید

زمانیکه در یک برنامه شرکت می کنید

گام بعدی

با ما تماس بگیرید

توضیحات خود را برای شرح دلائل واجد شرایط یودن برای این پشتیبانی برای بالا بردن فرصت های شغلی خود آماده کنید.

ارزیابی

ما با هم وضعیّت شما را بررسی می کنیم. یکی از کامندان کاریابی ادارۀ کار مناسب بودن این پشتیبانی برای شما برای بالا بردن امکانات شغلی شما را بررسی می کند.

تصمیم گیری

پشتیبانی ارائه شده توسط ما به وضعیّت شما بستگی دارد. واجد شرایط بودن افراد برای پشتیبانی های مختلف در اصل توسط سیاست های دولت تعیین می شود.