Karriärvägledning

در خدمات راهنمائی شغلی و حرفهای یک نفر که راهنمای تحصیلی و شغلی است، به شما برای رسیدن به کار یا تحصیلات کمک میکند و پشتیبانیهایی ارائه میدهد. شما درباره دورههای آموزشی و امکانات موجود راهنمایی فردی دریافت میکنید. ما به کمک هم علایق و مهارتهای شما را بررسی کرده و یک طرح شغلی برای آینده شما ترسیم میکینم.

هدایت وظیفوی چیست؟

فیلم
/

2 دقیقه 59 ثانیه

در این فلم به شما میگوییم که هدایت وظیفوی چیست و چیگونه میتوانید در آن اشتراک نمایید.

راهنمائی شغلی و حرفه‌ای چیست؟

در راهنمائی شغلی و حرفه‌ای به شما امکان داده می‌شود در مورد مشاغلی که می‌توانید انتخاب کنید فکر و تأمل کنید. شما نزد یکی از شرکتها/مؤسسات برگزار کننده ما از حمایت یک راهنمای شغلی و حرفه‌ای برخوردار می‌شوید تا راه خود را برای رسیدن به کار یا تحصیلات پیدا کنید. ما به کمک هم مهارتها و نقاط قوت شما، تجربیاتی که کسب کرده‌اید و اینکه از آنها در چه زمینه‌های شغلی می توان استفاده نمود را بررسی و مشخص می‌کنیم. در همین حین برنامه‌ای برای آینده شما ترسیم می‌کنیم.

این راهنمایی برای چه کسانی است؟

راهنمائی شغلی و حرفه‌ای برای افرادی است که در تعیین، بررسی و مشخص کردن مشاغل مناسب به حمایت نیاز دارند و نمی‌دانند چه قدم‌هایی برای رسیدن به هدف خود باید بردارند. این حمایت می‌تواند بطور مثال کارآموزی یا دوره آموزشی باشد. ما راهنمائی شغلی و حرفه‌ای را با نیازهای شما تطبیق می‌دهیم. اگر زبان سوئدی صحبت نمی‌کنید می توانید به زبان مادری خود حمایت دریافت کنید.

چگونگی عملکرد به شرح زیر است

  • قضاوت اینکه خدمات راهنمائی شغلی و حرفه‌ای برای شما مناسب است یا نه، با اداره کاریابی است.
  • میزان مشارکت شما در راهنمائی شغلی و حرفه‌ای بین 50 و 100 درصد باشد. شما می‌توانید راهنمائی شغلی و حرفه‌ای را بطور مثال با کار، زبان سوئدی مقدماتی (sfi) یا اقدام دیگری از سوی اداره کاریابی تلفیق کنید.
  • شما نزد یکی از شرکتها/مؤسسات برگزار کننده با یک راهنمای شغلی و حرفه‌ای تماس برقرار می‌کنید.
  • شما می‌توانید از محیط‌های کاری یا دوره‌های آموزشی بازدید کنید. شما همچنین می‌توانید افرادی را ملاقات کنید که می‌توانند برایتان توضیح دهند که کار کردن در یک شغل و راه رسیدن به آن چگونه است.
  • هدف از خدمات راهنمائی شغلی و حرفه‌ای تدوین یک برنامه راه برای شما در مسیر رسیدن به کار یا تحصیلات است.
  • شما به مدت دو ماه در این خدمات شرکت می‌کنید.

غرامت و شرایط آن

وقتی این پشتیبانی را دریافت میکنید، در یک برنامه شرکت دارید. آنگاه می توانید از صندوق بیمه همگانی تقاضای دریافت غرامت کنید. در اینجا می توانید درباره چگونگی درخواست غرامت و شرایط شرکت شما در یکی از برنامه های ما بیشتر بدانید

زمانیکه در یک برنامه شرکت می کنید

گام بعدی

با ما تماس بگیرید

توضیحات خود را برای شرح دلائل واجد شرایط یودن برای این پشتیبانی برای بالا بردن فرصت های شغلی خود آماده کنید.

ارزیابی

ما با هم وضعیّت شما را بررسی می کنیم. یکی از کامندان کاریابی ادارۀ کار مناسب بودن این پشتیبانی برای شما برای بالا بردن امکانات شغلی شما را بررسی می کند.

تصمیم گیری

پشتیبانی ارائه شده توسط ما به وضعیّت شما بستگی دارد. واجد شرایط بودن افراد برای پشتیبانی های مختلف در اصل توسط سیاست های دولت تعیین می شود.