Anmäl frånvaro för vård av barn när du deltar i ett program

När du deltar i ett program är det viktigt att du anmäler frånvaro om du tillfälligt vårdar sjukt barn, VAB. Om vi inte vet varför du är frånvarande riskerar du att få en varning eller avstängning från din ersättning.

När ska jag anmäla frånvaro för vård av barn?

Du ska anmäla frånvaro om du deltar i ett program och inte kan delta i dina planerade aktiviteter på grund av att du behöver ta hand om barn som blivit sjuk.

Gör din anmälan första dagen du vårdar barn

Du behöver göra din anmälan om frånvaro första dagen du vårdar sjukt barn. Annars riskerar du att få en varning eller avstängning från din ersättning (aktivitetsstöd, etableringsersättning eller utvecklingsersättning).

Delar du på vården av barnet med någon annan behöver du anmäla frånvaro vid varje nytt tillfälle du vårdar barnet.

Om du deltar i praktik, svenska för invandrare (sfi), utbildning, steg till arbete, rusta eller matcha eller någon annan aktivitet hos en av Arbetsförmedlingens leverantörer, behöver du även meddela frånvaron dit.

Anmäl frånvaro för vård av barn

Om du inte kan göra en digital anmälan ska du i stället kontakta oss för att anmäla att du vårdar sjukt barn.

Du behöver inte meddela när barnet är frisk

Du behöver inte meddela Arbetsförmedlingen när du återgår till ditt program och inte längre vårdar sjukt barn. I din ansökan om aktivitetsstöd, etableringsersättning eller utvecklingsersättning hos Försäkringskassan markerar du vilka dagar du vårdat sjukt barn.

Vilken ersättning får jag vid vård av barn?

Du får ersättning för de dagar som du har vårdat sjukt barn. Du behåller alltså din ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning för dessa dagar.

Om du jobbar vid sidan av ditt program gäller andra regler om du inte kan jobba för att du behöver vårda sjukt barn. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Om du själv blir sjuk

När du deltar i ett program måste du anmäla frånvaro första dagen du är sjuk.

Anmäla frånvaro när du är sjuk och deltar i ett program