Arbetspraktik

Behöver du skaffa dig arbetslivserfarenhet och öka dina chanser att få jobb? Då kan arbetspraktik vara rätt för dig. Praktik på en arbetsplats kan också vara ett alternativ för dig som förbereder dig för att starta eget.

Vad

Arbetspraktik innebär att du provar på att jobba på en arbetsplats. Genom att du får arbetslivserfarenhet behåller och stärker du din yrkeskompetens.

Om du är ny i Sverige och har ett yrke, men saknar eller har begränsad erfarenhet av svenskt arbetsliv kan du under praktiken få din yrkeskompetens bedömd av en handledare. Bedömningen har du nytta av när du sedan söker jobb. Bedömningen tar upp till tre veckor och kan göras på en arbetsplats, en yrkesskola eller liknande.

För vem

Arbetspraktik är för dig som behöver skaffa dig arbetslivserfarenhet och därmed öka dina chanser att få jobb. Du behöver vara inskriven som arbetssökande hos oss. Du behöver också uppfylla något av följande:

  • Du är minst 25 år, anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och är eller riskerar att bli arbetslös.
  • Du har fyllt 18 år och står långt från arbetsmarknaden.
  • Du deltar i jobbgarantin för ungdomar eller i jobb- och utvecklingsgarantin.
  • Du deltar i eller har deltagit i etableringsprogrammet.
  • Du har en funktionsnedsättning som påverkar din arbetsförmåga.

Så här fungerar det

  • Det är vi som bedömer om arbetspraktik är ett bra stöd för dig.
  • Du behöver sedan hitta en praktikplats, på egen hand eller med vår hjälp. Du kan praktisera hos företag, organisationer och myndigheter. Kravet är att arbetsplatsen är en juridisk person eller en enskild person som bedriver näringsverksamhet.
  • Vi planerar upplägget av praktiken tillsammans med dig och arbetsgivaren. Vi tar också kontakt med facket.
  • Efter praktiken får du ett intyg från praktikplatsen som beskriver vilka erfarenheter du har fått. Om det ingår i praktiken att din yrkeskompetens ska bedömas, får du ett skriftligt resultat av bedömningen.

Ersättning och villkor

När du tar del av detta stöd deltar du i ett program och du kan ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. Här berättar vi hur du ansöker om ersättning och vad som gäller när du är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i ett av våra program.

När du deltar i ett program

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.