Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd – SIUS

Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd och hjälp när du söker jobb eller när du är ny på en arbetsplats. En stödperson hjälper dig att träna på arbetsuppgifter och annat som krävs för att du ska få ett jobb.

Vad

Stödet är individuellt och ges av en stödperson med särskild kompetens i introduktionsmetodik, en så kallad SIUS. Stödpersonen kopplas in när du söker jobb och kan bland annat hjälpa till med att ta kontakt med olika arbetsgivare. Du kan också få stöd vid en anställning eller praktik för att kunna bekanta dig mer med din arbetsplats. Stödpersonen hjälper dig med introduktionen på arbetsplatsen och ansvarar för att du får det stöd som ni har kommit överens om. Det kan ibland innebära att stödpersonen arbetar sida vid sida med dig under en tid. Stödet trappas sedan ned, och upphör helt när du kan utföra dina arbetsuppgifter självständigt.

Stödet består av två delar:

  • Introduktionsstöd, som du kan du få under högst 6 månader.
  • Uppföljningsstöd, som du kan få i minst 1 år efter att du börjat din anställning.

För vem

Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd är för dig som har funktionsnedsättning och behöver särskilt stöd inför en anställning. Du behöver vara inskriven som arbetssökande hos oss.

Så här fungerar det

  • Det är vi som bedömer om särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd är lämpligt för dig.
  • Vi ser över vilka arbetsuppgifter det rör sig om och vilket stöd som kan vara aktuellt. Vi gör sedan en överenskommelse med dig om upplägget.
  • Vi ser till att du kommer i kontakt med en utsedd SIUS och därefter kan samarbetet börja.
  • Vi gör en överenskommelse tillsammans med dig, arbetsgivaren och stödpersonen. I den står det hur vi ska lägga upp introduktionen och hur omfattande den ska vara.

Ekonomiskt stöd

Under introduktionstiden före anställningen får du samma ersättning som du hade som arbetssökande.

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.