Allmän utbildning

De flesta jobb kräver att du har en grundläggande utbildning. Bygg på din kompetens inom ramen för våra olika stöd och program.

Studiemotiverande kurs på folkhögskola

Prova på att studera och hitta vägen vidare. Med aktiviteter för att hitta motivation, studieteknik och med fokus på kärnämnen blir du rustad för att fortsätta studera.

Studiestöd för utbildning på grundskole- och gymnasienivå

Med en gymnasieutbildning ökar dina chanser att få jobb. Bygg på din grundläggande utbildning med stöd från oss och andra myndigheter.

Studiestöd för utbildning på yrkeshögskola, högskola och universitet

Studier på universitet, högskola eller eftergymnasial nivå ökar dina chanser att få jobb. Är du ny i Sverige kan det finnas ännu fler möjligheter.