Hjälp för arbetssökande med funktionsnedsättning eller ohälsa

Har du en funktionsnedsättning, diagnos, sjukdom eller någon svårighet? Då kan du ha rätt till stöd från oss när du söker jobb, förbereder dig för arbetslivet och är på jobbet.

Innehåll på sidan

Vem kan få stöd?

Här nedanför visar vi svårigheter och funktionsnedsättningar som ofta leder till stöd från oss. Om du har dessa svårigheter som påverkar dig när du söker jobb, förbereder dig för arbetslivet eller jobbar kan du få stöd.

Kognitiva svårigheter

Du kan ha svårt med inlärningen, att koncentrera dig, att påbörja och avsluta saker och att minnas. Adhd eller autism kan vara orsaken.

Språkliga svårigheter

Du har till exempel svårt att läsa eller skriva. Dyslexi eller afasi kan vara orsaken.

Psykisk ohälsa

Du kanske känner ångest, oro, stress, utmattning, nedstämdhet, har sömnproblem eller social fobi.

Problem med din hälsa

Du har till exempel smärtor i kroppen, svår allergi eller hjärtproblem.

Begränsad rörelseförmåga

Du kan ha svårt att sitta, stå, gå eller att använda armar och händer.

Synen

Du har till exempel mycket nedsatt syn eller är blind, svårt att känna igen personer på långt håll eller läsa liten text.

Hörseln

Du har till exempel nedsatt hörsel eller är döv, har svårt att höra i samtal eller har störande ljud i örat.

Missbruk

Du har haft ett missbruk eller beroende av alkohol, droger, läkemedel eller spel om pengar som kan påverka dina förutsättningar att söka, få eller behålla ett arbete.

Kom ihåg!

Även om dina svårigheter saknas i listan så kan du få stöd.

Vilka stöd ger Arbetsförmedlingen?

Våra stöd ska underlätta för dig med en funktionsnedsättning, diagnos, sjukdom eller någon annan svårighet. Här nedanför visar vi vanliga stöd när du till exempel:

 • Vi tar reda på vilka jobb som passar dig och dina kompetenser.
 • Vi undersöker om det finns anpassningar eller hjälpmedel du kan behöva för att arbeta.
 • Arbetsträna på en arbetsplats.
 • Praktik på en arbetsplats.
 • Träffa en specialist, till exempel en arbetsterapeut, fysioterapeut, psykolog, socialkonsulent, dövkonsulent, synspecialist eller audionom.

 • Extra stöd att söka jobb, till exempel hjälp att skriva jobbansökan.
 • En person som hjälper dig att hitta ett jobb och pratar med din nya arbetsgivare.
 • Pedagogiskt stöd om du går en utbildning via Arbetsförmedlingen medan du söker jobb.
 • Teckenspråkstolk när du deltar i Arbetsförmedlingens aktiviteter eller utbildningar.

 • En person som introducerar dig och ger dig stöd på arbetsplatsen.
 • Anpassa jobbet, till exempel lägre arbetstempo och uppgifter som passar dig.
 • Bidrag till dig eller arbetsgivaren att skaffa hjälpmedel som underlättar för dig på jobbet.

Ta första steget så här

För att du ska kunna få stöd behöver vi få veta hur din svårighet eller funktionsnedsättning påverkar dig när du söker jobb, förbereder dig för arbetslivet eller jobbar. Vi undersöker sedan tillsammans med dig vilka stöd du behöver för att kunna arbeta.

Du börjar med att:

 • skriva in dig som arbetssökande
 • berätta om dina svårigheter för oss.

Kom ihåg!

Om du redan är inskriven kan du kontakta oss direkt.

Inte inskriven – gör så här

1.

Du skriver in dig hos oss på vår webbplats.

2.

Du väljer en tid då vi kan ringa upp dig och ha ett planeringssamtal.

3.

I planeringssamtalet är det viktigt att du berättar om dina svårigheter. En anhörig eller annan person kan också vara med som stöd.

4.

Du blir inbjuden till ett fördjupat planeringssamtal. Utredningen om stöd ser sedan olika ut för olika personer och kan ta olika lång tid.

Behöver du hjälp att skriva in dig?

På Statens servicecenter kan du få hjälp att skriva in dig. Du behöver inte boka tid. Besök ett kontor och berätta att du vill skriva in dig hos Arbetsförmedlingen så får du hjälp. Om du inte har e-legitimation ska du ta med dig din legitimation, till exempel körkort, pass eller id-kort.

Hitta ditt närmaste servicekontor (statenssc.se)

Mer information till dig och dina anhöriga

Tipsa gärna din familj eller andra viktiga personer i din närhet om den här sidan. Det kan vara skönt att ha anhöriga som vet hur Arbetsförmedlingens stöd funkar.

Om du vill veta mer kan du titta på en video, lyssna på en podcast eller gå vidare till andra sidor med detaljerad information. Du hittar länkar till mer information om stöd här nedanför.

Stöd för dig med funktionsnedsättning eller ohälsa

Så här skriver du in dig

Inför planeringssamtalet

När du har eller har haft ersättning från sjukförsäkringen

Kontakta oss

Vi besvarar dina frågor om stöd och hjälper dig komma vidare. Kontakta oss om du till exempel vill:

 • fråga om Arbetsförmedlingens stöd
 • få hjälp att skriva in dig på vår webbplats
 • veta något inför ett möte med oss
 • fråga vad du ska göra när din anställning med stöd tar slut.

Du som har e-legitimation kan få personlig hjälp. Här nedanför hittar du olika sätt att kontakta oss, välj det som passar dig bäst.

Chatta med oss

Välj ditt ärende, ställ frågor
och vänta på svar.

Chatta med en arbetsförmedlare.

Öppet måndag-fredag: 8-16

Chatta med oss

Nå oss på telefon

Välj om du vill bli uppringd
eller vänta i telefonkö.

Prata med en arbetsförmedlare.

Öppet måndag-fredag: 8-16

Besök ett servicekontor

Ingen tidsbokning.

Hitta ett servicekontor
nära dig.

Öppettiderna varierar

Hjälp oss att bli bättre

Vi vill gärna ha dina synpunkter
och förslag på förbättringar.