För dig med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning finns det olika typer av stöd för att förbättra dina möjligheter på arbetsmarknaden. Vi gör en bedömning utifrån din aktuella situation och dina förutsättningar innan vi fattar beslut.

Anpassat jobb

Om du har en funktionsnedsättning som gör att din arbetsförmåga är nedsatt, kan du få hjälp att hitta ett jobb som är anpassat efter dina förutsättningar. Det kan handla om att arbetsplatsen och arbetsuppgifterna är anpassade, men också om anpassade arbetstider. Tillsammans med dig och din arbetsgivare skapar vi rätt förutsättningar för dig. Vi kompenserar din arbetsgivare ekonomiskt.

Personligt stöd

Du kan få olika former av personligt stöd på din arbetsplats eller i samband med studier. Här är några exempel på stöd:

 • Om du behöver hjälp med vissa arbetsuppgifter kan du få ett personligt biträde. Vi kompenserar din arbetsgivare ekonomiskt.
 • Om du behöver stöd vid inlärning, kan du få pedagogiskt stöd när du går någon av våra utbildningar.
 • Stödperson inför och under en anställning, så kallad SIUS-konsulent.
 • Jobb inom Samhall – för dig som behöver mycket stöd och arbetsledning för att utveckla din arbetsförmåga.

Stöd när du söker jobb

Behöver du stöd för att komma ut på arbetsmarknaden eller för att välja yrke? Tillsammans med dig gör vi en bedömning av vilken typ av stöd du behöver.

Här är några exempel på stöd:

 • Individuellt anpassat stöd när du söker jobb. Stödet ges av privata aktörer som har avtal med oss.
 • Stöd för att delta i våra aktiviteter, till exempel teckenspråkstolk.
 • Vägledning för att din övergång från skolan till arbetslivet ska bli så smidig som möjlig.

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Vi har personal med särskild kompetens inom arbetslivsinriktad rehabilitering, som tillsammans med dig kan förbättra dina chanser på arbetsmarknaden. Det är dels arbetsförmedlare, men även personal med särskild kompetens på olika områden.

Specialister på Arbetsförmedlingen

 • Arbetsterapeut och fysioterapeut
 • Psykolog
 • Socialkonsulent
 • Dövkonsulent
 • Synspecialist
 • Audionomer

Vi kommer tillsammans med dig fram till om du behöver kontakt med någon av dessa.

Hjälpmedel

Du kan få bidrag till hjälpmedel som underlättar för dig på arbetsplatsen. Din arbetsgivare kan också få bidrag för hjälpmedel, eller om arbetsredskap eller din arbetsplats behöver anpassas för dig.

Du kan få bidrag under anställningens första 12 månader. Har du arbetat längre tid än 12 månader kan du fortfarande få hjälpmedel, men då ska du kontakta Försäkringskassan.

Hjälpmedel på arbetsplatsen

Bidrag till litteratur och tolk för dig med syn- eller hörselnedsättning

Är du anställd på ett företag kan din arbetsgivare ansöka om att få bidrag om du behöver teckenspråkstolkning, skrivtolkning, tecken som stödtolkning eller dövblindtolkning i samband med en utbildning inom företaget. Om du har en synnedsättning kan din arbetsgivare också få bidrag till inläsning på ljudmedier av facklitteratur i samband med att du går en utbildning inom företaget.

Informera din arbetsgivare om att bidraget finns att söka. Information för arbetsgivare finns här.

Fler stöd för dig med funktionsnedsättning