Stöd för dig med funktionsnedsättning eller ohälsa

Du som har någon funktionsnedsättning, diagnos, sjukdom eller annan svårighet kan få extra stöd från oss när du söker jobb eller är på din arbetsplats. Här har vi samlat våra olika stöd som riktar sig till dig med någon funktionsnedsättning eller ohälsa.

Arbetsintegrerande övningsplatser

För dig som har varit borta från arbetsmarknaden under längre tid, är osäker på din arbetsförmåga och vilket arbete som passar dig.

Arbetsmarknadsutbildning för personer med synnedsättning

Om du har synnedsättning eller synsvaghet kan en anpassad utbildning efter dina individuella behov och förutsättningar vara en väg in på arbetsmarknaden.

Bidrag för personligt biträde

Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd av en person på din arbetsplats. Din arbetsgivare får ett bidrag för detta.

Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen

Du kan få bidrag till hjälpmedel för att kunna utföra ditt jobb. Din arbetsgivare kan också få bidrag för hjälpmedel eller anpassning av din arbetsplats.

Förmedlingsinsatser

Förmedlingsinsatser är ett program för dig som behöver stöd i att söka jobb eller att börja studera. Som stöd får du en handledare hos en av våra leverantörer.

Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning

Du kan få pedagogiskt stöd, kompletterat med hjälpmedel, när du deltar i vissa av våra utbildningsinsatser.

Lönebidrag

Om du har en funktionsnedsättning kan du få ett jobb som är anpassat för dig. Din arbetsgivare kan få bidrag till din lön.

Samhall

Med ett jobb inom Samhall får du möjlighet att utveckla din arbetsförmåga och din yrkeskompetens. Du får stöd och handledning under tiden.

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare

Ett anpassat jobb för dig som har en funktionsnedsättning.

Steg till arbete

För dig som behöver hjälp med att förbereda, utveckla och stärka dig för arbete eller studier och att hitta ett jobb.

Särskild stödperson för introduktion och uppföljningsstöd - SIUS

Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd när du söker jobb eller är ny på en arbetsplats. En stödperson hjälper dig att träna på arbetsuppgifter och annat.

Yrkesintroduktion för teckenspråkiga

För dig som är teckenspråkig och behöver stöd för att få arbete, starta eget eller studera.

Så kan du med extra behov få hjälp från oss

Få mer information om vem som kan ha rätt till stöd, i vilka situationer du kan få stöd och hur du tar första steget för att få stöd från oss.

Hjälp för arbetssökande med funktionsnedsättning eller ohälsa

Fler stöd från Arbetsförmedlingen

Stöden på den här sidan riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning, diagnos eller annan svårighet. Arbetsförmedlingen har även andra stöd som kan vara relevanta för dig.

Fler stöd från Arbetsförmedlingen