Taageero laguugu tala galay adigaaga naafada ah

Haddii itaaldarro aad la dhiban tahay, waxaad heli kartaa taageero kala nooc ah taasoo ku kordhin doonto fursadaha aad suuqa shaqada ku lahaan karto. Kahor inta aan arrintaada go'aan ka gaarin waxaan ku dhaqaaqi doonaa qiimaynta fursadahaaga iyo xaaladda aad imminka ku sugan tahay.

Arbetsintegrerande övningsplatser

Taageero loogu tala galay adigaaga muddo dheer ka maqnaa suuqa shaqada, oo aan hubin kartidaada shaqo iyo shaqada kugu habboon.

Bidrag för personligt biträde

Qof jooga goobtaada shaqada ayaad taageero ka heli kartaa haddii ay liidato kartidaada shaqo iyadoo ay naafanimo sabab u tahay. Shaqabixiyahaaga ayaa markaas kaalmo helaya si uu shaqaale kuugu qoondeeyo.

Hjälpmedel på arbetsplatsen

Waxaad heli kartaa kaalmo loogu tala galay qalab wax caawiya si aad shaqadaada u gudan kartid. Shaqabixiyahaagu sidoo kale wuu heli karaa kaalmo loogu tala galay qalab wax caawiya ama in baahidaada la waafajiyo goobtaada shaqada.

Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning

Marka aad ka qeyb qaadaneysid qaar ka mid ah dadaalladeenna waxbarashada, waxaad heli kartaa taageero la xiriirta waxbaridda, oo lagu dhameystiray qalab wax caawiya.

Lönebidrag

Haddii uu naafanimo awgeed karaankaaga shaqadu uu hooseeyo waxaad heli kartaa shaqo duruufahaaga la waafajiyay. Isla mar ahaantaas wuxuu shaqabixiyahaagu mushaarkaaga u heli karyaa kaalmo lacageed.

Samhall

In aad u shaqeysid Samhall waxay fursad kuu siineysaa in aad horuumarisid karaankaaga shaqada iyo kartidaada aqoon- iyo xirfadeed. Inta aad u shaqeyneysid waxaad heleysaa taageero iyo gacan qabasho.

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare

Shaqo lagu waafajiyay adigaaga naafada ah.

Särskild stödperson för introduktion och uppföljningsstöd - SIUS

Haddii aad naafo tihid waxaad heli kartaa taageero iyo caawimaad marka aad shaqo raadineysid ama marka aad goob shaqo ku cusubtihid. Qof taageero kuu ah ayaa kaa caawinaya hawlaha shaqada iyo wixii kale ee loo baahanyahay si aad shaqo u heshid.