Introduktionsjobb

När du behöver hjälp att komma in på arbetsmarknaden. Du kan kombinera introduktionsjobbet med studier, som både stärker din egen kompetens och möter arbetsgivares behov.

Vad

Ett introduktionsjobb är ett jobb hos en privat eller offentlig arbetsgivare, där du får en chans att komma in i arbetslivet. Den som anställer dig får samtidigt ett bidrag till din lön.

Ett introduktionsjobb kan vara antingen en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning. Du kan också ha ett introduktionsjobb på deltid om du har permanent nedsatt arbetsförmåga.

Du kan ofta kombinera introduktionsjobbet med utbildning, till exempel en yrkesinriktad kurs, gymnasiestudier för att få gymnasieexamen, studier i svenska eller annan lämplig kompletteringsutbildning.

Du kan ha ett introduktionsjobb i upp till 12 månader. Om vi bedömer att du behöver fortsatt stöd kan introduktionsjobbet förlängas, som längst till sammanlagt 24 månader.

För vem

Introduktionsjobb är för dig som har varit arbetslös en längre tid, eller som är nyanländ i Sverige. Du behöver vara inskriven som arbetssökande hos oss. Du behöver också uppfylla något av följande:

  • Du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.
  • Du har fyllt 20 år och har deltagit i jobbgarantin för ungdomar i minst 200 dagar.
  • Du är nyanländ, har fyllt 20 år samt deltar i etableringsprogrammet, eller har någon gång de senaste 12 månaderna deltagit i etableringsprogrammet.
  • Du är nyanländ, har fyllt 20 år, har en pågående etableringsplan eller har avslutat din etableringsplan under de senaste 12 månaderna.
  • Du är nyanländ, har fyllt 20 år och har inom de senaste 36 månaderna fått uppehållstillstånd eller uppehållskort som familjemedlem till en EU/EES-medborgare.

Så här fungerar det

  • Det är vi som tillsammans med dig och arbetsgivaren bedömer om en arbetsplats är lämplig och vilka arbetsuppgifter som passar dig.
  • Vi skriver en överenskommelse med dig och arbetsgivaren och samråder med facket. I överenskommelsen står det vilka arbetsuppgifter du ska ha och vilket slags stöd och handledning du behöver. Om du studerar parallellt med anställningen ska även detta beskrivas i överenskommelsen.
  • Arbetsgivaren ansvarar sedan för att du kommer igång och att du får den handledning du behöver.

Lön

Du har rätt till den lön och de anställningsförmåner som står i arbetsgivarens kollektivavtal eller som motsvarar branschens lönenivåer. Ett introduktionsjobb ger dock inte rätt till ersättning från a-kassan.

Anställningsskydd

Du omfattas av det anställningsskydd som regleras i branschens kollektivavtal, men vissa delar av lagen om anställningsskydd, LAS, gäller inte vid introduktionsjobb. Introduktionsjobbet ger inte rätt till a-kassa.

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.