Arbetsintegrerande övningsplatser

Är du inskriven hos oss på Arbetsförmedlingen och har ett stort behov av stöd för att komma in på arbetsmarknaden kan arbetsintegrerande övningsplatser hjälpa dig att förbereda dig för arbete.

Vad

Om du har varit borta från arbetsmarknaden länge och är osäker på din förmåga att arbeta kan du få stöd genom arbetsförberedande insatser. Du får möjlighet att komma in i arbetslivet i en lugn och trygg arbetsmiljö i ett socialt företag. Under tiden får du nära handledning och stöd att utveckla din förmåga att klara de grundläggande kraven i arbetslivet och hitta en väg till egen försörjning. Målet är att du ska få anställning inom det sociala företaget. Alternativt förbereda dig för studier eller kunna delta i något av Arbetsförmedlingens övriga program.

För vem

Stödet är till för dig som har varit borta från arbetsmarknaden under längre tid och som är osäker på din arbetsförmåga och vilken typ av arbete som kan passa för dig.

Så här fungerar det

  • Först fattar vi beslut om att du har behov av arbetsförberedande insatser.
  • Efter det väljer du leverantör. Vi ger information om vilka leverantörer du har att välja på.
  • När du valt leverantör börjar vi med ett första samtal mellan dig, leverantören och Arbetsförmedlingen.
  • Vi anpassar tiden i insatsen efter dina förutsättningar.
  • Medan insatsen pågår har vi löpande kontakt där vi följer upp din utveckling och stämmer av hur du tycker att aktiviteterna på arbetsplatsen fungerar.

Ersättning och villkor

När du tar del av detta stöd deltar du i ett program och du kan ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. Här berättar vi hur du ansöker om ersättning och vad som gäller när du är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i ett av våra program.

När du deltar i ett program

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.