Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning

Du kan få pedagogiskt stöd, kompletterat med hjälpmedel, när du deltar i vissa av våra utbildningsinsatser.

Vad

Om du har en funktionsnedsättning har du möjlighet att få pedagogiskt stöd när du deltar i vissa av våra utbildningar. Du får stöd av en person som till exempel hjälper dig med att få struktur på studierna och med studieteknik. Stödet kan också kompletteras med olika former av hjälpmedel, som till exempel rättstavningsprogram, talsyntesprogram med mera. Stödet är ett komplement till förberedande utbildning, arbetsmarknadsutbildning eller utbildning på folkhögskola.

Stödet kan vara 5-30 timmar per vecka, beroende på vad du behöver. Antalet timmar med stöd är ofta fler i början än i slutet av din utbildning, eftersom tanken är att du på sikt ska bli så självständig som möjligt. Den totala längden på stödet kan variera, men det varar som längst till det datum då du avslutar din utbildning.

För vem

Stödet är till för dig som har en funktionsnedsättning som gör att du behöver extra stöd för att kunna delta i våra utbildningsinsatser.

Så här fungerar det

  • Först ska vi ha fattat beslut om att du får gå en utbildning, och att du på grund av din funktionsnedsättning behöver individuellt pedagogiskt stöd för att klara utbildningen.
  • Innan din utbildning startar gör vi en planering tillsammans med den leverantör som tillhandahåller det pedagogiska stödet. Leverantören kartlägger dina konkreta behov och vilket stöd som passar dig. Kartläggningen brukar ta 1-3 veckor.

Under din utbildning kommer vi löpande stämma av med dig hur du tycker att stödet fungerar.

Försäkring

Det är leverantören av stödet som av ansvarar för eventuella försäkringar av arbetshjälpmedel.

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.