Stöd för dig som är arbetslös

Som arbetslös, eller om du har särskilda behov, kan du få extra hjälp och stöd från oss. Här kan du se vilken slags hjälp du kan få.

A

Akademikertjänst korta vägen

En individuell utbildning som förbereder dig som är akademiker att hitta ett arbete inom din utbildning eller att fortsätta studera.

Arbetsintegrerande övningsplatser

För dig som har varit borta från arbetsmarknaden under längre tid, är osäker på din arbetsförmåga och vilket arbete som passar dig.

Arbetsmarknadsutbildning

En arbetsmarknadsutbildning gör dig mer attraktiv på den aktuella arbetsmarknaden. Utbildningen är ofta skräddarsydd tillsammans med en specifik arbetsgivare.

Arbetsmarknadsutbildning för personer med synnedsättning

Om du har synnedsättning eller synsvaghet kan en anpassad utbildning efter dina individuella behov och förutsättningar vara en väg in på arbetsmarknaden.

Arbetspraktik

Behöver du skaffa dig arbetslivserfarenhet och öka dina chanser att få jobb? Eller förbereda dig för att starta eget? Då kan praktik på en arbetsplats vara rätt för dig.

Arbetsträning

Behöver du prova att jobba för att kunna börja eller återgå till ett arbete? Med arbetsträning kan du vara på en arbetsplats och delta i verksamheten med handledning.

B

Bidrag för personligt biträde

Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd av en person på din arbetsplats. Din arbetsgivare får ett bidrag för detta.

Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen

Du kan få bidrag till hjälpmedel för att kunna utföra ditt jobb. Din arbetsgivare kan också få bidrag för hjälpmedel eller anpassning av din arbetsplats.

Bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet

Du som har en bra affärsidé och har en funktionsnedsättning, kan få ett bidrag för kostnader i samband med starten av din verksamhet.

E

Etableringsjobb

Om du varit arbetslös länge eller tillhör en viss kategori nyanlända kan du får etableringsjobb för att lättare etablera dig på arbetsmarknaden.

Etableringsprogrammet

Ett program med aktiviteter och utbildning för vissa nyanlända invandrare för att du så snabbt som möjligt ska lära dig svenska, hitta ett jobb och klara din egen försörjning.

F

Förmedlingsinsatser

Förmedlingsinsatser är ett program för dig som behöver stöd i att söka jobb eller att börja studera. Som stöd får du en handledare hos en av våra leverantörer.

Förstärkt arbetsträning

Behöver du prova att jobba för att få klarhet i dina förutsättningar för arbete? Med förstärkt arbetsträning kan du vara på en arbetsplats och delta i verksamheten med handledning.

I

Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning

Du kan få pedagogiskt stöd, kompletterat med hjälpmedel, när du deltar i vissa av våra utbildningsinsatser.

Intensivår

Du som är ny i Sverige och deltar i etableringsprogrammet kan i högt tempo studera eller praktisera på en arbetsplats. Du gör det på heltid och på fritiden för att snabbt få jobb.

Introduktionsjobb

När du behöver hjälp att komma in på arbetsmarknaden. Du kan kombinera introduktionsjobbet med studier, som både stärker din egen kompetens och möter arbetsgivares behov.

J

Jobbgarantin för ungdomar

Ett program för dig under 25 år. Du kan till exempel få stöd i att söka jobb, praktik eller studie- och yrkesvägledning.

Jobb- och utvecklingsgarantin

Ett program för dig som har varit arbetslös under lång tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet.

K

Karriärvägledning

I karriärvägledning får du hjälp av en studie- och yrkesvägledare på vägen till arbetsmarknaden. Tjänsten utförs av våra leverantörer.

L

Lönebidrag

Om du har en funktionsnedsättning kan du få ett jobb som är anpassat för dig. Din arbetsgivare kan få bidrag till din lön.

N

Nystartsjobb

Med ett nystartsjobb får du som varit arbetslös länge eller varit borta från arbetslivet till exempel på grund av sjukdom en chans att börja om.

P

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

På din ort kan det finnas projekt som vi driver tillsammans med andra aktörer. Om det finns ett lämpligt projekt på din ort kan du bli erbjuden att delta.

R

Rusta och matcha

Rusta och matcha är för dig som behöver extra stöd när du söker jobb. Du väljer själv en leverantör och får en egen handledare som hjälper dig på vägen till jobb eller utbildning.

S

Samhall

Med ett jobb inom Samhall får du möjlighet att utveckla din arbetsförmåga och din yrkeskompetens. Du får stöd och handledning under tiden.

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare

Ett anpassat jobb för dig som har en funktionsnedsättning.

Starta eget, stöd till start av näringsverksamhet

Du som är arbetssökande och har goda förutsättningar att driva ett företag kan i vissa fall få stöd och hjälp när du startar ditt företag.

Steg till arbete

För dig som behöver hjälp med att förbereda, utveckla och stärka dig för arbete eller studier och att hitta ett jobb.

Studiemotiverande kurs på folkhögskola

Prova på att studera och hitta vägen vidare. Med aktiviteter för att hitta motivation, studieteknik och med fokus på kärnämnen blir du rustad för att fortsätta studera.

Studiestöd för utbildning på grundskole- och gymnasienivå

Med en gymnasieutbildning ökar dina chanser att få jobb. Bygg på din grundläggande utbildning med stöd från oss och andra myndigheter.

Studiestöd för utbildning på yrkeshögskola, högskola och universitet

Studier på universitet, högskola eller eftergymnasial nivå ökar dina chanser att få jobb. Är du ny i Sverige kan det finnas ännu fler möjligheter.

Svenska för invandrare

Språkutbildning för dig som inte har grundläggande kunskaper i svenska. Utbildningen finns på olika nivåer för att passa alla.

Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd – SIUS

Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd när du söker jobb eller är ny på en arbetsplats. En stödperson hjälper dig att träna på arbetsuppgifter och annat.

U

Uppdragsutbildningar för akademiker

Du som har akademisk examen kan komplettera med kurser inom våra uppdragsutbildningar för att lättare få arbete inom ditt yrke eller öka chansen klara kunskapsprovet i ett legitimationsyrke.

V

Validering

Du kan få dina kunskaper bedömda för att få dem erkända på den svenska arbetsmarknaden. Kunskaper som du har skaffat dig genom studier, i arbetslivet eller i vardagen.

Y

Yrkesintroduktion för teckenspråkiga

För dig som är teckenspråkig och behöver stöd för att få arbete, starta eget eller studera.

Yrkessvenska

Behöver du förbättra dina kunskaper i svenska och har en tydlig yrkesinriktning kan du få yrkesanpassad undervisning i svenska.