Jobba under asyltiden

Under tiden du är asylsökande kan du jobba, eller förbereda dig på olika sätt för att kunna hitta ett jobb.

Får jag jobba när jag söker asyl?

Ja, du kan jobba under tiden du är asylsökande, men då behöver du ha ett intyg från Migrationsverket som visar att du inte behöver ha ett arbetstillstånd. Du kan läsa mer om vad som gäller på både Migrationsverkets och Skatteverkets webbplatser.

Om att arbeta under tiden som asylsökande (migrationsverket.se)

Du måste ha ett samordningsnummer från Skatteverket för att få lön och betala skatt i Sverige.

Information om samordningsnummer (skatteverket.se)

Förbered dig för jobb i Sverige på jobskills.se

Jobskills.se är ett digitalt verktyg där du fyller i vad du har jobbat med tidigare och vilka kunskaper och erfarenheter du har. Du kan fylla i uppgifterna på ditt eget språk. Du kan sedan välja att dela dina uppgifter med olika arbetsgivare och då få dem översatta till svenska.

Läs mer om hur du kan använda Jobskills för att visa vad du kan och hitta ett jobb.

Jobskills.arbetsformedlingen.se

Lön och skatt

Om du har fått pengar från Migrationsverket under asyltiden och sedan får jobb, måste du berätta det för Migrationsverket. Du kan alltså inte jobba och få ekonomiskt stöd samtidigt. 

Få din utbildning och dina erfarenheter bedömda

Har du jobbat eller utbildat dig i ett annat land än Sverige, men saknar intyg? Då kan du få din kompetens bedömd och se hur den passar i Sverige. Det kallas validering.

Få din kompetens bedömd och erkänd

Working in Sweden

Läs mer om vad du behöver tänka på och vad du behöver göra för att kunna arbeta eller driva företag i Sverige.

Working in Sweden (sweden.se)