Yrken och framtid

Karriärvägledning på egen hand

Karriärvägledning steg för steg. Verktyg och råd.

Intresseguide

Svara på 12 frågor och få en intresseprofil med förslag på yrken som kan passa dig.

Upptäck andra yrken

Få AI-baserade förslag på yrken som passar dig och där arbetsgivare efterfrågar din kompetens.

Hitta yrken

Få koll på vad som krävs för olika yrken, titta på filmer och hör andra berätta.

Hitta yrkesprognoser

Framtidsutsikter för olika yrken. Nuläget eller tre år fram i tiden.

När du vill byta yrke

Jobb att satsa på när du vill byta yrke mitt i livet.

Läs på om utbildningar och studier

Utbildning och studier

Utbilda dig till jobb. Studiestöd och utbildningsvägar.

Arbetsmarknadsutbildning

Yrkesinriktade utbildningar där det behövs personal. För dig som är inskriven.

Självskatta dina kompetenser

Svara på frågor om dina yrkeskunskaper. Diskutera med en arbetsförmedlare.