Yrken och framtid

Mer information

Arbetsmarknadsutbildning

Yrkesinriktade utbildningar där det behövs personal. För dig som är inskriven.

Få din kompetens validerad

Få hjälp med att bekräfta dina yrkeskunskaper. Skaffa intyg. För dig som är inskriven.

Självskatta dina kompetenser

Svara på frågor om dina yrkeskunskaper. Diskutera med en arbetsförmedlare.