Söka jobb när du har eller har haft ersättning från sjukförsäkringen

Om du inte längre har rätt till sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning, kan du få stöd av oss på Arbetsförmedlingen om du väljer att söka arbete. Även du som har kvar din ersättning kan ha möjlighet att samtidigt söka arbete.

Personligt möte

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samarbetar för att ge dig bra förutsättningar att komma tillbaka till arbetslivet. Du är välkommen till Arbetsförmedlingen om du får ersättning från sjukförsäkringen eller om du inte längre får det. Försäkringskassan bokar ett möte med oss där du får information om vilken service och vilka tjänster Arbetsförmedlingen kan erbjuda dig. Vi diskuterar också vad du själv kan göra för att underlätta din omställning till arbetslivet.

Se en film om omställningsmötet (Försäkringskassans YouTube) (youtbue.com)

Att söka arbete när du har kvar din sjukpenning

Om du har varit sjukskriven mellan 90 och 180 dagar kan Försäkringskassan bedöma att du kan söka ett annat jobb och samtidigt ha kvar din sjukpenning. Du kan göra det samtidigt som du har kvar din anställning. Försäkringskassan betalar ut sjukpenning under tiden som du söker ett nytt arbete eller orienterar dig mot ett nytt yrkesområde.

När Försäkringskassan bedömt att du kan söka arbete kan du skriva in dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. På arbetsformedlingen.se finns information och tips för att hjälpa dig i din väg till ett nytt jobb.

Däremot kan du inte ta del av de stöd som kräver ett beslut av Arbetsförmedlingen eftersom det inte går att kombinera med din ersättning från sjukförsäkringen. Därför är det viktigt att du informerar Arbetsförmedlingen om din situation så att din ersättning från Försäkringskassan inte påverkas negativt.

Om du på eget initiativ vill skriva in dig på Arbetsförmedlingen medan du har ersättning från sjukförsäkringen behöver du kontakta Försäkringskassan som först måste bevilja att du kan skriva in dig på Arbetsförmedlingen. På så sätt påverkas inte din ersättning negativt.

Att söka arbete när du inte får ersättning från sjukförsäkringen

När du inte längre har rätt till ersättning från sjukförsäkringen, det vill säga sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning, är du välkommen till Arbetsförmedlingen. Det finns då möjlighet till ett möte med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att komma igång med att söka jobb och få veta mer om vad Arbetsförmedlingen kan erbjuda dig.

Om du inte vill att Försäkringskassan bokar ett möte med oss på Arbetsförmedlingen kan du själv skriva in dig som arbetssökande din första arbetslösa dag.

När du skriver in dig hos Arbetsförmedlingen

För att ta del av Arbetsförmedlingens hela utbud behöver du vara arbetslös eller riskera att bli arbetslös. När du söker arbete kan du få stöd av oss beroende på vad du behöver. Om du ansöker om eller har ersättning under tiden du är inskriven på Arbetsförmedlingen ska du aktivt söka arbete. Du behöver också följa den planering vi kommer överens om.

När du väljer att inte skriva in dig hos Arbetsförmedlingen

Om du inte skriver in dig på Arbetsförmedlingen och söker arbete kan det påverka din sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Den är viktig eftersom den styr hur mycket du får i ersättning från Försäkringskassan om du till exempel blir sjuk eller tar ut föräldrapenning. Försäkringskassan kan hjälpa dig om du har frågor om din sjukpenninggrundande inkomst.

På Försäkringskassans webbplats hittar du mer information om sjukförsäkringen.

Sjukpenning (forsakringskassan.se)

Sjukersättning (forsakringskassan.se)

Aktivitetsersättning (forsakringskassan.se)

Arbetsförmedlingen kan erbjuda dig

  • stöd av oss via telefon, chatt eller bokat möte
  • information om olika sätt att söka arbete
  • information om arbetsmarknaden
  • information om Arbetsförmedlingens service och tjänster
  • stöd som till exempel yrkesutbildningar, validering, praktik, yrkes- och studieförberedande kurser
  • information om allmänna villkor för ersättning från arbetslöshetsförsäkringen
  • anpassat stöd av en handledare hos våra leverantörer.

Arbetslös - vad händer nu?