Start/För leverantörer

Välkommen leverantör

Här hittar du nyheter, information om upphandlade arbetsmarknadstjänster och stöd i hur du använder dem.

Nystartsjobb, en möjlighet för dina deltagare

Nyhetsbrev för leverantörer

Sök leverantör hjälper arbetsgivare att rekrytera

Underlättar kontakten mellan arbetsgivare och leverantörer

Samtliga tjänster granskas

Kontroller för att undersöka om leverantörer uppfyller villkoren sina avtal

Nya föreskrifter om lämpligt arbete

Tydligare krav på att bredda sökområde.

6,6% - totalt 347 994 personer var inskrivna som arbetslösa i juni.

40 777 personer anmälde sig som arbetssökande.

30 907 personer fick ett arbete.

Arbetsförmedlingens webbinarier, poddar och filmer