Start/För leverantörer

Välkommen leverantör

Här hittar du nyheter, information om upphandlade arbetsmarknadstjänster och stöd i hur du använder dem.

Nystartsjobb, en möjlighet för dina deltagare

Nyhetsbrev för leverantörer

Redovisning via informativ rapport

För leverantörer som använder KA Webb.

Förbättrad avtalsefterlevnad

Varje månad genomför vi ett trettiotal riskbedömningar av olika leverantörer.

Så förebygger du hot och våld

Här hittar du stödmaterial som är viktigt att känna till.

6,6% - totalt 346 029 personer var inskrivna som arbetslösa i april.

30 448 personer anmälde sig som arbetssökande.

33 013 personer fick ett arbete.

Arbetsförmedlingens webbinarier, poddar och filmer