Validering

Validering innebär en bedömning och dokumentation av en persons kunskaper och kompetens oberoende av hur de har förvärvats.

Vad

Resultatet av en validering är antingen ett kompetensintyg, kompetensbevis, betyg eller liknande. Slutsatsen kan till exempel vara att deltagaren uppfyller delar av ett kompetenskrav och delvis kan kvalificera sig men har behov av kompletterande utbildning. Var deltagaren stannar i en valideringsprocess beror på hur mycket av deltagarens reella kompetens som kan bedömas och erkännas mot kompetenskriterierna.

För vem

Målgruppen för validering är arbetssökande med svag ställning på arbetsmarknaden som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Merparten av deltagarna kommer att tillhöra någon av dessa grupper:

  • utomeuropeiskt födda
  • personer med funktionsnedsättning
  • deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin
  • ungdomar med bristfällig utbildning
  • personer med kompetens som inte kommer från en formell utbildning.

Så här går det till

All validering utgår från erkända kunskaps- och kompetenskrav. För att utföra en validering måste det finnas ett tydligt mandat från ansvarigt branschorgan, en arbetsmarknadspart eller huvudman inom utbildningssektorn. Det ska även finnas tillgång till lärare, bedömare eller examinatorer som är behöriga att utfärda ett kompetensbevis.

Validering är upphandlad enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV), vilket innebär att arbetssökande själva väljer leverantör.