Karriärvägledning

Karriärvägledning är en tjänst för arbetssökande som behöver vägledning för att välja vilken typ av arbete eller studier de kan söka och information om hur vägen dit ser ut.

Vad

Målet är att individen ökar sin karriärkompetens, det vill säga sin kunskap och förståelse om sig själv, möjligheterna på arbetsmarknaden och olika alternativ inom utbildningar och yrken. Insatsen utmynnar i en karriärplan som beskriver samtliga steg som behöver tas för att nå det slutliga målet arbete.

Deltagarna ska inte bara få information utan även ökad motivation att välja en väg till arbete utanför de begränsningar som kan följa av uppväxtmiljö, könstillhörighet och tidigare arbetslivserfarenhet.

För vem

Tjänsten riktar sig till alla arbetssökande som har behov av vägledning, oavsett utbildningsbakgrund eller språknivå. Aktuella för tjänsten kan till exempel vara de som har svårt att få arbete, de som inte vet vad de vill jobba med eller de som måste ställa om till ett nytt yrke.

Så här fungerar det

Leverantören ansvarar för att deltagarna får det språkstöd de behöver. Vid behov av tolk går det att boka via Arbetsförmedlingens systemstöd. Det är viktigt att den arbetssökande kan delta i tjänsten på lika villkor oavsett språknivå och att hen får stort inflytande och delaktighet i sin planering.

Deltagaren kan bo i en annan kommun

Karriärvägledning finns för närvarande i cirka 100 leveransområden. Ett leveransområde kan vara olika för Arbetsförmedlingens olika tjänster, men för tjänsten karriärvägledning är ett leveransområde lika med en kommun. Arbetssökande kan delta i tjänsten i en annan kommun än den kommun som hen bor i.