System– och användarstöd

Du hanterar hela processen i våra systemstöd KA Webb och Mina sidor fristående aktörer, till exempel företagsinformation, handlingar som rör arbetssökande och begära ersättning.

Användarstöd KA Webb

Här hittar du det gemensamma användarstödet som gäller alla leverantörer, oavsett vilken arbetsmarknadsutbildning eller arbetsmarknadstjänst ditt företag jobbar med. Här hittar du bland annat information om inloggning, behörigheter och hur du hanterar företagsinformation. Användarstöd för respektive tjänst hittar du under fliken användarstöd längre ned på sidan.

Användarstöd KA Webb Powerpoint, 9 MB.

Mall för periodisk rapport Pdf, 370 kB.

Mall för slutredovisning Pdf, 932 kB.

Användarstöd för Mina sidor fristående aktörer

Du som är ansvarig behörighetsadministratör får en länk via e-post som går till inloggningssidan Mina sidor fristående aktörer. Du loggar in med BankID och kan sedan lägga upp personalkonton för medarbetare inom din organisation.

Användarstöd behörighet och administration, Mina sidor fristående aktörer Powerpoint, 3 MB.

Behörighet till systemstödet

Du behöver underteckna ett avtal för att få behörighet till systemstödet för leverantörer.

Avtal om behörighet till webbstödet att skriva ut och underteckna Pdf, 395 kB.

Tekniska problem med systemstödet

Använd formuläret för att rapportera problem med KA Webb eller Mina sidor för fristående aktörer. Till exempel vid problem med att logga in, din behörighet eller registrering av uppgifter.

Rapportera problem med systemstödet (formulär)

Vid akuta problem kan du ringa oss på 0771-717 717 måndag–fredag klockan 8-16.