Tillgänglighetsredogörelse för Arbetsförmedlingen

Här redogör vi vilka brister det finns i tillgänglighet för Arbetsförmedlingens webbplatser och digitala tjänster samt hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker fler brister.

Vi strävar efter att våra webbplatser och digitala tjänster ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel du använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Kontakta oss om du hittar fler brister

Meddela oss om du hittar fler brister än de vi listar nedan och som hindrar dig från att ta del av vår digitala service. Eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete.

Anmäl brist i digital tillgänglighet

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Brister i tillgänglighet

Webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här listar vi tillgänglighetsredogörelser för våra webbplatser och digitala tjänster som har lanserats efter 23 september 2018. Allt eftersom kommer vi fylla på med redogörelser för äldre digitala tjänster.

Vi är medvetna om följande brister:

Anmäl varsel

 • Attributet required saknas, [WCAG 3.3.2 AA]. Istället för att ange vilka fält vi tycker är obligatoriska så har vi istället valt att kommunicerar vilka fält som är frivilliga, visuellt, och det saknas lämpligt attribut för det.

Anmäl varsel publicerades den 15 oktober 2019.

Anmäl varsel

Annonsera - landningssida och annonslista (digital tjänst för arbetsgivare)

 • Det finns en video på sidan som innehåller information om hur du skapar en annons i Annonsera. För dig som använder en skärmuppläsare finns samma information i ett dolt avsnitt som läses upp. Vi kommer att publicera en egen sida som innehåller informationen med tillhörande bilder. [WCAG 1.2.1 A och WCAG 1.2.3 A]

Landningssidan för Annonsera publicerades den 3 april 2019.

Annonsera

Anställa från utbildning (digital tjänst för arbetsgivare)

 • Inkomplett struktur av aria-attribut i hela tjänsten. Vi behöver utföra fler tester för att identifiera bristerna och åtgärdade dem löpande. [WCAG 1.3.1 A]
 • Det går inte att använda webbläsarens inbyggda funktion att gå till föregående sida mellan tjänstens söksida och sidan som visar utbildningstillfällen. [WCAG 2.4.5 AA]
 • Viss ologisk ordning av innehåll på tjänstens förstasida. Där finns ett textfält med övergripande information ”om tjänsten” som ligger efter en rullgardinsmeny vilket gör att användaren riskerar att missa informationen. [WCAG 1.3.2 A]

Anställa från utbildning publicerades den 10 september 2019.

Anställa från utbildning

Bokade webbmöten (digital tjänst för arbetssökande)

Tjänsten innehåller förmodligen brister. Vi kommer att granska tjänsten under våren 2020.

Bokade webbmöten publicerades i oktober 2018.

Chattbot (digital tjänst för arbetsgivare)

 • "javascript: länk" och "open:" bör beskrivas bättre vad de gör. [WCAG 1.1.1 A]
 • Aria-label saknas för knappen "Stäng" som istället står som "open" när chattfönstret är aktivt/öppet. Bör ändra till "Stäng chattfönstret" när chattfönstret är aktivt/öppet. "Se andra frågor" ser ut som en knapp men det är en länk. Bör vara antingen bara en knapp eller både en knapp och en länk. [WCAG 1.1.1 A]
 • Ändra "bild Bot avatar" till "Bild på robot". "Usabilla feedback-knapp" kommer upp men går inte att klicka på. Det ligger dubbla blanksteg eller liknande i "Hej jag är en digital". [WCAG 1.1.1 A]
 • Aria-attribut används inte i den utsträcknings som behövs för att förmedla struktur, relationer och betydelse. [WCAG 1.3.1 A]
 • "Chatt" är en H1:a samtidigt som "Chattbot" också är en H1:A. Den senare ("Chattbot") bör vara en H2:a. [WCAG 1.3.1 A]
 • I landskapsläge på en mobil fungerar fortfarande chatten, men sämre än i porträttläge. [WCAG 1.3.4 AA]
 • Finns vissa delar av texten som har får låg kontrast. Till exempel "Ställ din fråga…" och vissa ord/tecken i chattfönstret. Scrollen för chattboten har dålig kontrast. [WCAG 1.4.3 AA]
 • Chattbotens textfält har för låg kontrast jämfört med chattfönstrets bakgrund. [WCAG 2.4.3 A]
 • Fokus fastnar mellan "Skriv din fråga här .. " och Stäng knappen, fokus hoppar mellan dessa två. [WCAG 2.1.2 A]
 • Tydligheten i länkarna behöver ses över. [WCAG 2.4.4 A]
 • Fokus ska flyttas till svaret direkt efter att frågan är ställd. Detta kan bli ett störningsmoment då man behöver klicka sig tillbaka till fältet för att skriva nästa meddelande. Till exempel om användaren klickar på den gröna knappen "Tjänsten Annonsera" och då hamnar muspekaren och fokus i "Skriv din fråga här". Vore bättre om fokus låg i relaterad inforuta "Logga in på ditt konto". [WCAG 3.2.1 A]
 • Chatt är en H1:a samtidigt som "Chattbot" också är en H1:A. Den senare ("Chattbot") bör vara en H2:a. [WCAG 4.1.1 A]
 • Finns fler "Hämta fler..", vilka behöver omformuleras för att vara unika. [WCAG 4.1.1 A]
 • "javascrpit: länk" och "open:" bör beskrivas bättre vad de gör. [WCAG 4.1.2 A]

Chattbot för arbetsgivare publicerades den 12 december 2018.

Chattbot (digital tjänst för arbetssökande)

 • I chattboten finns det vissa komponenter som inte har tillräcklig beskrivning. Följande har identifierats: ”javascript: länk” och ”open:”. Dessa alt-texter kommer att formuleras om och på så vis förklara innebörden. [WCAG 1.1.1 och 4.1.2 A]
 • Aria-label saknas för knappen "Stäng" som istället står som "open" när chattfönstret är aktivt/öppet. Detta kommer att ändras till "Stäng chattfönstret" när chattfönstret är aktivt/öppet. [WCAG 1.1.1 A]
 • "Se andra frågor" är stylad som en knapp men det är en länk. Detta kommer att ändras så att objektet antingen är bara en knapp eller både en knapp och en länk. [WCAG 1.1.1 A]
 • Det finns en alt-text ("bild Bot avatar") som kommer att ändra till "Bild på robot" för att bättre förklara vad för bild som den beskriver. [WCAG 1.1.1 A]
 • Det finns en alt-text (Usabilla feedback-knapp) som visas men som inte har någon funktion kopplad till sig. Denna tros vara något generellt på arbetsformedlingen.se och ska åtgärdas. [WCAG 1.1.1 A]
 • Det finns för nuvarande vissa specialtecken i "Hej jag är en digital…" som kan förvirra användaren. Dessa kommer att tas bort. [WCAG 1.1.1 A]
 • I chattfönstret är ordet "Chatt" en H1:a samtidigt som "Chattbot" också är en H1:A. Den senare ("Chattbot") kommer att ändra till en H2:a. [WCAG 1.3.1 och 4.1.1 A]
 • I landskapsläge på en mobil fungerar chatten men har sämre användarvänlighet än i porträttläge. Detta kommer att åtgärdas så att samma användarvänlighet uppnås i detta läge. [WCAG 1.3.4 AA]
 • Det finns vissa delar av texten som har får låg kontrast. Till exempel "Ställ din fråga…" och vissa ord/tecken i chattfönstret. Kontrasten på texten kommer att ökas. [WCAG 1.4.3 AA]
 • Det finns vissa delar av chattbotens textfält som har för låg kontrast jämfört med chattfönstrets bakgrund. Kontrasten på dessa element kommer att ökas. [WCAG 1.4.11 AA]
 • Det finns vissa länkar som inte beskriver dess innebörd, Till exempel "Hämta fler…". Denna länk kommer att formuleras om och beskriva vad för något som går att hämta. [WCAG 2.1.1 och 2.4 A]
 • När en fråga har ställts flyttas inte fokus till svaret som chattboten har gett, vilket gör att en synskadad person inte vet att ett svar har getts. En utredning kommer att genomföras för att avgöra om det ska prioriteras att fokus ska flyttas eller om fokus ska ligga kvar i skrivfältet för att undvika att användarvänligheten blir sämre när det inte går att fortsätta skriva. [WCAG 3.2.1 A]
 • Inom ramen för samma konversation kan chattboten använda länken "Hämta fler.." flera gånger. Länken används för att hämta ytterligare förslag på frågor. Eftersom samtliga länkar av detta slag är identiska finns risken att användare klickar på fel ”Hämta fler…”. Dessa kommer att formuleras om för att på så sätt vara unika. [WCAG 4.1.1 A]

Chattbot för arbetssökande publicerades den 12 december 2018.

Dokument

Våra webbplatser och digitala tjänster har en del dokument (PDF) som inte uppfyller kraven. Vi kommer att påbörja granskning av dokumenten (till exempel blanketter och informationsmaterial) under hösten 2019.

FAQ (digital tjänst för arbetsgivare)

 • Knapp för att öppna FAQ har nu aria-label 'open'. Bör vara på svenska och ändras så man vet vad man öppnar. Eftersom knappen ändrar ett state så bör även aria-label ändras när man klickar på knappen (öppna/stäng). [WCAG 1.1.1]
 • Ikoner för filter i toppmenyn har aria-label och title vilket även länkarna har. Om man använder chromevox så läses titlarna upp dubbelt. [WCAG 1.1.1 A]
 • Aria-attributet används inte för att förmedla struktur, relationer och betydelse. [WCAG 1.3.1 A]
 • H1 för FAQ är chatt, bör ändras till t.ex. 'Frågor och svar'. Lista i toppmeny med filter bör ha en rubrik. [WCAG 1.3.1 A]
 • Länkar för feedback ser ut som knappar. Det samma gäller för knappar Ja/Nej, till exempel 'Min kollega har slutat och jag behöver komma åt kontot. Hur gör jag?'. [WCAG 1.3.1 A]
 • Viss text är inte synlig när man kör Color Contrast Analyzer. [WCAG 1.4.3 AA]
 • Vid sökning stängs inte tangentbord vid tryck på 'nästa' (Iphone). [WCAG 1.4.10 AA]
 • Scroll bar har väldigt dålig kontrast. [WCAG 1.4.11 AA]
 • Tab fokus när man följer länkar fungerar inte alltid och man hamnar på toppen av sidan istället för i svaret som öppnades se till exempel 'När betalas ersättning för anställningsstöd ut?'. Tangentbordsfokus vid lämnad feedback borde hamna på 'Tack för återkoppling'-meddelande. Vid sökning där sökresultat saknas bör fokus flyttas till det meddelandet. [WCAG 2.4.3 A]
 • Finns länkar som inte beskriver dess innebörd, till exempel "hämta fler" (hämta fler av vad), "tillbaka" (tillbaka till vad). [WCAG 2.4.4 A]
 • Väldigt svårt att se vilka element som har tangentbordsfokus. [WCAG 2.4.7 AA]
 • Endast visuell feedback ges vid sökning på vanliga frågor. Det är inte tydligt vad som händer när man väljer ett filter i toppmenyn. Kanske kan lösas genom att använda aria-expanded. [WCAG 4.1.3 AA]

FAQ för arbetsgivare publicerades den 12 december 2018.

Företagsprofil (digital tjänst för arbetsgivare)

 • Problem med fokus på var du befinner dig vid tabbning i Google Maps. [WCAG 2.4. 7 AA]

Företagsprofil publicerades den 19 november 2018.

Företagsprofil

jobtechdev.se (webbplats - digitalt ekosystem för arbetsmarknaden)

 • Innehållsbärande bilder saknar textalternativ. [WCAG 1.1.1 (A)]
 • Vissa länkar saknar särskiljande element utöver färg. [WCAG 1.4.1 (A)]
 • Viss text saknar möjlighet att markeras. [WCAG 1.4.5 (AA)]
 • Vissa användargränssnittskomponenter saknar kontrastvärde på minst 3:1. [WCAG 1.4.11 (AA)]
 • Vissa element saknar möjlighet att navigeras till och interagera med, med hjälp av tangentbordet. [WCAG 2.1.1 (A)]
 • Vissa element på sidan rör sig. [WCAG 2.2.2 (A)]
 • Sidan använder inte aria-landmärken. [WCAG 2.4.1 (A)]
 • Vissa element saknar fullständiga sluttaggar. [WCAG 4.1.1 (A)]
 • Unika id saknas. [WCAG 4.1.1 (A)]

www.jobtechdev.se publicerades den 1 mars 2018.

www.jobtechdev.se

Mina sidor (digital tjänst för arbetssökande)

 • På sidan Mina uppgifter finns en automatisk scrollning när ett valideringsmeddelande visas vid inkorrekt inmatning av användaruppgifter. [WCAG 2.2.2 (A)]
 • Länk med texten ”läs mer” i ett händelsekort. Vi kommer göra om standarden för länktexter i händelsekort som har ”läs mer” och lägga till huvudrubriken i länken för tydlighet. [WCAG 2.4.4 (A)]
 • Alla element har inte unika id och denna fråga håller på att utredas. [WCAG 4.1.1 (A)]
 • Tjänsten innehåller dokument (PDF) som förmodligen inte uppfyller kraven.

Mina sidor i dess nuvarande form publicerades 18 december 2018.

Mina sidor

Mjuka kompetenser (digital tjänst för arbetsgivare)

För närvarande uppfyller tjänsten Mjuka kompetenser helt kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Tjänsten innehåller dokument (PDF) som vi inte hunnit testa.

Mjuka kompetenser publicerades den 29 mars 2019.

Mjuka kompetenser

OpenDigi (webbplats för skapa digitalt engagemang)

 • 2. Struktur
  1.3.1 Information och relationer (A). (Stämmer mestadels)
  2.4.4 (A) Skriv tydliga länkar. (Stämmer mestadels)
  2.4.6 Rubriker (AA). (Stämmer mestadels)
 • 3 .Tangentbord
  2.1.1 Tangentbord räcker (A). (Stämmer mestadels)
  2.1.2 Ingen tangentbordsfälla (A). (Stämmer mestadels)
  2.4.7 Synligt fokus (AA). (Stämmer mestadels)
  2.4.3 Logisk tabb-ordning (A). (Stämmer mestadels)
  3.2.1 Vid fokus (A). (Stämmer mestadels)
  2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll (A). (Stämmer inte alls)
  1.4.13Innehåll som visas vid hover/fokus (AA). (Stämmer i få fall)
 • 5. Färg och form
  1.4.11 Kontrast för annat än text (AA). (Stämmer mestadels)
 • 6. Bilder
  1.1.1. Innehåll som inte är text (A) Alla innehållsbärande bilder har en alt-text som presenterar motsvarande information som bilden i dess sammanhang. (Stämmer mestadels)
  1.1.1. Innehåll som inte är text (A) Alla rent dekorativa förgrundsbilder har en tom alt-text <img src=”bild.png” alt=””>. (Stämmer mestadels)
 • 7. Formulär
  3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner. Det finns ledtexter/etiketter eller instruktioner när innehållet kräver inmatning från användaren. Ledtexter är kopplade till det fält de tillhör. Att klicka på ledtexten ska ge samma resultat som att klicka på elementet. Till exempel labeln till höger om en kryssruta (AA). (Stämmer mestadels)
  3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner. Om ett särskilt format förväntas för inmatade uppgifter framgår det tydligt i ledtexten (AA). (Stämmer mestadels)
  3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner. Ledtexter är visuellt placerade så att det inte uppstår några tvetydligheter om vilka fält de tillhör (AA). (Stämmer mestadels)
  3.2.2 Förutsägbarhet vid inmatning (A). (Stämmer mestadels)
  3.3.1 Identifiering av fel (A). (Stämmer mestadels)
  3.3.3 Förslag vid felhantering (AA). (Stämmer mestadels)
 • 8. Ljud
  1.1.1 Innehåll som inte är text (A). (Stämmer mestadels)
  1.2.2 Textbeskrivningar (förinspelat) (A). (Stämmer mestadels)
 • 9. Video
  1.1.1 Innehåll som inte är text (A). (Stämmer mestadels)
  1.2.1 Enbart video (förinspelat) (A). (Stämmer mestadels)
  1.2.3 Ljudbeskrivning eller mediealternativ (A). (Stämmer inte alls)
  1.2.5 Ljudbeskrivning (förinspelat). (Stämmer inte alls)
 • 10. För utvecklare/MOA
  1.3.1 Information och relationer (A). (Stämmer inte alls)
  2.4.5 Flera olika sätt att navigera (AA). (Stämmer mestadels)
  2.5.3 Etikett i namn (A). (Stämmer mestadels)
  3.1.2 Språk för del av sidan (AA). (Stämmer mestadels)
  4.1.3 Meddelanden som inte är i fokus(AA). (Stämmer inte alls)
  4.1.2 Namn, roll, värde (A). (Stämmer inte alls)
  1.1.1 Innehåll som inte är text - Alla knappar etc som saknar textinnehåll har attributet aria-label med en relevant beskrivning, alternativt aria-labelledby som pekar på en relevant beskrivning. (Stämmer inte alls)

OpenDigi publicerades oktober 2018.

OpenDigi

Platsbanken (digital tjänst för arbetssökande)

 • Det finns länkar som inte urskiljs på annat sätt än genom färg, till exempel rubriker i annonskorten. [WCAG 1.4.1, A]
 • Vid förstoring försvinner en del innehåll i annonskorten i resultatlistan. Samma text försvinner även vid användning av små skärmar. [WCAG 1.4.4, A] [WCAG 1.4.10, AA]
 • Det kan vara svårt att stänga sparade jobb enbart med tangentbord. [WCAG 2.1.1, A]
 • Tabbordningen är inte alltid logisk inom sparade jobb. [WCAG 2.4.3, A]
 • Det syns inte var fokus ligger när bekräftelse av att ta bort ett sparat jobb är öppen. [WCAG 2.4.7, AA]
 • Länken " Gå till sidans innehåll" kan ibland leda till fel sida. [WCAG 2.4.1, A]

Platsbanken publicerades den 3 april 2019.

Platsbanken

Play (webbplats för arbetssökande och arbetsgivare)

 • Bilderna på Play har ingen alt-text då de inte används som informerande innehåll, utan mer dekorativt. Vid varje bild finns rubriker som förklarar innehållet. Idag finns det ingen åtgärdsplan för detta. [WCAG 1.1.1 A]
 • Bilderna som är länkar beskrivs i få fall idag hos Play, detta åtgärdas till våren. [WCAG 1.1.1 A]
 • Play har i skrivande stund inte blivit testad med skärmläsare, det är dock aktuellt att göra tester och se om innehåll ska visas eller döljas. Detta är aktuellt mot våren. [WCAG 1.1.1 A]
 • Livesändningar, filmat innehåll och podd-avsnitt gör text-transkribering till tungt arbete. Textbeskrivningar finns till allt innehåll. Filmer är inte syntolkade. Vi tittar kontinuerligt på bra transkriberingslösningar för att se om vi kan texta en del av det filmade innehållet. Det finns ingen åtgärdsplan, däremot håller vi oss à jour med teknologi som kan möjliggöra diverse lösningar. [WCAG 1.2 A/AA]
 • Vissa knappar på Play ska ses över och uppdateras, detta kan göras först till våren. [WCAG 1.3.1 A]
 • Länkar i sidfoten är inte tillgänglighetsanpassade idag, åtgärdas till hösten. [WCAG 1.4.1 A]
 • Play har livesändningar där användaren får uppdatera sidan om denne kommer in efter sändningsstart för att kunna ta del av det som tidigare sändes. Finns inga planer på att göra om denna funktion just nu. [WCAG 2.2.1 A]
 • Play har inte testats med skärmläsare för att säkerställa aria-landmärken. [WCAG 2.4.1 A]
 • Arbetsförmedlingens logotyp kommer få en begriplig länktext som visar användaren att om du klickar på den leder den dig till arbetsformedlingen.se. [WCAG 2.4.4 A]
 • Play kommer att se över strukturen för koden för att säkerställa att den är tillgänglig för olika verktyg. [WCAG 4.1 A]
 • Webbplatsen innehåller dokument som förmodligen inte uppfyller kraven.

Play publicerades den 1 september 2018.

Play

Räkna ut ersättning (digital tjänst för arbetsgivare)

 • Skriver användaren bokstäver i månadslönfältet händer inget alls [WCAG 3.3.1 A]
 • Månadslön har input type tel, type number som ger konstigt beteende. [WCAG 1.3.5 AA]

Räkna ut ersättning publicerades den 20 december 2018.

Räkna ut ersättning (tjänsten ligger under respektive stöd)

Stödguiden (digital tjänst för arbetsgivare)

 • Tangentbordsnavigering - Stödguiden är ett eget fönster (modal) i vilket användaren ska kunna navigera med hjälp av tangentbordet. I dagsläget riskerar användaren att ofrivilligt lämna Stödguiden (modalen) och hamna i bakomliggande innehåll. [WCAG: 2.1.2 A]
  Vi planerar att implementera en tangentbordsfälla så att användaren inte ofrivilligt lämnar tjänsten - det ska krävas ett aktivt val för att stänga Stödguiden.

Stödguiden publicerades den 18 juni 2019.

Stödguiden

Videomöte (digital tjänst för arbetssökande)

 • Alla rubriker utgörs inte av H-element i en hieratisk ordning. Vissa av våra rubriker har fet text. [WCAG 1.3.1 A]
 • Knappar ska ses över, vi använder ibland länkar. [WCAG 1.3.1 A]
 • Vid förstoring försvinner en del innehåll. [WCAG 1.4.4 A]
 • Tillfälligt innehåll till exempel Tooltips felmeddelanden ska ses över. [WCAG 1.4.13 AA]
 • Vi har en chattfunktion, meddelanden rör sig och sidan uppdateras automatiskt. För användaren försöker applikationen ladda möte i bakgrunden så länge inget möte finns. Den kollar mot servern var 30:e sekund och om ett möte hittas så lyser anslut till möte-knappen upp. [WCAG 2.2.2 A]
 • Titeln är alltid videomöte för alla sidor. Vi ska se över detta och hitta bättre och tydligare namngivningar. [WCAG 2.4.2 A]
 • Länktexter saknas ibland och är otydligt namnsatta. Detta ska ses över. [WCAG 2.4.4 A]
 • Det syns inte alltid vilket element som har fokus. Detta gäller framför allt i filter och sparade jobb. [WCAG 2.4.7 AA]
 • Inmatningsfel i ett formulär. Har just nu inga förklarande texter på vad som är fel. Det gäller före alla inmatningsfält i applikationen. [WCAG 3.3.1 A]
 • Ledtexter för särskilda format vid inmatning i textfält saknas Om ett särskilt format förväntas för inmatade uppgifter framgår det tydligt i ledtexten. [WCAG 3.3.2 AA]
 • Grupper av sammanhörande fält saknar <fieldset> med en beskrivande <legend>. [WCAG 3.3.2 AA]
 • Hjälpmedel för komponenter stämmer delvis men saknas för vissa komponenter. [WCAG 4.1.2 A]
 • Dynamiska status och fel-meddelanden saknas i applikationen. [WCAG 4.1.3 AA]

Videomöte publicerades den 8 juli 2019.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tillgängligheten för webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes 12 december 2019.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 30 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades den 8 januari 2020.

Tillgänglighetsfunktioner

Funktioner du kan använda för att få webbplatsen mer tillgänglig, beroende på vilket behov du har.

Tillgänglighetsfunktioner