Tillgänglighetsredogörelse för arbetsformedlingen.se

Arbetsförmedlingen är ägare till den här webbplatsen. Vi vill att alla ska kunna använda webbplatsen, oavsett behov. Här redogör vi hur arbetsformedlingen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. På den här sidan hittar du listor där vi redovisar kända brister i tillgänglighet.

Kontakta oss om du hittar fler brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Lämna synpunkter på digital tillgänglighet

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och berätta det.

DIGG.se

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi är medvetna om följande brister som inte följer lagkraven:

Generella brister i tillgänglighet på arbetsformedlingen.se

Brister i tillgänglighet i digitala tjänster för arbetsgivare

Brister i tillgänglighet i digitala tjänster för arbetssökande

Brister i tillgänglighet i övriga digitala tjänster

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:

De videor som vi har publicerat på webbplatsen innan 23 september 2020 undantas enligt 2 § Förordning p(2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av arbetsformedlingen.se.

Hur vi jobbar med digital tillgänglighet

Vi strävar efter att Arbetsförmedlingens webbplatser ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett behov eller funktionsnedsättning och oberoende av vilka hjälpmedel du använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Kriterier WCAG (webbriktlinjer.se)

Arbetsförmedlingens arbete med digital tillgänglighet utvecklas löpande. Myndigheten arbetar aktivt för att alla oavsett förutsättningar ska kunna ta del av våra digitala stöd och tjänster på lika villkor. Det omfattar alla som har kontakt med eller arbetar på myndigheten.

Tillgänglighet på arbetsformedlingen.se

Funktioner du kan använda för att få webbplatsen mer tillgänglig, beroende på vilket behov du har, till exempel lyssna, läshjälp och alternativa format.

Tillgänglighet