Brister i tillgänglighet i övriga digitala tjänster

Här redogör vi vilka brister det finns i tillgänglighet i digitala tjänster som finns på arbetsformedlingen.se och som inte specifikt vänder sig till arbetssökande eller arbetsgivare.

Vi är medvetna om följande brister:

  • Det saknas alternativa vägar att hitta till verktyget. Det är viktigt att det finns olika sätt att hitta till en plats, vilket idag inte finns.
  • Vissa interaktiva element i verktyget går inte att nå med tangentbord (multifilter). Det kan till exempel vara informationsknappar i rullistor eller andra knappar.
  • En av kryssknapparna i multifiltret går inte att ångra när användaren börjat klicka på den. Alla klick ska gå att ångra om användaren klickat fel.
  • Det är viktigt att en användare får förslag på alternativ när fel uppstår. Det finns inga förslag idag när fel uppstår.
  • Alla fel är planerade att vara åtgärdade senast mars 2025.

Rapportera brister i tillgänglighet i övriga digitala tjänster

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan och som rör digitala tjänster som inte specifikt vänder sig till arbetssökande eller arbetsgivare, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Lämna synpunkter på digital tillgänglighet

Den här sidan uppdaterades 2 maj 2024.