Brister i tillgänglighet i övriga digitala tjänster

Här redogör vi vilka brister det finns i tillgänglighet i digitala tjänster som finns på arbetsformedlingen.se och som inte specifikt vänder sig till arbetssökande eller arbetsgivare.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Det saknas alternativa vägar att hitta till verktyget. Det är viktigt att det finns olika sätt att hitta till en plats, vilket idag inte finns. Åtgärd är planerad till senast 1 juni 2024.
 • Vi har en sessionsbaserad tjänst, men det finns idag inget sätt för användaren att bli varnad i god tid och förlänga sessionen. När sessionen tar slut kan användaren tappa den information som tagits fram, och användaren kan behöva starta om på nytt. Åtgärd är planerad till senast 1 juni 2024.
 • Det går inte att vara kvar på sidan i över 30 minuter utan att data förloras, på grund av sessionerna. Vi planerar att åtgärda detta så att datan kan sparas på något sätt om en session skulle ta slut. Åtgärd är planerad till senast 1 juni 2024.
 • Vissa interaktiva element i verktyget går inte att nå med tangentbord. Det kan till exempel vara informationsknappar i rullistor eller andra knappar. Åtgärd är planerad till senast 1 juni 2024.
 • Vi har vissa felmeddelanden som inte visas för användaren, till exempel om data inte kan hämtas från servern. Åtgärd är planerad till senast 1 juni 2024.
 • Sidan är inte helt responsiv och är därmed inte helt funktionell på mindre skärmar. Innehåll döljs om skärmstorleken förminskas under 800 pixlar. Åtgärd är planerad till senast 1 juni 2024.
 • Om en användare zoomar innehållet till 200% döljs vissa element på sidan. Åtgärd är planerad till senast 1 juni 2024.
 • En funktion i verktyget går inte att ångra när användaren börjat klicka på den. Alla klick ska gå att ångra om användaren klickat fel. Åtgärd är planerad till senast 1 juni 2024.
 • Användare som navigerar med röststyrning ska kunna interagera med knappar och funktioner genom att exempelvis säga 'Klicka på Sök'. Detta har inte kunnat testats än. Åtgärd är planerad till senast 1 juni 2024.
 • Det är viktigt att en användare får förslag på alternativ när fel uppstår. Det finns inga förslag idag när fel uppstår. Åtgärd är planerad till senast 1 juni 2024.
 • På de flesta ställen i verktyget så läses statusmeddelanden upp för skärmläsare när till exempel data uppdateras. Däremot finns inte detta för alla funktioner i verktyget än. Åtgärd är planerad till senast 1 juni 2024.
 • Det finns utfällbara ytor i verktyget, och när de är ihopfällda, ska de även döljas för skärmläsare. Detta görs inte på alla ställen. Åtgärd är planerad till senast 1 juni 2024.

Rapportera brister i tillgänglighet i övriga digitala tjänster

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan och som rör digitala tjänster som inte specifikt vänder sig till arbetssökande eller arbetsgivare, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Lämna synpunkter på digital tillgänglighet

Den här sidan uppdaterades 23 februari 2024.