Bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet

Du som har en bra affärsidé som kan bli lönsam, och har en funktionsnedsättning, kan få ett bidrag för kostnader i samband med starten av din verksamhet.

Vad

Bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet är ett bidrag som underlättar för dig att komma igång med din verksamhet och därmed stärker dina möjligheter på arbetsmarknaden. Du kan få bidrag för att köpa utrustning eller för andra kostnader i samband med starten av ditt företag. En förutsättning för att få bidraget är att du planerar att bedriva din verksamhet under minst tre års tid.

Bidraget kan kombineras med stöd till start av näringsverksamhet. Du kan även få bidraget om du vill starta en verksamhet tillsammans med andra.

För vem

Du behöver vara inskriven som arbetssökande hos oss. Du måste också uppfylla följande:

  • Du har en funktionsnedsättning.
  • Du har goda förutsättningar att driva ett företag.
  • Du har en affärsidé som vi bedömer kunna bli lönsam och bidra till en stor del av din försörjning.
  • Du planerar att bedriva din verksamhet under minst tre års tid.

Så här fungerar det

Kontakta oss om du vill veta mer om bidraget. Innan vi beslutar om du kan få bidraget behöver du redovisa dina uppstartskostnader och ta fram en finansieringsplan för din verksamhet.

Om du har en affärsidé behöver du först göra en affärsplan. Du hittar mer information om hur du gör en affärsplan och driver ett företag på verksamt.se.

Verksamt.se - starta och driva företag

Ekonomiskt stöd

Du kan få bidrag på upp till 60 000 kronor. Bidraget betalas ut av oss, i form av ett engångsbelopp. Tänk på att i vissa fall kan ersättningen vara skattepliktig. Kontakta Skatteverket om du vill veta mer. Du kan bli tvungen att betala tillbaka bidraget helt eller delvis om du lägger ner verksamheten eller säljer den inom tre år efter att du fick bidraget.

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.