Villkor när du har ersättning från a-kassan

När du har ersättning från a-kassan behöver du bland annat söka jobb aktivt och lämna in en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen varje månad. Här kan du läsa om vad du behöver göra för att inte riskera att få en varning eller bli utan ersättning i en eller flera dagar.

Vad behöver jag göra?

För att du inte ska riskera att bli utan ersättning i en eller flera dagar behöver du sköta ditt arbetssökande och följa den planering och de överenskommelser du har med oss.

Det innebär att du behöver

 • söka minst 6 lämpliga jobb per månad (om det inte står något annat antal i din handlingsplan), till exempel annonserade jobb och jobb som Arbetsförmedlingen har tipsat dig om, eller lämna spontanansökningar till arbetsgivare
 • söka de jobb som vi har uppmanat dig att söka
 • lämna in din aktivitetsrapport till oss mellan den 1:a och den 14:e varje månad där du fyller i alla jobb du har sökt och andra aktiviteter du har gjort
 • tillsammans med oss ta fram en handlingsplan för hur du ska få ett jobb
 • delta i möten eller kontakta oss och våra leverantörer på bokade tider samt svara i telefon när vi kommit överens om att ringa upp dig.

För att inte förlänga din arbetslöshet och riskera att bli utan ersättning i flera dagar behöver du också tacka ja till

 • jobb som du blir erbjuden
 • jobbintervjuer, och göra ditt bästa för att du ska få ett jobb
 • extra stöd genom program som vi erbjuder dig.

Du kan anses ha orsakat din arbetslöshet och riskera att bli utan ersättning i flera dagar om du

 • själv väljer att lämna ett program eller ett jobb utan giltig anledning
 • uppträder på ett sätt som gör att vi avbryter ditt program
 • orsakar att din arbetsgivare avslutar din anställning.

Vad händer om jag inte gör det jag ska?

I Arbetsförmedlingens uppdrag ingår att informera din a-kassa om något händer som kan påverka din ersättning. Vi skickar ett meddelande till din a-kassa om du missköter ditt arbetssökande, eller förlänger eller orsakar din arbetslöshet. Om din a-kassa startar en utredning kontaktar de dig och du får möjlighet att beskriva vad som har hänt innan de beslutar om ersättningen.

Din a-kassa kan besluta att du får en varning eller blir avstängd från ersättning i en eller flera dagar. De kan också besluta att din ersättning inte ska påverkas, till exempel om de bedömer att du har ett godtagbart skäl.

Det här händer om du missköter ditt arbetssökande

 • Första gången: du får en varning.
 • Andra gången: 1 dag utan ersättning.
 • Tredje gången: 5 dagar utan ersättning.
 • Fjärde gången: 10 dagar utan ersättning.
 • Femte gången: rätten till ersättning upphör tills du har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor.

Det här händer om du förlänger din arbetslöshet

 • Första gången: 5 dagar utan ersättning.
 • Andra gången: 10 dagar utan ersättning.
 • Tredje gången: 45 dagar utan ersättning.
 • Fjärde gången: 45 dagar utan ersättning.
 • Femte gången: rätten till ersättning upphör tills du har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor.

Det här händer om du orsakar din arbetslöshet

 • Första gången: 45 dagar utan ersättning.
 • Andra gången: 45 dagar utan ersättning.
 • Tredje gången: rätten till ersättning upphör tills du har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor.

Om vi får kännedom om något som kan påverka dina möjligheter att söka och ta jobb

Om vi får kännedom om något som skulle kunna hindra dig från att söka och ta jobb måste vi informera din a-kassa. Det kan till exempel vara att du studerar, är sjuk, vårdar sjuka barn, har ett företag eller är utomlands. Om a-kassan startar en utredning kontaktar de dig innan de beslutar om det påverkar din rätt till ersättning.

Vi informerar också din a-kassa när du har meddelat oss att du har börjat jobba och inte längre är arbetslös eller av någon annan anledning inte längre är arbetssökande. Om du därefter vill söka jobb och ersättning igen behöver du ringa oss din första arbetslösa dag. Har du skrivit ut dig från Arbetsförmedlingen behöver du skriva in dig igen.

Vanliga frågor och svar

Hur många jobb ska jag söka?

I din handlingsplan kan du ha ett så kallat sökintervall, till exempel 6-20. Det beskriver hur många jobb du bör söka för att ha goda möjligheter att så snabbt som möjligt få ett jobb. Lägsta siffran i sökintervallet beskriver också hur många jobb du minst behöver söka varje månad för att vi ska bedöma att du aktivt har sökt lämpliga arbeten.

Även om du ännu inte har någon handlingsplan eller om din handlingsplan saknar sökintervall behöver du söka jobb aktivt. Det innebär att du i normalfallet ska söka minst 6 jobb per månad för att vi ska bedöma att du har varit aktivt arbetssökande. Jobbar du deltid eller av andra skäl inte är arbetslös på heltid kan det göra att du inte behöver söka lika många jobb.

Har du sökt färre jobb än vad som beskrivs ovan meddelar vi din a-kassa. Om de anser att du inte varit aktivt arbetssökande beslutar de om en varning eller att du blir avstängd från ersättning i en eller flera dagar.

Var noga med att fylla i alla jobb du har sökt i din aktivitetsrapport: annonserade jobb, spontansökningar eller jobb som vi har uppmanat dig att söka eller tipsat dig om. Din aktivitetsrapport är ett viktigt underlag för att vi ska kunna bedöma om du söker jobb aktivt.

Måste jag söka jobb i hela landet?

För att öka dina möjligheter att snabbt få ett jobb kan du behöva söka jobb även utanför din hemort eller dit du kan dagpendla. Det beror på var du bor, vilka yrken du söker jobb inom och hur arbetsmarknaden ser ut. Finns det inga eller få lämpliga jobb att söka på din hemort behöver du söka även på andra ställen i landet.

Du behöver även vara beredd att tacka ja till jobb i andra delar av landet om en arbetsgivare behöver din kompetens.

Vad räknas som ett lämpligt jobb?

Alla jobb där din kompetens kan passa är i princip lämpliga, inte bara jobb som du har erfarenhet från eller utbildning inom. Om en arbetsgivare vill anställa dig och tycker att du har rätt kompetens är det ett lämpligt jobb.

Du ska också vara beredd att flytta eller veckopendla om det krävs för att få ett jobb eller om dina kunskaper efterfrågas av arbetsgivare på en annan plats i landet.

Om du av medicinska skäl inte kan söka eller ta vissa typer av jobb behöver du kunna styrka det med ett läkarutlåtande.

Kontakta din a-kassa om du blir erbjuden ett jobb och är tveksam till om det är ett lämpligt jobb, exempelvis utifrån arbetsmiljö eller anställningsförhållanden. Då får du veta om det kan påverka din ersättning ifall du tackar nej.

Jag går en kurs för att öka mina möjligheter att få jobb. Varför måste jag få det godkänt av a-kassan?

Huvudregeln är att du inte får studera och samtidigt ha ersättning från a-kassan. Det finns undantag och det är alltid a-kassan som bestämmer om du kan behålla din ersättning när du studerar. Därför är det viktigt att du kontaktar din a-kassa innan du börjar en kurs eller utbildning. Det gäller oavsett typ av studier, hur mycket tid du ägnar åt dina studier och om det är på dagtid, kvällar eller helger. Får Arbetsförmedlingen veta att du studerar och vi inte har någon uppgift om att a-kassan har godkänt studierna måste vi informera din a-kassa om studierna.

Om du får godkänt att studera medan du har ersättning från a-kassan får studierna inte påverka ditt arbetssökande. Du måste också vara beredd att avbryta dina studier om du får ett jobb.

Jag har fått ett nytt jobb men inte börjat än. Måste jag fortsätta söka andra jobb?

Så länge du är arbetslös och vill ha ersättning från a-kassan måste du fortsätta vara aktiv och söka jobb. Det är ett av villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Du kan då söka tillfälliga jobb.

Har du ett avtal om nytt jobb som du ska börja inom en månad kan det vara ett godtagbart skäl till att tacka nej till ett annat jobb eller till att inte söka ett jobb som vi har uppmanat dig att söka. Kontakta din a-kassa för mer information. Tänk på att ändå fortsätta söka jobb på egen hand. Meddela också Arbetsförmedlingen att du har fått ett nytt jobb.

Kontroll av sökta jobb

Ibland gör vi kontroller för att undersöka om du har sökt de jobb som du har redovisat i din aktivitetsrapport. Det är därför viktigt att du sparar underlag som kan visa att du har sökt jobben.

Om att styrka sökta jobb

Om ersättning från a-kassan

När du är arbetslös kan du ha möjlighet att få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen medan du söker jobb. Du ansöker om ersättningen hos din a-kassa. Här kan du läsa om hur du ansöker, vad som krävs för att få ersättning och hur mycket pengar du kan få.

Ersättning från a-kassa