شرایط هنگامی که از صندوق بیکاری کمک‌هزینه دریافت می‌کنید

زمانیکه از صندوق بیکاری غرامت دریافت می‌کنید، همچنین لازم است که فعالانه جویای کار باشید و هر ماه یک گزارش فعالیت به اداره کاریابی تحویل دهید. در اینجا می‌توانید کارهایی که لازم است انجام دهید تا ریسک دریافت هشدار نداشته باشید یا اینکه یک یا چندین روز بدون کمک‌هزینه بمانید، را بخوانید.

چه کارهایی بایستی انجام دهم؟

برای آنکه با خطر از دست دادن کمک‌هزینه خود مواجه نشوید بایستی به جستجوی کار ادامه داده و برنامه اجرائی و توافق‌هایی که با ما کرده‌اید را پیگیری کنید.

یعنی شما لازم است که

 • هر ماه دست کم ٦ کار/شغل مناسب را جستجو کنید (مگر آنکه در برنامه اجرائی شما عدد دیگری درج شده باشد)، بطور مثال آگهی‌های استخدامی و کار/شغلی که اداره کاریابی درباره آن به شما اطلاع‌رسانی کرده باشد، یا درخواست‌های کار که خودتان شخصاً به کارفرماها ارائه می‌کنید
 • برای مشاغلی که شما را تشویق به درخواست برای آنها کرده‌ایم، درخواست دهید
 • تحویل گزارش فعالیت (aktivitetsrapport) به ما بین یکم تا چهاردهم هر ماه، که در آن همه مشاغلی که جستجو کرده‌اید و سایر فعالیت‌هایی که انجام داده‌اید را می‌نویسید
 • همراه با ما یک برنامه اجرائی جهت چگونگی کار پیدا کردن تنظیم کنید
 • در جلسات ملاقات شرکت کنید یا با ما یا برگزارکنندگان خدمات ما در وقت رزرو شده تماس بگیرید و اگر با شما قرار مکالمه تلفنی گذاشته‌ایم به تلفن جواب دهید.

برای آنکه مدت بیکاری شما طولانی نشود و در معرض خطر از دست دادن کمک‌هزینه خود قرار نگیرید بایستی موارد زیر را نیز بپذیرید

 • کار/شغلی که به شما پیشنهاد می‌شود
 • مصاحبه استخدامی و انجام حداکثر تلاش خود برای دریافت کار
 • پشتیبانی اضافی از طریق برنامه‌ای که ما به شما پیشنهاد می‌دهیم

ممکن است به نظر بیاید که خودتان دلیل بیکاری‌تان شده‌اید و ریسک این باشد که در موارد زیر چندین روز بدون کمک‌هزینه بمانید

 • بدون دلیل موجه تصمیم بگیرید یک برنامه و یا یک کار را ترک کنید
 • طوری رفتار کنید که باعث شود ما برنامه شما را متوقف کنیم
 • کاری انجام دهید که کارفرمای شما استخدام شما را خاتمه دهد

اگر از انجام کارهایی که بایستی انجام بدهم امتناع کنم چه اتفاقی می‌افتد؟

مأموریت اداره کاریابی شامل این می‌شود که اگر اتفاقی می‌افتد که بتواند کمک‌هزینه شما را تحت تأثیر قرار دهد، به صندوق بیکاری‌تان اطلاع دهد. اگر شما در جویای کار بودن تلاش کافی نکنید، یا بیکاری خود را طولانی کنید یا باعث بیکاری خود شوید، ما به صندوق بیکاری شما یک پیام می فرستیم. اگر صندوق بیکاری شما تحقیقاتی را آغاز کند با شما تماس خواهد گرفت و قبل از این که آنها در مورد این غرامت تصمیمی بگیرند، شما این امکان را دارید که توضیح دهید چه اتفاقی افتاده است.

صندوق بیکاری شما می‌تواند تصمیم بگیرد که شما هشدار دریافت کنید یا برای یک یا چندین روز برای دریافت کمک‌هزینه در حالت تعلیق باشید. همچنین بطور مثال اگر آنها تشخیص دهند که شما دلیل قابل قبولی دارید، می‌توانند تصمیم بگیرند که کمک‌هزینه شما تحت تأثیر قرار نگیرد.

اگر در جستجوی کار اهمال‌کاری کنید این موارد اتفاق می‌افتد

 • دفعه اول: یک اخطاریه دریافت می‌کنید.
 • دفعه دوم: 1 روز بدون کمک‌هزینه.
 • دفعه سوم: 5 روز بدون کمک‌هزینه.
 • دفعه چهارم: 10 روز بدون کمک‌هزینه.
 • دفعه پنجم: حق دریافت کمک‌هزینه تا زمانیکه مجدداً واجدشرایط کار شوید، لغو می‌شود.

اگر مدت بیکاری خود را طولانیتر کنید این موارد اتفاق میافتد

 • دفعه اول: 5 روز بدون کمک‌هزینه.
 • دفعه دوم: 10 روز بدون کمک‌هزینه.
 • دفعه سوم: 45 روز بدون کمک‌هزینه.
 • دفعه چهارم: 45 روز بدون کمک‌هزینه.
 • دفعه پنجم: حق دریافت کمک‌هزینه تا زمانیکه مجدداً واجدشرایط کار شوید، لغو می‌شود.

اگر خودتان باعث بیکاری خود بشوید این موارد اتفاق میافتد

 • دفعه اول: 45 روز بدون کمک‌هزینه.
 • دفعه دوم: 45 روز بدون کمک‌هزینه.
 • دفعه سوم: حق دریافت کمک‌هزینه تا زمانیکه مجدداً واجدشرایط کار شوید، لغو می‌شود.

اگر ما اطلاع حاصل کنیم که موردی وجود دارد که می‌تواند روی تسهیلات شما برای جستجو و دریافت کار/شغل تأثیر بگذارد

اگر ما اطلاع حاصل کنیم که برای شما مانعی جهت جستجو و پذیرش کار/شغل وجود دارد، ما باید مراتب را به صندوق بیکاری‌تان اطلاع دهیم. بطور مثال ممکن است شما تحصیل می‌کنید، بیمار هستید، از فرزند بیمار خود مراقبت می‌کنید، شرکت/کسب و کار دارید یا در خارج از کشور به سر می‌برید. اگر صندوق بیکاری تحقیقاتی را آغاز کند قبل از اینکه تصمیمی بگیرد که بر غرامت بیکاری شما تأثیر بگذارد، با شما تماس می‌گیرد.

همچنین اگر شما به ما اطلاع داده باشید که شروع به کار کرده‌اید و دیگر بیکار نیستید یا به هر دلیل دیگری جویای کار نیستید، به صندوق بیکاری‌تان اطلاع می‌دهیم. پس از آن اگر مایل باشید مجدداً درخواست کار و غرامت کنید لازم است روز اول بیکاری‌تان به ما زنگ بزنید. اگر نام خود را از اداره کاریابی حذف کرده‌اید لازم است مجدداً ثبت‌نام کنید.

پرسش‌ها و پاسخ‌های متداول

چند فرصت شغلی باید جستجو کنم؟

ممکن است در برنامه اجرائی‌تان یک طیف جستجوی کار درج شده باشد، بطور مثال 6-20. این طیف جستجو تعداد کار/شغل‌هایی را بیان می کند که شما باید برای آنها درخواست دهید تا از شانس خوبی برای پیدا کردن کار/شغل در اسرع وقت ممکن برخوردار شوید. کوچکترین رقم طیف جستجو همچنین نشان می‌دهد که شما لازم است دست کم آن تعداد کار/شغل را در ماه جستجو کنید تا ثابت شود از نظر ما شما برای کار/مشاغل کافی جستجو کرده‌اید.

حتی اگر برنامه اجرائی ندارید یا برنامه اجرائی شما فاقد طیف تعداد جستجو است، باز هم باید فعالانه در جستجوی کار باشید. مفهوم این امر آن است که شما بایستی معمولاً دست کم 6 کار/شغل در ماه جستجو کنید تا ما بتوانیم بگوییم که فعالانه در جستجوی کار/شغل بوده‌اید. اگر بصورت پاره ‌وقت کار می‌کنید یا به دلایل دیگری بصورت تمام وقت بیکار نیستید این امر می‌تواند بر تعداد کارهائی که لازم است جستجو کنید تأثیر بگذارد.

اگر تعداد کار/مشاغلی که جستجو می‌کنید کمتر از موارد ذکر شده در بالا باشد ما مراتب را به صندوق بیکاری‌تان اطلاع می‌دهیم. اگر بنظر آنها شما فعالانه جویای کار نبوده باشید تصمیم می‌گیرند یا به شما هشدار بدهند یا اینکه غرامت بیکاری شما را یک یا چند روز کسر کنند.

دقت کنید که همه کار/مشاغلی که درخواست کرده‌اید را در گزارش فعالیت خود بنویسید: آگهی‌های استخدامی، جستجوهای فردی خودتان یا کاری که ما شما را تشویق کرده‌ایم برای آن درخواست کنید یا آن را به شما پیشنهاد داده‌ایم. گزارش فعالیت شما سند مهمی است که ما به وسیله آن می‌توانیم تشخیص دهیم آیا شما فعالانه در جستجوی کار/شغل هستید یا نه.

آیا باید در سراسر کشور جویای کار باشم؟

جهت اینکه امکانات خود را برای سریع بدست آوردن کار افزایش دهید، ممکن است لازم باشد حتی خارج از محل سکونت خود یا در جایی که می‌توانید بطور روزانه به آنجا تردد داشته باشید، درخواست کار دهید. بستگی دارد به جایی که زندگی می‌کنید، در چه مشاغلی درخواست کار می‌کنید و اینکه وضعیت بازار کار چطور است. اگر در محل سکونت شما کار مناسب وجود نداشته نباشد یا تعداد کار مناسب کم باشد، لازم است که حتی در سایر نقاط کشور درخواست دهید.

اگر یک کارفرما نیاز به مهارت شما داشته باشد لازم است آمادگی داشته باشید حتی به کاری که در سایر بخش‌های کشور است پاسخ مثبت دهید.

چه نوع کاری، یک کار مناسب به حساب می‌آید؟

تمام کارهایی که مهارت شما مناسب آنها باشد اصولاً مناسب هستند، نه فقط کارهایی که شما تجربه یا تحصیلات در آن زمینه‌ها دارید. اگر یک کارفرما مایل به استخدام شما باشد و بنظرش شما مهارت لازم را دارا باشید، آن کار، مناسب به حساب می‌آید.

همچنین جهت دریافت یک کار یا در صورتی که دانش شما از طرف کارفرما در محل دیگری در کشور مورد تقاضا باشد، بایستی آمادگی نقل مکان یا تردد هفتگی را در صورت لزوم داشته باشید.

اگر به دلایل پزشکی قادر به درخواست یا پذیرفتن برخی از کارها نیستید، لازم است بتوانید این امر را با یک اظهارنظر پزشکی ثابت کنید.

اگر به شما پیشنهاد کاری شده است که تردید دارید آیا این کار مناسب است یا خیر، بطور مثال بدلیل محیط کار یا شرایط استخدام، با صندوق بیکاری خود تماس بگیرید. در این صورت می‌توانید مطلع شوید که اگر پاسخ منفی دهید آیا بر کمک‌هزینه شما تاثیر خواهد گذاشت یا نه.

من برای افزایش امکان دستیابی به کار در یک دوره شرکت می‌کنم. چرا برای شرکت در این دوره بایستی از صندوق بیکاری تأییدیه بگیرم؟

مقررات اصلی این است که زمانیکه از صندوق بیکاری کمک‌هزینه دریافت می کنید اجازه تحصیل ندارید. استثنائاتی وجود دارد و فقط صندوق بیکاری است که تصمیم می‌گیرد مادامی‌که تحصیل می‌کنید می‌توانید همچنان کمک‌هزینه خود را حفظ کنید یا نه. بهمین دلیل قبل از اینکه یک دوره آموزشی یا تحصیل را شروع کنید مهم است که با صندوق بیکاری خود تماس بگیرید. صرفنظر از نوع تحصیل مهم است که شما چه میزان وقت برای تحصیل می‌گذارید و اینکه آیا روزانه، شبانه یا در آخر هفته‌ها است. اگر اداره کاریابی مطلع شود که شما تحصیل می‌کنید و ما اطلاعاتی درباره این که آیا صندوق بیکاری این تحصیلات را تأیید نموده یا خیر، نداشته باشیم باید به صندوق بیکاری شما در مورد این تحصیلات اطلاع دهیم.

اگر موافقت شود که شما در حین این که از صندوق بیکاری غرامت دریافت می‌کنید اجازه تحصیل داشته باشید این تحصیلات نباید تأثیری بر شما بعنوان فرد جویای کار بگذارد. شما بایست همچنین آمادگی قطع تحصیلات را درصورت دریافت کار داشته باشید.

من یک کار جدید دریافت کرده‌ام ولی هنوز شروع به کار نکرده‌ام. آیا همچنان باید جویای کارهای دیگر باشم؟

تا زمانیکه شما بیکار هستید و مایلید از صندوق بیکاری کمک‌هزینه دریافت کنید باید ادامه دهید و فعالانه جویای کار باشید. این یکی از شرایط بیمه بیکاری است. در این صورت می‌توانید جویای کارهای موقت باشید.

اگر برای یک کار جدید قرارداد دارید که قرار است ظرف یک ماه آینده آن را شروع کنید این امر می‌تواند یک دلیل قابل قبول باشد که به سایر کارها پاسخ منفی دهید یا برای کاری که ما شما را تشویق به درخواست برای آن کرده‌ایم، درخواست ندهید. جهت اطلاعات بیشتر با صندوق بیکاری خود تماس بگیرید. توجه داشته باشید که خودتان شخصاً فعالیت جستجوی کار را ادامه دهید. اگر یک کار گرفتید به اداره کار هم اطلاع دهید.

کنترل کارها/شغل‌های جستجو شده

گاهی وقت‌ها برای اینکه مطمئن شویم برای کارهایی که در گزارش فعالیت شرح داده‌اید، واقعاً درخواست داده‌اید یا خیر، این امر را کنترل می‌کنیم. از اینرو مهم است که سوابق مربوط به کارها/شغل‌هایی را جستجو کرده‌اید، نگه دارید.

برای اثبات کارهایی که جستجو کرده‌اید

در مورد کمک‌هزینه از صندوق بیمه بیکاری

زمانی که بیکار هستید، مادامی که جویای کارهستید، این امکان را دارید از بیمه بیکاری، کمک‌هزینه دریافت کنید. درخواست کمک‌هزینه را نزد صندوق بیکاری خود انجام می‌دهید. در اینجا می‌توانید بخوانید که چگونه درخواست دهید، چه شرایطی جهت دریافت کمک‌هزینه وجود دارد و چه مبلغ پول می‌توانید دریافت کنید.

غرامت از صندوق بیکاری