به پارسی

در اینجا مطالبی وجود دارد که ما برای شما که در جستجوی کار هستید به زبان فارسی ترجمه کرده ایم.

بیکار شدید؟ حالا چه اتفاقی می افتد؟

در ادارۀ کاریابی بیکاری خود را ثبت کنید، آ- کاسا را بررسی کنید، فعالیت های خود را گزارش کنید. شما لازم است این موارد را بدانید.

پشتیبانی بیشتر

انواع حمایت‎ها به ترتیب حروف الفبا، حمایت در صورت وجود افت توانایی، زمانی که در یک برنامه شرکت می‎کنید، گزارش غیبت به دلیل بیماری.

کار کردن در سوئد

حق و حقوق، وظایف، حقوق و دستمزد و مزایا.

صفحات من Mina sidor

"صفحات من" نمایی کلی از جستجوی شما برای کار را به شما ارائه می دهند.

دفاتر ما

مناطقی که در آنجا می‎توانید از خدمات اداره کاریابی سوئد (Arbetsförmedlingen) بهره‎ مند شوید.

ارزیابی وضعیّت و تشکیل پرونده

ما به پشتیبانی ارزیابی آماری میتوانیم به کارجویان کمک های درست ارائه کنیم.