به پارسی

صفحات من Mina sidor

"صفحات من" نمایی کلی از جستجوی شما برای کار را به شما ارائه می دهند.

بیکار شدید؟ حالا چه اتفاقی می افتد؟

در ادارۀ کاریابی بیکاری خود را ثبت کنید، آ- کاسا را بررسی کنید، فعالیت های خود را گزارش کنید. شما لازم است این موارد را بدانید.

پشتیبانی بیشتر

دوره های آموزشی بازار کار، کارآموزی، وسائل کمکی- پشتیبانی الف تا ی.

کار کردن در سوئد

حق و حقوق، وظایف، حقوق و دستمزد و مزایا.

از سایت استفاده کنید

وارد شود، خدمات دیجیتالی را استفاده کنید، شناسه الکترونیکی.

توانائی های حرفه ای خود را ارزیابی کنید

شما میتوانید یک ارزیابی سریع از توانائی های حرفه ای خود انجام دهید.