Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen

Du kan få bidrag till hjälpmedel för att kunna utföra ditt jobb. Din arbetsgivare kan också få bidrag för hjälpmedel eller anpassning av din arbetsplats.

Vad

Du kan få bidrag till hjälpmedel som underlättar för dig på arbetsplatsen. Din arbetsgivare kan också få bidrag till hjälpmedel, eller om arbetsredskap eller din arbetsplats behöver anpassas för dig. Syftet med bidraget är att göra det lättare för dig att till exempel få eller behålla ett jobb, delta i något program eller få annat stöd från oss.

Du kan få bidrag på maximalt 100 000 kronor per år. Om det finns särskilda skäl kan du få ett högre belopp. Din arbetsgivare kan också få bidrag på upp till 100 000 kronor per år.

Du kan få bidrag under anställningens första 12 månader. Har du arbetat längre tid än 12 månader kan du fortfarande få hjälpmedel, men då ska du kontakta Försäkringskassan.

Om du har ett skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare eller är anställd med lönebidrag får du bidrag även för behov som kommer fram senare under anställningen.

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare

Lönebidrag

För vem

Du kan få bidrag till hjälpmedel på din arbetsplats om du har en funktionsnedsättning som påverkar din arbetsförmåga, och behöver hjälpmedel för att kunna utföra ditt jobb. Det gäller både om du är anställd, är egen företagare, om du deltar i ett program eller får annat stöd från oss, eller deltar i arbetslivsorientering på en skola.

Så här fungerar det

  • Kontakta oss om du behöver hjälpmedel eller en anpassning av din arbetsplats. Vi gör då en bedömning av om det är aktuellt med bidrag.
  • Om du inte redan är inskriven på Arbetsförmedlingen behöver du skriva in dig för att vi ska kunna hantera din ansökan.
  • Tänk på att din ansökan måste vara godkänd innan du beställer ett hjälpmedel eller tecknar ett hyresavtal.
  • Vi betalar ut bidraget till dig. Om du inte har möjlighet att betala fakturan för hjälpmedlet innan du har fått bidraget kan vi betala fakturan åt dig.
  • Om du slutar din anställning eller praktik där du fått bidrag kan du behålla hjälpmedlet och ta med det till en ny arbetsplats.
  • Om du har lämnat uppgifter som inte stämmer, eller om du inte använder hjälpmedlet som vi har kommit överens om måste du betala tillbaka bidraget.

Försäkring

När du har fått bidrag till hjälpmedel är det du som äger det och ansvarar för att teckna eventuella försäkringar. Du ansvarar också för underhåll och eventuella skatter. Däremot kan du få stöd av oss om något hjälpmedel behöver repareras.

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.