Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen

Du kan få ekonomiskt bidrag från Arbetsförmedlingen om du behöver hjälpmedel för att kunna utföra dina arbetsuppgifter. Bidraget gäller dig som har någon funktionsnedsättning som påverkar dig i ditt arbete. Vi utreder om du har rätt till bidraget och vilka hjälpmedel som bäst kan stötta dig.

Vad är bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen?

Du kan få bidrag till att köpa, hyra eller reparera hjälpmedel som stöttar dig i ditt arbete. Det kan till exempel handla om ett specialanpassat verktyg, en läspenna som hjälper dig att få text uppläst eller en specifik programvara. Syftet med bidraget är att ge dig bättre möjligheter att få eller behålla ett jobb.

Vem kan få bidrag till hjälpmedel?

Du kan ha rätt till bidraget om du har en funktionsnedsättning som påverkar din arbetsförmåga och behöver hjälpmedel för att kunna utföra ditt jobb. Du kan vara anställd eller företagare, eller behöva hjälpmedel för att kunna delta i våra program eller insatser under tiden du söker jobb. Du kan även få bidraget om du deltar i arbetsplatsförlagt lärande på en skola och behöver hjälpmedel för att övergången till arbete ska bli lättare.

Din arbetsgivare kan också få bidrag till hjälpmedel eller för att anpassa arbetsredskap eller din arbetsplats för dig.

Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen för arbetsgivare

Du kan få bidrag under de första 12 månaderna du varit anställd eller drivit eget företag. Har du jobbat längre tid än 12 månader kan du i stället få bidrag till arbetshjälpmedel från Försäkringskassan.

Bidrag till arbetshjälpmedel från Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Är du anställd med lönebidrag eller har ett skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare kan du få bidrag även efter 12 månaders anställning.

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare

Lönebidrag

Hur stort är bidraget?

Du kan få bidrag upp till 100 000 kronor per år. Finns synnerliga skäl kan du få ett högre belopp. Din arbetsgivare kan också få bidrag på upp till 100 000 kronor per år.

Så här går det till

1. Skriv in dig

Skriv in dig på Arbetsförmedlingen om du inte redan är inskriven. Det krävs för att vi ska kunna bedöma om du kan få bidraget. Du behöver skriva in dig även om du redan har en anställning och inte söker ett nytt jobb.

Skriv in dig

2. Kontakta oss

Är du redan inskriven kan du kontakta oss direkt och berätta om dina behov. Vi behöver veta hur din funktionsnedsättning påverkar dig när du söker jobb, förbereder dig för arbetslivet eller jobbar.

Kontakta oss

3. Vi utreder dina behov

Arbetsförmedlingen gör en utredning tillsammans med dig för att förstå dina behov och vilka hjälpmedel som kan underlätta i ditt arbete.

4. Arbetsförmedlingen fattar beslut

Vi kontrollerar att alla villkor för bidraget är uppfyllda och fattar sedan beslut. Beslutet skickas sedan hem till dig via post eller till din digitala brevlåda.

5. Beviljas bidraget får du dina hjälpmedel

Om bidraget beviljas kan Arbetsförmedlingen hjälpa till med att beställa och betala dina hjälpmedel. De levereras sedan till dig eller till din arbetsplats. Du kan också välja att själv beställa och betala dina hjälpmedel och sedan få tillbaka pengarna från oss. Du får information tillsammans med beslutet om hur du gör för att få pengarna utbetalda.

Viktigt att veta om bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen

  • Vid bidrag till köp av hjälpmedel kommer du att äga och ansvara för hjälpmedlet. Tänk på att teckna eventuella försäkringar som kan behövas. Byter du arbetsplats får du behålla hjälpmedlet och kan använda det på den nya arbetsplatsen.
  • Skulle något som kan påverka din rätt till bidraget förändras är du skyldig att anmäla det till oss.
  • Har du lämnat uppgifter som inte stämmer eller använder hjälpmedlet på annat sätt än vi kommit överens om kan du behöva betala tillbaka bidraget.