Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen

شما میتوانید برای وسائل کمکی که در انجام وظایف کاری خود لازم دارید کمک هزینه دریافت کنید. کارفرمای شما نیز می تواند برای وسائل کمکی و یا منطبق سازی محل کار کمک هزینه دریافت کند

منظور از این چیست

شما میتوانید برای وسائل کمکی که محل کار را برایتان راحت تر می کند، کمک هزینه بگیرید. کارفرمای شما نیز میتواند برای وسائل کمکی، و یا ابزار کاری و یا انطباق محل کار شما کمک هزینه دریافت کند. هدف از این کمک هزینه تسهیل شرایط برای کار گرفتن و یا نگهداشتن کار شما، شرکت در یک دوره و یا گرفتن پشتیبانی های دیگر از طرف ماست.

شما میتوانید حداکثر 100000 کرون در یال کمک هزینه دریافت کنید. در صورت وجود دلائل خاص میتوانید مقادیر بالاتری نیز دریافت کنید. کارفرمای شما نیز می تواند تا سقف 100000 کرون در سال کمک هزینه بگیرد.

شما این کمک هزینه را میتوانید در 12 ماه اوّل استخدام خود دریافت کنید. در صورتی که بیشتر از 12 ماه کار کرده باشید، باز هم میتوانید وسائل کمکی دریافت کنید ولی آن وقت باید با ادارۀ بیمه تماس بگیرید.

Försäkringskassan

در صورتی که یک skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare داشته باشید و یا یا lönebidrag استخدام شده اید، میتوانید در نیازهایی که بعدها در طی استخدامتان برایتان پیش می آید هم کمک هزینه بگیرید.

Skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare

Lönebidrag

این کمک هزینه برای چه کسانی است

شما میتوانید در صورت که ناتوانی خاصی دارید که توانائی شما را در کار کردن تحت تأثیر قرار می دهد، و نیاز به وسائل کمکی دارد تا وظایف کاری خود را انجام دهید، کمک هزینه دریافت کنید. این مورد شامل کسانی که استخدام شده اند و یا شرکت خود را دارند، و یا در دوره ای شرکت می کنند و یا پشتیبانی دیگری از ما دریافت می کنند و یا در دوره های گرایش های زندگی کاری در مدارس شرکت می کنند می شود.

چگونگی این کمک ها

  • در صورتی که به وسائل کمکی و یا تغییراتی در محل کار خود نیاز دارید با ما تماس یگیرید. آنگاه ما بررسی های لازم برای تصمیم گیری در این مورد را انجام می دهیم.
  • اگر شما از قبل در اداره كاريابي ثبت نام نشده ايد، شما نياز داريد كه اسم خود را بنويسيد براي اينكه ما بتوانيم به پرونده شما رسيدگي كنيم.
  • توجّه داشته باشید که قبل از سفارش یک وسیلۀ کمکی و یا امضای یک قرارداد اجاره درخواست شما باید تأئید شده باشد.
  • ما این کمک هزینه را به شما پرداخت می کنیم. در صورتی که امکان پرداخت قبص وسیلۀ کمکی را قبل از گرفتن کمک هزینه ندارید ما آن را از جانب شما پرداخت می کنیم.
  • در صورتی که شما استخدام و یا کارآموزی خود را که در آن کمک هزینه دریافت کرده اید پایان دهید، می توانید وسیلۀ کمکی را برای خود نگاه دارید و آن را با خود به محل کار جدیدی ببرید.
  • در صورتی که شما اطلاعات نادرست به ما ارائه داده باشید، و یا از سیلۀ کمکی که با هم در موردش توافق کرده ایم استفاده نمی کنید باید کمک هزینه را بازپردازید.

بیمه

زمانی که شما برای وسائل کمکی، کمک هزینه می گیرید شما صاحب آن هستید و این وظیفۀ شماست که بیمه های احتمالی آن را پرداخت کنید. شما همچنین مسئول نگهداری و مالیات های احتمالی آن هستید. ولی در عوض ما در صورت نیاز به تعمیر وسیلۀ کمکی به شما کمک خواهیم کرد.

گام بعدی

با ما تماس بگیرید

توضیحات خود را برای شرح دلائل واجد شرایط یودن برای این پشتیبانی برای بالا بردن فرصت های شغلی خود آماده کنید.

ارزیابی

ما با هم وضعیّت شما را بررسی می کنیم. یکی از کامندان کاریابی ادارۀ کار مناسب بودن این پشتیبانی برای شما برای بالا بردن امکانات شغلی شما را بررسی می کند.

تصمیم گیری

پشتیبانی ارائه شده توسط ما به وضعیّت شما بستگی دارد. واجد شرایط بودن افراد برای پشتیبانی های مختلف در اصل توسط سیاست های دولت تعیین می شود.

پشتیبانی/کمک های بیشتری پیدا کنید