آموزش عمومی

اغلب مشاغل نیاز به آموزشهای پایه ای دارند. مهارتهای خود را با استفاده از انواع برنامه ها و پشتیبانی ها بالا ببرید.

Studiemotiverande kurs på folkhögskola

درس خواندن را امتحان کنید، انگیزه های خود را کشف کنید و راه خود را به درس یا کار پیدا کنید. با فعّالیّت هایی که بتوانید انگیزه پیدا کنید، روشهای یادگیری را بیاموزید و با تمرکز به موضوع اصلی برای ادامۀ درسها بیشتر آماده میشوید. شما شانس خود را برای کار افزایش می دهید.

Studiestöd för utbildning på grundskole- och gymnasienivå

شما با تحصیلات سطح دبیرستان شانس کار کردن خود را بیشتر می کنید. شما با پشتیبانی ما و سایر سازمان ها میتوانید تحصیلات ابتدائی خود را توسعه دهید.

Studiestöd för utbildning på yrkeshögskola, högskola och universitet

برای بالا بردن فرصت های خود در پیدا کردن کار شما میتوانید مهارتهای خود را با تحصیل در سطح دانشگاه، مدارس عالی و موسسات آموزش عالی بالا ببرید. در صورتی که در سوئد تازه واردید و حرفه ای دارید که نیاز به نیروی کار در آن بالاست امکانات بیشتری برای شما وجود دارد.