Studiestöd för utbildning på grundskole- och gymnasienivå

شما با تحصیلات سطح دبیرستان شانس کار کردن خود را بیشتر می کنید. شما با پشتیبانی ما و سایر سازمان ها میتوانید تحصیلات ابتدائی خود را توسعه دهید.

تحصیل با کمک هزینۀ آموزشی

کمک هزینۀ آموزشی نوعی غرامت و وام برای تحصیل از طرف ادارۀ CSN می باشد. این تحصیلات می تواند شامل تحصیلات بزرگسالان، دانشگاه مردمی، دبیرستان های فنی و حرفه ای، دبیرستان و دانشگاه و برخی دوره های تحصیلی خارج از کشور باشد. شما در برخی موارد میتوانید غرامت بیشتری از ادارۀ CSN برای تحصیل در دبیرستان دریافت می کنید. غرامت بیشتر به این معنی است که شما به وام تجصیلی بیشتر احتیاج نخواهید داشت. شما در وبسایت ادارۀ CSN در مورد این قوانین بیشتر میخوانید.

کمک هزینه های تحصیلی ادارۀ CSN - Studiestöd

غرامت بالاتر برای برخی تحصیلات از ادارۀ CSN - Högre bidrag för vissa studier

با کمک هزینۀ شروع تحصیلات درس بخوانید

کمک هزینۀ شروع تحصیلات غرامتی است که برای برخی از بیکاران پرداخت می شو د تا درس بخوانند و از آن طریق شانس بیشتری برای پیدا کردن کار داشته باشند. کمک هزینۀ شروع تحصیلات فقط از نوع غرامت است، یعنی شما به وام احتیاج ندارید. این کمک هزینه برای تحصیلات بزرگسالان در سطح ابتدائی یا دبیرستان و یا برای دوره های عمومی در دانشگاه مردمی داده میشود. شما در صورتی که به صورت تمام وقت درس بخوانید میتوانید به مدت حداکثر 50 هفته و در صورت پاره وقت خواندن به مدت حداکثر 100 هفته از این کمک هزینه بهره مند شوید.

اطلاعات بیشتر در مورد کمک هزینۀ شروع تحصیلات

برای دریافت کمک هزینۀ شروع تحصیلات باید شرایط زیر را داشته باشید

  • بین 25 سال تا 56 سال سن داشته باشید
  • تحصیلات قبلی کوتاهی داشته باشید
  • نیاز زیادی به تحصیلات سطح ابتدائی و دبیرستان برای پیدا کردن کار داشته باشید
  • در مدت حداقل شش ماه از دوازده ماه قبل از درخواست غرامت یا شروع دورۀ تحصیلی بیکار بوده باشید و یا در یکی از برنامه های ادارۀ کاریابی ثبت شده باشید*
  • در سه سال اخیر از ادارۀ CSN کمک هزینۀ تحصیلی نگرفته باشید.

* در طول سال 2020 می توانید کمک هزینه شروع تحصیلات دریافت کنید حتی اگر بیکار بوده اید یا در یک برنامه برای مدت زمانی کوتاه تر از کل شش ماه در طی دوازده ماه گذشته شرکت کرده اید. دولت با توجه به وضعیت موجود در بازار کار به دلیل Covid-19 این تصمیم را گرفته است.

شما قبل از درخواست با مشاور آموزشی و شغلی در کمون دیدار می کنید. شما با هم برنامه ای برای تحصیلات شما میریزید و در مورد غرامت و وام هایی که ممکن است به شما تعلق گیرند صحبت می کنید. در صورتی که به این نتیجه برسید که غرامت شروع تحصیلات شامل حال شما می شود میتوانید درخواست خود را ارسال کنید.

شما در مورد قوانین مربوطه می توانید در وب سایت ادارۀ CSN بیشتر بخوانید.

CSN و کمک هزینۀ شروع تحصیلات

CSN och studiestartsstöd

با پشتیبانی ادارۀ کاریابی درس بخوانید

شما میتوانید در مدتی که در یکی از برنامه های ما تحصیل می کنید کمک هزینه دریافت کنید. این کمک هزینه ها میتواند شامل غرامت فعالیت، غرامت توسعه و یا غرامت استقراریابی باشد. برای مثال در صورتی که شما در برنامه ضمانت کار و توسعه شرکت کنید میتوانید برای دوره های آموزشی کمک هزینه بگیرید. در صورتی که در برنامه ای شرکت می کنید و مایل به دریافت اطلاعات بیشتر هستید با ما تماس بگیرید.

دور های آموزشی آمادگی

راه های مختلفی برای آمادگی تحصیلی وجود دارند. شاید شما برخی مجوز های لازم را ندارید و یا نمیدانید کدام تحصیلات را میتوانید انتخاب کنید. و یا شاید مطمئن نیستید که آیا میخواهید یا میتوانید برخی آموزشها را بگذرانید. ادارۀ کاریابی دوره های آمادگی متعددی دارد که میتواند به شما کمک کند. در صورتی که به اطلاعات بیشتری نیاز دارید با ما تماس بگیرید.

اطلاعات بیشتر در مورد دوره های آموزشی آمادگی

دوره های آمادگی متعددی وجود دارند که شما میتوانید از طریق ادارۀ کاریابی در آنها شرکت کنید تا خود را برای تحصیلات آماده کنید. مانند موارد زیر:

  • دوره های تمرینی کار و تحصیلی Yrkes- och studieförberedande moduler. یک دوره برای راهنمایی و پشتیبانی از شما برای پیدا کردن کاری که می خواهید برای رسیدن به آن تحصیل کنید. و یا پشتیبانی برای پیدا کردن کاری که شما به طور مستقیم میتوانید تقاضا کنید.
  • دوره های انگیزشی آموزشی در دانشگاه مردمی، Studiemotiverande kurs på folkhögskola . این دوره از طریق دوره های انگیزشی، تمرین در روشهای درس خواندن و تمرکز روی زبان سوئدی، انگلیسی، ریاضی و علوم اجتماعی شما را برای ادامۀ تحصیل مجهز تر می کند.
  • دورۀ آموزشی استقراریابی در دانشگاه مردمی،Etableringskurs på folkhögskola. برای کسانی است که در برنامه استقراریابی شرکت می کنند. شما زبان سوئدی می خوانید و معمولاً یک کتاب درسی دارید، کارآموزی می کنید و اقدامات کمکی دیگری که شما را برای ادامۀ تحصیل یا کار آماده تر می کند دریافت میکنید.

پشتیبانی/کمک های بیشتری پیدا کنید