Studiestöd för utbildning på grundskole- och gymnasienivå

De flesta jobb kräver att du har grundläggande utbildning. För att öka dina chanser till jobb kan det handla om en yrkesutbildning eller en gymnasieutbildning. Genom oss och andra myndigheter kan du få stöd för att studera.

Studera med studiemedel

Studiemedel är bidrag och lån för studier från CSN. Det kan handla om studier inom vuxenutbildning, på folkhögskola, på yrkeshögskola, på högskola eller universitet samt vissa utbildningar utomlands. I vissa fall kan du även få ett högre bidrag från CSN för att läsa in en gymnasieutbildning. Det högre bidraget innebär att du inte behöver ta lika mycket lån. På CSN:s webbplats kan du läsa mer om vad som gäller.

CSN - Studiestöd

CSN - Högre bidrag för vissa studier

Studera med studiestartsstöd

Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få för att studera och genom det öka sina chanser att få jobb. Studiestartsstödet består bara av bidrag, vilket innebär att du inte behöver ta lån. Det går att få studiestartsstöd för studier inom vuxenutbildning på gymnasie- eller grundskolenivå eller för allmän kurs på folkhögskola. Du kan få studiestartsstöd i upp till 50 veckor om du studerar på heltid och 100 veckor om du studerar på deltid.

Mer om studiestartsstöd

För att kunna få studiestartsstöd ska du

  • vara mellan 25 och 56 år
  • ha en kort tidigare utbildning
  • ha ett stort behov av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete
  • ha varit arbetslös eller deltagit i ett program från Arbetsförmedlingen under sammanlagt minst sex månader under en period på tolv månader före ansökningstillfället eller studiernas början*
  • inte ha haft studiestöd från CSN under de senaste tre åren.

*Under 2020 kan du få studiestartsstöd trots att du varit arbetslös eller deltagit i ett program under kortare tid än sammanlagt sex månader de senaste tolv månaderna. Det har regeringen beslutat på grund av situationen på arbetsmarknaden med anledning av Covid-19.

Innan du ansöker om studiestartsstöd träffar du en studie- och yrkesvägledare hos kommunen. Tillsammans lägger ni upp en plan för dina studier och pratar om vilka bidrag och lån som kan vara aktuella för dig. Om ni kommer överens om att studiestartsstöd skulle vara rätt för dig, så gör ni en ansökan.

Du kan läsa mer om vad som gäller på CSN:s webbplats.

CSN och studiestartsstöd

Studera med stöd från Arbetsförmedlingen

Du kan få ekonomiskt stöd under tiden du studerar inom ramen för något av våra program. Du kan få ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning. Till exempel kan du studera inom etableringsprogrammet och få ekonomiskt stöd för att studera om du är med i jobb- och utvecklingsgarantin. Prata med oss om du är med i ett program och vill få mer information. 

Förberedande utbildningar

Det finns flera sätt att förbereda sig inför studier. Kanske saknar du viss behörighet eller inte vet vilken utbildning du borde gå. Eller så är du osäker på om du vill eller klarar av att studera. Arbetsförmedlingen har många förberedande utbildningar som kan hjälpa dig. Prata med oss om du vill ha mer information.

Mer om förberedande utbildningar

Det finns flera förberedande utbildningar man kan gå via Arbetsförmedlingen för att förbereda sig inför studier. Här är några exempel:

  • Yrkes- och studieförberedande moduler. En vägledningskurs som ska ge dig stöd i att hitta ett yrke som du vill börja studera till. Eller stöd till att hitta ett yrke där du kan söka jobb direkt.
  • Studiemotiverande kurs på folkhögskola. Kursen gör dig bättre rustad för att fortsätta studera, genom motiverande insatser, träning i studieteknik och fokus på svenska, engelska, matematik och samhällskunskap.
  • Etableringskurs på folkhögskola. För dig som är med i etableringsprogrammet. Du läser svenska, ofta varvat med studiebesök, praktik och andra insatser som förbereder dig för fortsatta studier eller jobb.