Studiestöd för utbildning på grundskole- och gymnasienivå

De flesta jobb kräver att du har grundläggande utbildning. För att öka dina chanser till jobb kan det handla om en yrkesutbildning eller en gymnasieutbildning. Genom oss och andra myndigheter kan du få stöd för att studera.

Studera med studiemedel

Studiemedel är bidrag och lån för studier från CSN. Det kan handla om studier inom vuxenutbildning, på folkhögskola, på yrkeshögskola, på högskola eller universitet samt vissa utbildningar utomlands. I vissa fall kan du även få ett högre bidrag från CSN för att läsa in en gymnasieutbildning. Det högre bidraget innebär att du inte behöver ta lika mycket lån. På CSN:s webbplats kan du läsa mer om vad som gäller.

CSN - Studiestöd (csn.se)

CSN - Högre bidrag för vissa studier (csn.se)

Omställningsstudiestöd

Omställningsstudiestöd från CSN gäller dig som jobbar eller som nyligen blivit arbetslös och som vill studera för att bredda din kompetens och bli mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Omställningsstudiestödet består av ett bidrag på upp till 80 procent av din lön, upp till ett visst maxbelopp. Du kan komplettera bidraget med ett lån om du vill. För att få omställningsstudiestöd måste du uppfylla vissa villkor, till exempel ska du ha arbetat minst 12 månader av de senaste 24 månaderna innan ansökan om stödet kom in till CSN.

CSN - Omställningsstudiestöd (csn.se)

Studera med studiestartsstöd

Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få från CSN för att studera och genom det öka sina chanser att få jobb. Studiestartsstödet består bara av bidrag, vilket innebär att du inte behöver ta lån. Det går att få studiestartsstöd för studier inom vuxenutbildning på gymnasie- eller grundskolenivå eller för allmän kurs på folkhögskola. Du kan få studiestartsstöd i upp till 50 veckor om du studerar på heltid och 100 veckor om du studerar på deltid.

För att kunna få studiestartsstöd ska du

 • vara mellan 25 och 60 år
 • ha en kort tidigare utbildning
 • ha ett stort behov av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete
 • ha varit arbetslös eller deltagit i ett program från Arbetsförmedlingen under sammanlagt minst sex månader under en period på tolv månader före ansökningstillfället eller studiernas början
 • inte ha haft studiestöd från CSN under de senaste tre åren.

Innan du ansöker om studiestartsstöd träffar du en studie- och yrkesvägledare hos kommunen. Tillsammans lägger ni upp en plan för dina studier och pratar om vilka bidrag och lån som kan vara aktuella för dig. Om ni kommer överens om att studiestartsstöd skulle vara rätt för dig, så gör ni en ansökan.

Du kan läsa mer om vad som gäller på CSN:s webbplats.

CSN - studiestartsstöd (csn.se)

Studera med stöd från Arbetsförmedlingen

Du kan få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning under maximalt 12 månader under tiden du studerar. Det kan handla om att läsa en hel utbildning eller att påbörja studierna med aktivitetsstöd för att senare studera med studiemedel. Det är Arbetsförmedlingen som gör en bedömning av om du kan få studera med aktivitetsstöd för att komma närmare ett jobb.

Studera med stöd från Arbetsförmedlingen

film
/

1 minut 3 sekunder

I filmen berättar vi om hur det går till att studera med aktivitetsstöd.

För att få studera med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara helt arbetslös eller att du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin. Om du deltar i jobbgarantin för ungdomar kan du inte studera med aktivitetsstöd förutom om du studerar sfi inom jobbgarantin. Om du är med i etableringsprogrammet studerar du med etableringsersättning istället för med aktivitetsstöd.

Studier med aktivitetsstöd kan du få om du studerar:

 • kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
 • kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
 • allmän kurs på folkhögskola
 • sfi, till exempel i kombination med andra delar av vuxenutbildningen
 • kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning, det vill säga vuxenutbildning för dig som har en utvecklingsstörning.

Studier med aktivitetsstöd kan innebära att du går en yrkesutbildning, läser svenska som andra språk eller studerar mot en gymnasieexamen, till exempel om du inte har gått klart gymnasiet. Det kan också handla om att du läser allmän kurs på folkhögskola eller läser ämnen på grundskolenivå inom vuxenutbildningen.

Om du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin kan du även studera med aktivitetsstöd på yrkeshögskola, högskola, universitet eller eftergymnasiala utbildningar på folkhögskola.

Motiverande och vägledande kurser

Det finns flera sätt att förbereda sig inför studier. Kanske saknar du viss behörighet eller att du inte vet vilken utbildning du borde gå. Eller så är du osäker på om du vill eller klarar av att studera. Arbetsförmedlingen har många motiverande och vägledande kurser som kan hjälpa dig.

Det finns flera motiverande och förberedande kurser du kan gå via Arbetsförmedlingen för att förbereda dig inför studier. Här är några exempel:

 • Etableringskurs på folkhögskola. För dig som är med i etableringsprogrammet. Du läser svenska, ofta varvat med studiebesök, praktik och andra insatser som förbereder dig för fortsatta studier eller jobb.