Akademikertjänst korta vägen

Akademikertjänst korta vägen är en förberedande utbildning för dig som är akademiker. Utbildningen förbereder för ett arbete som motsvarar din akademiska bakgrund eller för fortsatta akademiska studier.

Vad är akademikertjänst korta vägen?

Akademikertjänst korta vägen är en individuell utbildning som består av olika moduler. Vissa moduler är obligatoriska för alla medan andra är valbara. Utbildningen pågår i upp till sex månader på heltid.

Målet med utbildningen är att du som har en akademisk utbildning ska få ett arbete i linje med din akademiska utbildning som du kan ha i en lång tidsperiod, eller att du fortsätter dina akademiska studier.

Vem kan få akademikertjänst korta vägen?

Akademikertjänst korta vägen riktar sig till dig som är arbetssökande och som har studerat på akademisk nivå i minst två år.

Du kan ta del av utbildningen om du är akademiker som antingen

  • har utbildning från utlandet,
  • har utbildning från Sverige,
  • har fått rehabiliterande insatser.

Du behöver också ha goda kunskaper i svenska språket. Du ska vara klar med sfi D eller ha motsvarande språkkunskaper.

Så här går det till

1. Rätt stöd för dig

Utbildningen börjar med att vi tar reda på, kartlägger, din samlade kompetens och om akademikertjänst korta vägen är rätt stöd för dig och vad du i så fall behöver göra under utbildningstiden.

2. Utbildning på plats eller distans

Utbildningen finns på flera platser i landet. Undervisningen sker på plats, men det kan finnas möjlighet till distansstudier om du har lång resväg till utbildningsorten.

3. Moduler, olika delar i utbildningen

Utöver den första modulen, kartläggningen, som är en obligatorisk modul, finns ytterligare obligatoriska moduler: arbetsplatsförlagt lärande och akademisk vägledning. De ska ge dig kunskap om vilket yrke som kan passa dig och göra dig bättre rustad inför en anställning eller fortsatta akademiska studier. Det får du genom praktik inom det yrke som kan passa dig.

Efter det följer individuella moduler utifrån dina behov. Det kan vara till exempel, akademisk svenska, digital kompetens på arbetet, metodik inom högre utbildning, analysmetod och källkritik, test i svenska, yrkescoachning, arbetslivsorientering och jämställdhet.

4. Vad händer sedan?

Målet med utbildningen är att förbereda dig inför ett arbete i nivå med din akademiska utbildning och erfarenhet eller att förbereda dig för kompletterande akademiska studier.

Du kommer också att få med dig ett intyg om de yrkeskunskaper du har och har fått under praktikperioden.