Akademikertjänst korta vägen

مسیر کوتاه خدمت اکادمیک (Akademikertjänst korta vägen) یک آموزش مقدماتی برای شما که شخص اکادمیک هستید است. تحصیلات شما را برای وظیفه ای که با پیشینه تعلیمی شما مطابقت دارد یا برای ادامه آموزش آماده می کند.

خدمات اکادمیک راه کوتاه چیست؟

خدمات اکادمیک راه کوتاه یک آموزش فردی است که از ماژول های مختلف تشکیل شده است. برخی از ماژول ها برای همه الزامی هستند اما برخی دیگر آن اختیاری هستند. این دوره آموزشی تا شش ماه به صورت تمام وقت ادامه دارد.

هدف از آموزش این است که شما که دارای آموزش اکادمیک هستید باید وظیفه متناسب با آموزش اکادمیک خود بدست آورید که می توانید برای مدت طولانی داشته باشید یا اینکه تحصیلات اکادمیک خود را ادامه دهید.

چه کسی می تواند در این راه کوتاه وظیفه فراغت پیدا کند؟

خدمات اکادمیک راه کوتاه برای جویندگان کار است که حداقل دو سال در سطح علمی تحصیل کرده اند.

اگر فارغ التحصیل هستید، می توانید در آموزش اشتراک کنید در صورتی که

  • تحصیلات خارج از کشور داشته باشید،
  • دارای تحصیلات از سوئد باشید،
  • مداخلات توانبخشی دریافت کرده باشید.

همچنین باید زبان سوئدی را به خوبی بلد باشید. شما باید زبان سويدنی برای مھاجرينD (sfi) را تکمیل کرده باشید یا مهارت های زبانی معادل آن را داشته باشید.

اینگونه کار می کند

پشتیبانی مناسب برای شما

آموزش با یافتن، نقشه برداری، شایستگی کلی شما و اینکه آیا خدمات آموزشی کوتاه مدت پشتیبان مناسبی برای شما است و آنچه که باید در طول دوره آموزشی انجام دهید یا خیر، آغاز می شود.

آموزش حضوری یا از راه دور

این آموزش در چندین مکان در کشور موجود است. آموزش در محل انجام می شود، اما در صورت داشتن سفر طولانی به محل آموزش ممکن است امکان آموزش از راه دور وجود داشته باشد.

ماژول ها، بخش های مختلف آموزش

علاوه بر ماژول اول، نقشه برداری، که یک ماژول اجباری است، ماژول های اجباری دیگری نیز وجود دارد: یادگیری مبتنی بر محل کار و راهنمایی آموزشی. آنها باید به شما در مورد اینکه کدام مسلک ممکن است برای شما مناسب باشد معلومات را به شما بدهند و شما را برای وظیفه یا تحصیلات اکادمیک بیشتر آماده کنند. شما این را از طریق کارآموزی در مسلکی که مناسب شماست به دست می آورید.

پس از آن، ماژول های فردی بر اساس نیاز شما دنبال می شوند. این می تواند به عنوان مثال، سوئدی آکادمیک، شایستگی دیجیتال در کار، روش شناسی در آموزش عالی، روش تجزیه و تحلیل و انتقاد منبع، آزمون های سوئدی، مربیگری مسلکی، جهت گیری زندگی کاری و برابری باشد.

بعد چه اتفاق می افتد؟

هدف از آموزش این است که شما را برای کار در سطح تحصیلات و تجربه آکادمیک خود آماده کند یا شما را برای تحصیلات تکمیلی آکادمیک آماده کند.

همچنین گواهی دانش مسلکی که در طول دوره کارآموزی کسب کرده اید را دریافت خواهید کرد.

حمایت های بیشتر را بیابید