Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin är ett program för dig som har varit arbetslös under lång tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet. Vi ger dig stöd för att bryta din arbetslöshet.

Vad

Det är ett program som består av individuellt utformade insatser och stöd, kombinerade med att du aktivt söker jobb. Målet att du så snabbt som möjligt ska bryta din arbetslöshet.

För vem

Du kan delta i jobb- och utvecklingsgarantin om du har varit arbetslös länge och är inskriven som arbetssökande hos oss. Om du till exempel är på väg att utförsäkras från a-kassan är det vanligt att du erbjuds att delta i programmet. Likaså om du har deltagit i etableringsprogrammet eller jobbgarantin för ungdomar under maximal tid, men fortfarande är arbetslös helt eller delvis.

Om du har ett företag betraktas du inte som arbetslös och kan inte delta i programmet. Detta gäller oavsett företagandets omfattning.

Så här fungerar det

Du och en arbetsförmedlare planerar vilka insatser som passar dig bäst för att du så snabbt som möjligt ska hitta ett jobb eller börja studera. Här är några exempel på insatser:

 • arbetspraktik
 • arbetsträning
 • arbetslivsinriktad rehabilitering
 • arbetsmarknadsutbildning
 • stöd och rådgivning om du funderar på att starta eget företag

Vi följer hela tiden upp hur det går för dig och ger dig det stöd du behöver.

Programmets omfattning

Programmet är normalt på heltid. Är du föräldraledig på deltid, eller inte kan arbeta heltid på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, finns möjlighet att delta i programmet på deltid.

Att delta i programmet är förstås frivilligt, men är du med måste du vara aktiv och följa den planering vi kommer överens om.

Du som har en sjukdom eller funktionsnedsättning kan få extra stöd

Om din hälsa eller funktionsnedsättning påverkar din förmåga att delta i programmets aktiviteter, vill vi att du berättar det. Vi undersöker då tillsammans med dig vilket stöd du behöver för att kunna vara med i aktiviteterna.

Stöd för dig med funktionsnedsättning

Ersättning och villkor

När du tar del av detta stöd deltar du i ett program och du kan ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. Här berättar vi hur du ansöker om ersättning och vad som gäller när du är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i ett av våra program.

När du deltar i ett program

Om du blir sjuk eller vårdar sjukt barn

Om du blir sjuk eller behöver vara hemma för vård av barn behöver du meddela oss det.

Anmäla frånvaro när du är sjuk

Anmäla frånvaro för vård av barn (VAB)

Rapportera aktiviteter

Varje månad ska du lämna in en aktivitetsrapport. Det är viktigt för att du ska få rätt stöd på vägen till jobb eller utbildning, och för att du ska få din ersättning från Försäkringskassan.

Aktivitetsrapport

Frågor och svar

Vad händer när jag får ett jobb?

Om du får ett jobb och arbetar så mycket att du uppfyller ett nytt villkor för att få a-kassa, kommer du skrivas ut ur jobb- och utvecklingsgarantin.

Ersättning från a-kassa

Vad händer om jag ändå inte får ett jobb?

Om du inte har fått ett jobb efter 90 veckor i jobb- och utvecklingsgarantin finns ytterligare möjligheter att få jobb eller pröva dina möjligheter, till exempel i form av arbetsträning.

Hur länge kan jag vara med i jobb- och utvecklingsgarantin?

Du kan vara med i jobb- och utvecklingsgarantin tills du

 • börjar arbeta (med eller utan stöd) eller studera på heltid, utanför jobb- och utvecklingsgarantin
 • blir föräldraledig på heltid
 • blir sjuk på heltid i mer än en månad och programmet inte kan anpassas
 • uppfyller ett nytt villkor för att få a-kassa.

Du kan studera på deltid i upp till tolv månader samtidigt som du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin på deltid.

Vad händer om jag blir sjukskriven eller föräldraledig?

Är du sjuk en längre tid försöker vi anpassa innehållet i ditt program så att du ändå kan delta. Du skrivs ut ur programmet

 • om du blir sjuk på heltid i mer än en månad, och programmet inte kan anpassas
 • om du blir föräldraledig på heltid.

Är du borta kortare tid än 12 månader kan du komma tillbaka till programmet igen.

Är jag försäkrad?

Du omfattas av personskade- och grupplivförsäkringar när du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin. Arbetsgivaren kan även få ersättning av staten om du skulle skada något på företaget.

Kan jag förlora min plats i programmet?

Du kan förlora din plats om du missköter dig eller stör verksamheten.

Du som har haft ersättning i 450 dagar inom jobb- och utvecklingsgarantin och inte har rätt till arbetslöshetsersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring, kan även förlora din plats om du

 • tackar nej till någon insats inom programmet eller någon annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd
 • tackar nej till ett lämpligt jobb utan godtagbara skäl
 • inte rapporterar dina aktiviteter
 • inte har regelbunden kontakt med en arbetsförmedlare.

Kan jag komma tillbaka till programmet efter en anställning eller utbildning?

Du kan komma tillbaka till programmet om du varit sjukskriven, föräldraledig eller studerat. Men du får inte ha varit borta i mer än tolv månader. I vissa fall kan du komma tillbaka efter upp till tre års studier. Om du har arbetat och blivit arbetslös kan du komma tillbaka till programmet om du inte har rätt till a-kassa igen.

Du kan få bidrag för resekostnader

Om du deltar i ett program eller en utredning på en annan ort än där du bor kan du få bidrag för rese- och boendekostnader.

Bidrag för resekostnader vid program eller anställningsintervju