Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin är ett program för dig som har varit arbetslös under lång tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet. Vi ger dig stöd för att bryta din arbetslöshet.

Vad

Det är ett program som består av individuellt utformade insatser och stöd, kombinerade med att du aktivt söker jobb. Målet är att du så snabbt som möjligt ska bryta din arbetslöshet.

För vem

Du kan ha möjlighet att delta i jobb- och utvecklingsgarantin om du har varit arbetslös länge och är inskriven som arbetssökande hos oss. Om du till exempel är på väg att utförsäkras från a-kassan erbjuds du att delta i programmet. Likaså om du har deltagit i etableringsprogrammet eller jobbgarantin för ungdomar under maximal tid, men fortfarande är arbetslös helt eller delvis.

Om du har ett företag betraktas du inte som arbetslös och kan inte delta i programmet. Detta gäller oavsett företagandets omfattning.

Så här fungerar det

Du och en arbetsförmedlare planerar vilka insatser som passar dig bäst för att du så snabbt som möjligt ska hitta ett jobb eller börja studera. Om du behöver finns det möjlighet att få stöd av en tolk. Här är exempel på insatser:

 • arbetspraktik
 • arbetsträning
 • arbetsmarknadsutbildning
 • stöd och rådgivning om du funderar på att starta eget företag
 • utbildning på Komvux eller folkhögskola
 • validering
 • vägledning

Vi följer upp hur det går för dig och ger dig det stöd du behöver.

När du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin finns det också möjlighet för en arbetsgivare att anställa dig med nystartsjobb eller introduktionsjobb.

Du som har en sjukdom eller funktionsnedsättning kan få extra stöd

Om din hälsa eller funktionsnedsättning påverkar din förmåga att delta i programmets aktiviteter, vill vi att du berättar det. Vi undersöker då tillsammans med dig vilket stöd du behöver för att kunna vara med i aktiviteterna.

Stöd för dig med funktionsnedsättning

Programmets omfattning

Programmet är normalt på heltid. Är du föräldraledig på deltid, eller inte kan arbeta heltid på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, finns möjlighet att delta i programmet på deltid. Du kan också studera på deltid i upp till tolv månader samtidigt som du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin på deltid.

Du har ingen möjlighet till semester när du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin, men vi kan i särskilda fall ge dig ledigt i maximalt tre dagar och du kan ansöka om tillfälligt uppehåll i upp till 20 dagar på ett år.

Ersättning och villkor

När du deltar i ett program kan du ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. Hur du ansöker om ersättning och mer om vad som gäller när du är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i ett av våra program kan du läsa om här:

När du deltar i ett program

Vad som förväntas av dig

Att delta i programmet är frivilligt, men är du med måste du vara aktiv och följa den planering vi kommer överens om.

När du är med i programmet behöver du delta i insatser som vi planerar tillsammans med dig. Du behöver vara aktiv och söka jobb om vi inte kommit överens om något annat, och om du erbjuds arbete förväntas du tacka ja. Det behöver du göra för att försöka lösa din situation, men också för att din ersättning från Försäkringskassan inte ska påverkas.

Du behöver meddela förändringar till oss, till exempel om du börjar arbeta eller studera.

Rapportera aktiviteter

Varje månad ska du lämna in en aktivitetsrapport. Det är viktigt för att du ska få rätt stöd på vägen till jobb eller utbildning, och för att din ersättning från Försäkringskassan inte ska påverkas.

Aktivitetsrapport

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk behöver du anmäla det redan den första dagen du är sjuk, annars förlorar du din ersättning för hela sjukperioden. Är du sjuk en längre tid försöker vi anpassa innehållet i ditt program så att du ändå kan delta. Du skrivs ut ur programmet om du är sjuk på heltid i mer än 30 dagar och programmet inte kan anpassas.

Anmäla frånvaro när du är sjuk

Om du vårdar sjukt barn

Om du behöver vara hemma för vård av barn behöver du meddela oss det.

Anmäla frånvaro för vård av barn (VAB)

Så länge kan du vara med i programmet

Du kan vara med i jobb- och utvecklingsgarantin tills

 • du börjar arbeta eller studera på heltid utanför jobb- och utvecklingsgarantin
 • du blir föräldraledig på heltid
 • du blir sjuk på heltid i mer än en månad och programmet inte kan anpassas
 • månaden innan du fyller 66 år
 • du uppfyller ett nytt villkor för att få a-kassa.

Här kan du läsa mer om vad som krävs för att få ersättning från a-kassa:

Ersättning från a-kassa

Du kan ha möjlighet att komma tillbaka till programmet

Du kan komma tillbaka till programmet om du har varit sjukskriven, föräldraledig eller studerat och du blir arbetslös igen. Men du får inte ha varit borta i mer än 12 månader. Om du har arbetat och blivit arbetslös kan du komma tillbaka till programmet om du inte har rätt till a-kassa igen.

Om Arbetsförmedlingen avslutar ditt program

Arbetsförmedlingen kan återkalla ditt program och det betyder att det avslutas och att du inte längre har rätt att delta i programmet. Du kan förlora din rätt att delta i programmet om du missköter dig eller stör verksamheten. Det finns också särskilda skäl som gör att Arbetsförmedlingen kan återkalla ditt program, det kan till exempel vara att du inte kan eller vill delta i programmet längre.

Du som har haft ersättning i 450 dagar inom jobb- och utvecklingsgarantin och inte har rätt till arbetslöshetsersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring, kan även förlora din plats om du

 • tackar nej till någon insats inom programmet eller någon annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd
 • tackar nej till ett lämpligt jobb utan godtagbara skäl
 • inte rapporterar dina aktiviteter
 • inte har regelbunden kontakt med en arbetsförmedlare.

Efter att ditt program har avslutats

Om ditt program avslutas genom en återkallelse kan det finnas möjlighet att få delta i programmet igen. Det gäller inte om ditt program blivit återkallat för att det fanns särskilda skäl, men om ditt program har blivit återkallat av någon annan anledning så kan du delta igen efter 45 karensdagar. Karensdagar är dagar då du skulle ha kunnat få ersättning om du hade varit kvar i programmet.

Du behöver i så fall fortsätta vara inskriven som arbetssökande. Om du väljer att skriva ut dig från Arbetsförmedlingen samma dag som ditt program avslutas måste du anmäla dig som arbetssökande inom 60 dagar för att karensdagarna ska räknas.

Så kommer du tillbaka till programmet

Ditt program kan tidigast starta samma dag som vi gör en planering tillsammans. Du behöver själv kontakta Arbetsförmedlingen.

Om du har avregistrerats från Arbetsförmedlingen behöver du registrera dig på nytt som arbetssökande på Arbetsförmedlingens webbplats. Vi kommer då att ringa upp dig inom två timmar för att påbörja handläggningen av ditt ärende.

 • Efter klockan 15.00 ringer vi nästa arbetsdag mellan klockan 9 och 11.
 • Kan du inte svara eller inte hör ifrån oss, ring oss på 0771-416 416.

Det är viktigt att du svarar när vi ringer dig.

Om du är fortsatt inskriven på Arbetsförmedlingen behöver du ringa oss på 0771-416 416 för att påbörja handläggningen av ditt ärende. Upplys oss om att ditt ärende gäller en eventuell möjlighet att komma tillbaka till programmet.

Du kan få bidrag för resekostnader

Om du deltar i ett program eller en utredning på en annan ort än där du bor kan du få bidrag för rese- och boendekostnader.

Bidrag för resekostnader vid program eller anställningsintervju