تضمین کار و پیشرفت

برنامه تضمین کار و پیشرفت برای افرادی است که مدت طولانی بیکار بوده و برای بازگشت به زندگی کاری به کمک نیاز دارند. ما از شما برای رهایی از بیکاری حمایت می کنیم.

برنامه تضمین کار و پیشرفت چیست؟

این برنامه از اقدامات و حمایت های مناسب برای هر فرد بهمراه جستجوی فعالانه برای کار تشکیل شده است. هدف آنست که شما در اسرع وقت از بیکاری خلاص شوید.

چه کسی می تواند در این برنامه شرکت کند؟

افرادی که برای مدتی طولانی بیکار بوده و نزد ما بعنوان جویای کار نامنویسی کرده اند می توانند در برنامه تضمین کار و پیشرفت شرکت کنند. بطور مثال اگر بیمه صندوق بیکاری شما در حال تمام شدن باشد معمولاً به شما پیشنهاد می شود در این برنامه شرکت کنید. همچنین اگر در حداکثر مدت ممکن در برنامه استقرار زندگی و کار یا برنامه تضمین کار برای جوانان شرکت کرده باشید ولی هنوز بطور کامل یا پاره وقت بیکار باشید.

در این برنامه می توانید موارد زیر را انجام دهید

شما و یک کارگزار اداره امور کاریابی بررسی و برنامه ریزی کنید و ببینید که کدام اقدامات باسرعت بیشتری می تواند شما را به شغل یا شروع به تحصیل برساند در اینجا چند مثال برای اقدامات:

 • کارآموزی
 • کارآزمائی
 • توانبخشی در جهت کار و شغل
 • تحصیلات فنی و حرفه ای در آموزشگاه بزرگسالان
 • دورۀ آموزشی بازار کار
 • حمایت و مشاوره برای افرادی که قصد دارند شرکت/کسب و کار خصوصی راه بیندازند

ما در تمام مدت پیشرفت شما را پیگیری کرده و حمایت مورد نیاز تان را ارائه می کنیم.

ابعاد برنامه

این برنامه معمولاً تمام وقت است. اگر شما بصورت پاره وقت در مرخصی والدین هستید، یا بعلت بیماری یا نقصان کارکردی نمی توانید بطور تمام وقت کار کنید، امکان شرکت در برنامه بصورت پاره وقت برای شما وجود دارد.

البته شرکت در این برنامه اختیاری است، ولی اگر در برنامه شرکت کنید بایستی فعال بوده و برنامه ریزی مورد توافق را اجرا و پیگیری کنید.

افراد بیمار یا دارای نقصان کارکردی می توانند حمایت فوق العاده دریافت کنند

اگر تندرستی یا معلولیت شما مانعی برای شرکت در فعالیت ها باشد مایل هستیم برای ما شرح بدهید. در اینصورت باهم نوع حمایت مورد نیاز شما را بررسی می کنیم تا شما بتوانید در فعالیت ها شرک کنید.

حمایت برای افراد دارای نقصان کارکردی

غرامت و شرایط آن

وقتی این پشتیبانی را دریافت میکنید، در یک برنامه شرکت دارید. آنگاه می توانید از صندوق بیمه همگانی تقاضای دریافت غرامت کنید. در اینجا می توانید درباره چگونگی درخواست غرامت و شرایط شرکت شما در یکی از برنامه های ما بیشتر بدانید

زمانیکه در یک برنامه شرکت می کنید

اگر مریض شوید یا از فرزند بیمار خود نگهداری کنید

اگر مریض شوید یا لازم باشد از فرزند بیمار خود نگهداری کنید، به ما اطلاع دهید.

وقتی مریض می شوید غیبت خود را اطلاع دهید

وقتی بخاطر مراقبت از فرزند غیبت می کنید (VAB) اطلاع دهید

گزارش دادن فعالیت ها

شما هر ماه بایستی یک گزارش فعالیت تحویل دهید. مهم است که در مسیر رسیدن به کار یا تحصیل، و برای دریافت کمک هزینه استقرار زندگی و کار خود، حمایت صحیحی دریافت کنید.

گزارش فعالیت ها

پرسش ها و پاسخ ها

وقتی کار پیدا کنم چه می شود؟

اگر کار پیدا کرده و آنقدر کار کنید که واجد شرایط دورۀ جدید دریافت پول از صندوق بیکاری بشوید، نام شما از برنامه تضمین کار و پیشرفت حذف می شود.

غرامت از صندوق بیکاری

اگر با اینهمه کار پیدا نکنم چه می شود؟

اگر پس از 90 هفته در برنامه تضمین کار و پیشرفت کار پیدا نکنید امکانات بیشتر برای کار پیدا کردن یا بررسی امکانات شما، بطور مثال بصورت خدمات فوق العاده یا کارآزمائی وجود دارد.

چه مدت می توانم در برنامه تضمین کار و پیشرفت شرکت کنم؟

شما می توانید تا دستیابی به یکی از موارد زیر در برنامه تضمین کار و پیشرفت شرکت کنید

 • شروع به کار (با یا بدون حمایت مالی) یا تحصیل تمام وقت، خارج از برنامه تضمین کار و پیشرفت
 • بصورت تمام وقت مرخصی والدین داشته باشید
 • بیشتر از یک ماه به صورت تمام وقت بیمار شوید و نتوان برنامه را با شرایط شما تطبیق داد
 • واجد شرایط دورۀ جدیدی برای دریافت غرامت از صندوق بیکاری بشوید.

شما همزمان با شرکت در برنامه تضمین کار و پیشرفت (jobb- och utvecklingsgarantin) بصورت نیمه وقت، می‌توانید به مدت حداکثر دوازده ما بطور نیمه وقت درس بخوانید.

اگر مرخصی استعلاجی یا مرخصی والدین بگیرم چه می شود؟

اگر برای مدتی طولانی مریض باشید ما سعی میکنیم محتوای برنامۀ شما را طوری تنظیم کنیم که در عین حال بتوانید در برنامه شرکت داشته باشید. در موارد زیر از برنامه ترخیص می شوید

 • اگر بیشتر از یک ماه به صورت تمام وقت بیمار شوید و نتوان برنامه را با شرایط شما تطبیق داد
 • اگر بصورت تمام وقت مرخصی والدین داشته باشید

اگر کمتر از 12 ماه در برنامه شرکت نکرده باشید می توانید بازگردید و دوباره در برنامه شرکت کنید.

آیا من بیمه هستم؟

وقتی شما در برنامه تضمین کار و پیشرفت شرکت می کنید، بیمه صدمات فردی و بیمه عمر گروهی شامل حال شما می شود. اگر در محل کار به چیزی صدمه بزنید کارفرمای شما می تواند از دولت غرامت دریافت کند.

آیا ممکن است جای خود را در برنامه از دست بدهم؟

اگر به وظایف خود درست عمل نکنید یا مزاحم نظم فعالیت ها شوید، ممکن است جای خود را در برنامه از دست بدهید.

اگر شما به مدت 450 روز از برنامه تضمین کار و پیشرفت پول دریافت کرده اید و مطابق قانون بیمه بیکاری از حق دریافت غرامت بیکاری برخوردار نباشید ممکن است در موارد زیر جای خود را در برنامه از دست بدهید

 • به فعالیتی در این برنامه یا اقدامات سیاست بازار کاری دیگری نه بگویید
 • به کاری مناسب بدون دلیل موجه نه بگویید
 • فعالیت های خود را گزارش ندهید
 • با کارمند کاریاب خود تماس مرتب و منظم نداشته باشید.

آیا می توانم بعد از پایان استخدام یا تحصیل به برنامه برگردم؟

شما می توانید به برنامه برگردید اگر مرخصی استعلاجی، مرخصی والدین داشته اید یا تحصیل می کرده اید می توانید به برنامه برگردید. اما نباید بیش از دوازده ماه از برنامه دور بوده باشید. در برخی موارد می توانید پس از حداکثر سه سال تحصیل به برنامه برگردید. اگر کار کرده و بیکار شده باشید می توانید به برنامه برگردید مشروط بر آنکه از حق دریافت غرامت دورۀ جدیدی از صندوق بیکاری برخوردار نشده باشید.

برای مخارج سفر خود می توانید کمک هزینه دریافت کنید

اگر در شهر دیگری بغیر محل سکونت خود در این برنامه یا تحقیقات شرکت می کنید می توانید برای مخارج سفر و سکونت خود کمک هزینه دریافت کنید.

کمک هزینه برای مخارج سفر جهت شرکت در برنامه یا مصاحبه استخدامی