زمانی که شما را به تحصیل دعوت و تشویق می‎کنیم

اگر شما در برنامه ضمانت شغل و پیشرفت (jobb- och utvecklingsgarantin) یا جا افتادن در بازار کار (etableringsprogrammet) شرکت میکنید، ما ممکن است به این ارزیابی برسیم که شما برای به دست آوردن شغل نیاز به تحصیل دارید. در این صورت شما را دعوت و تشویق میکنیم که برای تحصیل اقدام کرده و آن را به عنوان یک فعالیت اجباری در برنامهی اجرایی شما وارد میکنیم.

فعالیت اجباری به شکل درخواست برای تحصیل

تحصیلات می تواند شانس شما را برای پیدا کردن شغل افزایش دهد. اگر تحصیلات نداشته باشید، خطر بیکاری طولانی مدت افزایش می‎یابد. بسیاری از کارفرمایان به نیروی کار نیاز دارند، اما به سختی می‎توانند افرادی با تحصیلات مناسب آن شغل را پیدا کنند. برای به دست آوردن مشاغل موجود در بازار کار، ممکن است لازم باشد که درس بخوانید. همچنین ممکن است که شما تحصیلاتی داشته باشید اما برای افزایش فرصت‎های شغلی لازم باشد که حرفه‎ی کاری خود را تغییر دهید.

توصیه ما به شما که در برنامه ضمانت شغل و پیشرفت یا جا افتادن در بازار کار شرکت می‎کنید و غرامت به شکل کمک هزینه فعالیت (aktivitetsstöd)، غرامت پیشرفت (utvecklingsersättning) یا غرامت جا افتادن در بازار کار (etableringsersättning) دریافت می‎کنید، این است که درخواست برای شرکت در دوره‎های آموزشی را در برنامه‎‎ی اجرایی خودتان به‎عنوان یک فعالیت اجباری قرار دهید.

فعالیت در اینجا به این معنا است که شما برای شرکت در دوره‎های آموزشی درخواست کنید. این درخواست می‎تواند نزد آموزش بزرگسالان شهرداری (komvux)، آموزشگاه عمومی بزرگسالان (folkhögskola)، مدرسه عالی حرفه‎ای (yrkeshögskola)، مدرسه عالی یا دانشگاه باشد.

هنگامی که از شما می‎خواهیم که برای دوره‎‎های آموزشی متداول درخواست دهید، آن را به عنوان یک فعالیت در برنامه‎‎ی اجرایی شما وارد می کنیم که با ورود به صفحات من (Mina sidor) آن را خواهید دید. دو نوع فعالیت مختلف وجود دارد و شما یکی از آنها را در برنامه‎‎ی اجرایی خود خواهید داشت:

 • درخواست برای تحصیل نزد شهرداری یا آموزشگاه عمومی بزرگسالان یا
 • درخواست برای تحصیل نزد مدرسه عالی حرفه‎ای، مدرسه عالی/ دانشگاه یا آموزشگاه عمومی بزرگسالان.

در این فعالیت قید شده است که انجام چه کاری از شما انتظار می‎رود، به عبارت دیگر در جستجوی تحصیل در سیستم آموزش دولتی باشید. اگر در دوره‎ای پذیرفته شدید باید آن را قبول کرده و زمان شروع دوره را سریعا به اداره کاریابی سوئد (Arbetsförmedlingen) اطلاع دهید. مهم است که این موضوع را سریعا اعلام کنید تا اداره کاریابی سوئد بتواند تصمیم بگیرد تا این دوره آموزشی بعنوان فعالیت شما به حساب آید.

گزارش کردن فعالیت

هر ماه باید گزارش فعالیت (aktivitetsrapport) خود را پر کنید تا ما از وضعیت شما مطلع باشیم. هنگامی که به شما توصیه می‎کنیم که برای تحصیل درخواست کنید، سه فعالیت در گزارش فعالیت شما وجود خواهد داشت که باید پر کنید. شما روی "من این فعالیت را انجام داده‎ام" (”jag har gjort aktiviteten”) کلیک کرده و تاریخ‎های زیر را بنویسید:

 • تاریخ درخواست برای دوره آموزشی،
 • تاریخ پذیرفته شدن،
 • تاریخ قبول کردن .

اگر برای تحصیل درخواست نکنم چه اتفاقی می افتد؟

اگر بر اساس فعالیت موجود در برنامه‎‎ی اجرایی خود برای دوره آموزشی درخواست ندهید یا خیلی دیر درخواست دهید، ممکن است به شما اخطار داده شود یا مقداری از کمک هزینه فعالیت، غرامت پیشرفت یا غرامت جا افتادن در بازار کار شما کسر شود. این بدان معناست که ممکن است غرامت کمتری از صندوق بیمه‎ی همگانی دریافت کنید. همچنین اگر برای یک دوره تحصیلی پذیرفته شوید ولی آن را قبول نکنید هم ممکن است از مقدار غرامتتان کسر شود.

غرامت در حین تحصیل

اگر شروع به تحصیل کنید، ممکن است در طول دوران تحصیل، غرامت به شکل کمک هزینه فعالیت (aktivitetsstöd)، غرامت پیشرفت (utvecklingsersättning) یا غرامت جا افتادن در بازار کار (etableringsersättning) دریافت کنید. ما در اداره کاریابی سوئد (Arbetsförmedlingen) باید پیش از شروع تحصیلات شما، امکان این موضوع را ارزیابی کنیم.

تحصیلات اجباری - برای کسانی که در برنامه جا افتادن در بازار کار شرکت دارند و فاقد تحصیلات هستند

اگر شما فاقد تحصیلات هستید و در برنامهی جا افتادن در بازار کار (etableringsprogrammet) شرکت میکنید، ممکن است مشمول تحصیلات اجباری باشید. این بدان معناست که شما برای افزایش فرصتهای شغلی خود باید آموزش ببینید و باید برای تحصیل در آموزش بزرگسالان شهرداری (komvux) یا آموزشگاه عمومی بزرگسالان (folkhögskola) اقدام کنید.

 

تحصیلات می تواند شانس شما را برای پیدا کردن شغل افزایش دهد. اگر تحصیلات نداشته باشید، خطر بیکاری طولانی مدت شما بیشتر می‎شود. بسیاری از کارفرمایان به نیروی کار نیاز دارند، اما به سختی می‎توانند افرادی با تحصیلات مناسب را پیدا کنند. برای به دست آوردن مشاغل موجود، ممکن است لازم باشد که درس بخوانید. همچنین ممکن است که شما تحصیلاتی داشته باشید اما برای افزایش فرصت‎های شغلی نیاز به تغییر حرفه داشته باشید.

اگر شما مشمول تحصیلات اجباری هستید باید این درس‎ها را بخوانید:

 • دوره‎ی زبان سوئدی برای مهاجرین (sfi)
 • دوره‎ی اطلاعات ویژه‎ی مفید اجتماعی و
 • دوره‎ی ابتدایی یا متوسطه‎ در آموزش بزرگسالان شهرداری یا دوره‎ی دروس عمومی در آموزشگاه عمومی بزرگسالان. نمونه‎هایی از آنچه می‎توانید بخوانید عبارتند از آموزش حرفه ای، ریاضیات یا دوره‎هائی است که به شما نحوه استفاده از کامپیوتر و اینترنت را می‎آموزد.

تحصیلات اجباری برای کسانی است که

 • در برنامه جا افتادن در بازار کار هستند.
 • سابقه‎ی تحصیلی آنان کوتاه است.
 • لازم است در طول شرکت خود در برنامه‎ی جا افتادن در بازار کار تحصیل کنند تا بتوانند شغلی برای خود فراهم کنند.

سابقه‎ی تحصیلی کوتاه به این معنی است که شما تحصیلات دبیرستانی خود را تمام نکرده‎اید. به عنوان مثال، ممکن است شما در وطن خود دبیرستان را شروع کرده باشید اما آن را تمام نکرده باشید. یا اینکه فقط مدرسه ابتدایی رفته‎اید یا اصلاً مدرسه نرفته‎اید.

فعالیت اجباری به شکل درخواست برای تحصیل

زمانی که شما مشمول تحصیلات اجباری هستید، یک فعالیت در برنامه‎‎ی اجرایی خود دریافت خواهید کرد. برنامه‎‎ی اجرایی خود را از طریق ورود به صفحات من (Mina sidor) پیدا می‎کنید.

این فعالیت اجباری است و نامیده می‎شود:

 • درخواست برای تحصیل نزد شهرداری یا آموزشگاه عمومی بزرگسالان

در این فعالیت توضیح داده شده که شما چه باید انجام دهید. شما باید برای تحصیل در مقطع ابتدایی یا متوسطه در آموزش بزرگسالان شهرداری یا دوره دروس عمومی در آموزشگاه عمومی بزرگسالان درخواست دهید. شما باید درخواست برای تحصیل را قبل از تاریخ ذکر شده در فعالیت انجام داده باشید.

اگر شما در یک دوره آموزشی پذیرفته شدید، باید آن را قبول کنید و سریعا تاریخ شروع دوره را به ما در اداره کاریابی سوئد (Arbetsförmedlingen) اطلاع دهید. مهم است که پذیرفته شدن خود را سریعا اعلام کنید تا اداره کاریابی سوئد بتواند تصمیم بگیرد که این دوره آموزشی بعنوان فعالیت شما به حساب آید.

انجام گزارش فعالیت

هر ماه باید گزارش فعالیت (aktivitetsrapport) خود را پر کنید تا ما از وضعیت شما مطلع باشیم. هنگامی که به شما توصیه می‎کنیم که برای تحصیل اقدام کنید، سه فعالیت در گزارش فعالیت شما وجود خواهد داشت که باید پر کنید. شما روی "من این فعالیت را انجام داده‎ام" (”jag har gjort aktiviteten”) کلیک کرده و تاریخ‎های زیر را بنویسید:

 • تاریخ درخواست برای دوره آموزشی،
 • تاریخ پذیرفته شدن،
 • تاریخ قبول کردن.

اگر برای تحصیل درخواست نکنم چه اتفاقی می افتد؟

اگر برای دوره آموزشی نزد آموزش بزرگسالان شهرداری یا برای دوره دروس عمومی نزد آموزشگاه عمومی بزرگسالان درخواست ندهید یا خیلی دیر درخواست دهید، ممکن است به شما اخطار داده شود یا مقداری از غرامت جا افتادن در بازار کار (etableringsersättning) شما کسر شود. این بدان معناست که ممکن است غرامت کمتری از صندوق بیمه‎ی همگانی (Försäkringskassan) دریافت کنید. همچنین اگر برای یک دوره‎ی تحصیلی پذیرفته شوید ولی آن را قبول نکنید هم ممکن است از مقدار غرامتتان کسر شود.

غرامت برای شرکت کنندگان در برنامه‎ی جا افتادن در بازار کار

تماس با ما

اگر شک دارید که چه کاری باید انجام دهید، با ما با شماره ‎0771-416 416 تماس بگیرید.

‏اگر در برنامه‎ی جا افتادن در بازار کار سوئد شرکت می کنید و به اطلاعاتی به زبان دیگری به غیر از زبان سوئدی نیاز دارید، با شماره 100-860-0771 تماس بگیرید.