För kommuner

Överenskommelser för samverkan

Material för samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen.

Kontakt för kommuner

Kontaktvägar vid samrådsfrågor som gäller arbetssökande.

Hämta uppgifter

Biståndshandläggare på kommunen kan hämta uppgifter från oss.

Nationella dialoger

Dialoger som utvecklar vår samverkan.

Samverkansdialoger 2021

Informationsutbyte

Informationsutbyte unga i kommuner för att följa upp insatser.

Informationsutbyte

Ungdomsjobb 2021

Skapa möjlighet till fler ungdomsjobb i kommuner. Så gick det.

Ungdomsjobb 2021