För kommuner

Överenskommelser för samverkan

Material för samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen.

Kontakt för kommuner

Kontaktvägar vid samrådsfrågor som gäller arbetssökande.

Hämta uppgifter

Biståndshandläggare på kommunen kan hämta uppgifter från oss.

Informationsutbyte

Informationsutbyte unga i kommuner för att följa upp insatser.

Ungdomsjobb 2024

150 miljoner kronor till kommuner med hög arbetslöshet för sommarjobb för ungdomar.

Karriärvägledning

Karriärvägledning och kommunens utbildningar i samarbete med leverantörer.

Stöd till arbete för personer som flytt Ukraina

För dig som möter personer som flytt från Ukraina och omfattas av massflyktsdirektivet.

Samstart

Öka möjligheterna för unga med funktionsnedsättning.

Statens servicecenter

På Statens servicecenters servicekontor kan arbetssökande göra spontana besök för att få hjälp med enklare ärenden.

Ökade möjligheter att studera sfi och reguljära studier

Sedan den 1 december har arbetssökande som läser sfi utökade möjligheter att ta del av reguljära studier.

Ändrade rutiner för arbetsträning

I första hand kommer upphandlade tjänster att användas för att tillgodose de arbetssökandes behov.

Självtest om nystartsjobb

Självtest för arbetssökande om de kan få ett nystartsjobb.

Enklare process för arbetspraktik

Nu kan arbetssökande lämna förslag på praktikplats på Mina sidor.

Uppföljning av Arbetsförmedlingens överenskommelser med kommuner

Under hösten 2023 har merparten av alla överenskommelser följts upp.