För kommuner

Överenskommelser för samverkan

Material för samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen.

Kontakt för kommuner

Kontaktvägar vid samrådsfrågor som gäller arbetssökande.

Hämta uppgifter

Biståndshandläggare på kommunen kan hämta uppgifter från oss.

Nystartsjobb

Anställningsstöd för arbetsgivare i kommuner.

Nystartsjobb för långsiktig försörjning

Informationsutbyte

Informationsutbyte unga i kommuner för att följa upp insatser.

Informationsutbyte

Nationella dialoger

Dialoger som utvecklar vår samverkan.

Samverkansdialoger 2021

Ungdomsjobb 2022

Skapa möjlighet till fler ungdomsjobb i socioekonomiskt utsatta områden.

Ungdomsjobb 2022

Karriärvägledning

Karriärvägledning och kommunens utbildningar i samarbete med leverantörer.

Karriärvägledning för genomtänkta val

Ny process för arbetspraktik

Från den 20 september kan arbetssökande lämna förslag på praktikplats på Mina sidor.

Arbetspraktik - ny process