För kommuner

Överenskommelser för samverkan

Material för samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen.

Kontakt för kommuner

Kontaktvägar vid samrådsfrågor som gäller arbetssökande.

Hämta uppgifter

Biståndshandläggare på kommunen kan hämta uppgifter från oss.

Informationsutbyte

Informationsutbyte unga i kommuner för att följa upp insatser.

Nationella dialoger

Samverkansdialoger som utvecklar samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen.

Karriärvägledning

Karriärvägledning och kommunens utbildningar i samarbete med leverantörer.

Tipsa arbetssökande – digital mässa om arbetsmarknadsutbildningar

Arbetsförmedlingen anordnar den 24 oktober en nationell digital mässa om arbetsmarknadsutbildningar. Syftet är att minska och förhindra långtidsarbetslöshet. Nu ber vi landets kommuner att sprida information om mässan så att arbetssökande inte missar möjligheten att delta.

Mer information och anmälan (för arbetssökande)
Följ mässan här (ingen anmälan krävs för kommuner)

Nya rutiner för arbetsträning

Den 1 oktober förändrar vi rutinerna för beslut om arbetsträning och förstärkt arbetsträning.

Ungdomsjobb 2023

Skapa möjlighet till fler ungdomsjobb i socioekonomiskt utsatta områden.

Nytt test om nystartsjobb

Sjävtest för arbetssökande om de kan få ett nystartsjobb.

Ny process för arbetspraktik

Nu kan arbetssökande lämna förslag på praktikplats på Mina sidor.

Stöd till arbete för personer som flytt Ukraina

För dig som möter personer som flytt från Ukraina och omfattas av massflyktsdirektivet.