För kommuner

Överenskommelser för samverkan

Material för samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen.

Kontakt för kommuner

Kontaktvägar vid samrådsfrågor som gäller arbetssökande.

Hämta uppgifter

Biståndshandläggare på kommunen kan hämta uppgifter från oss.

Informationsutbyte

Informationsutbyte unga i kommuner för att följa upp insatser.

Nationella dialoger

Samverkansdialoger som utvecklar samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen.

Nytt test om nystartsjobb

Sjävtest för arbetssökande om de kan få ett nystartsjobb.

Ungdomsjobb 2022

Skapa möjlighet till fler ungdomsjobb i socioekonomiskt utsatta områden.

Karriärvägledning

Karriärvägledning och kommunens utbildningar i samarbete med leverantörer.

Ny process för arbetspraktik

Från den 20 september kan arbetssökande lämna förslag på praktikplats på Mina sidor.