Formulera mål och delmål för ditt arbetssökande

Formulera ditt mål så att det känns meningsfullt för dig och din väg till ett jobb. Glöm inte att dela upp vägen dit i flera steg. Här får du tips på hur du gör.

Vad är ditt mål?

Ett tydligt mål hjälper dig att få struktur i vardagen. Du får kontroll och din väg till ett jobb blir tydligare. Välj ditt mål själv eller tillsammans med Arbetsförmedlingen. Målet ska vara meningsfullt och viktigt för just dig.

För att nå ditt mål är det bra att dela upp vägen dit i mindre steg – delmål. Det är lättare att behålla motivationen om slutmålet inte känns för stort eller för långt bort.

Ta ditt mål framåt, ett delmål i taget, det ger mer energi och drivkraft till att gå vidare till nästa delmål. Glöm inte att pricka av och bli stolt över dina avklarade delmål. Vägen till målet är inte rak.

Formulera dina mål och delmål

Använd gärna vår mall för att formulera dina mål och delmål.

Ladda ner vår mall för mål och delmål Pdf, 247 kB.

Skriv ut PDF:en och fyll i vartefter. Eller använd den som inspiration till egen mall.

Så här ska ett bra mål vara

  • Möjligt att kontrollera. Dina möjligheter att nå målet ska inte vara beroende av saker i din omvärld som du inte kan påverka. Du ska kunna nå målet av egen kraft.
  • Specifikt. Ditt mål ska vara formulerat på ett sådant sätt att du vet exakt vad det gäller. Det ska vara avgränsat och tydligt.
  • Realistiskt. Ditt mål ska vara på en rimlig nivå. Du måste känna att det är möjligt att nå.
  • Mätbart. Så att du vet om du har nått det eller inte.
  • Tidsatt. Det ska vara tydligt när målet ska vara uppfyllt.

Exempel på hur andra har gjort

Här kan du se hur Ahmed och Sonja har använt mallen med mål och delmål. Klicka på deras exempel för att se dem i sin helhet.

Ahmed

Ahmed hade varit arbetslös en längre tid när han började skriva ner sina mål och delmål. Hans slutmål var att få ett jobb på till exempel en fabrik.

Sonja

Sonja var arbetslös efter en längre sjukskrivning. Hon använde mallen för att skriva ner sina mål och delmål för att komma tillbaka till arbetslivet.