Anställningsformer                 

Det finns två anställningsformer i Sverige, tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Men det finns många olika begrepp som du kan stöta på.

Tillsvidareanställning

En tillsvidareanställning, kallas även för fast anställning i vardagligt tal, betyder att anställningen fortsätter tills du själv vill sluta, blir uppsagd eller går i pension. Det finns inte något tidsbestämt datum när anställningen upphör.

Provanställning

När du får ett nytt jobb kan det börja med att du får en provanställning. Det innebär att både du och din arbetsgivare har en prövotid på högst sex månader för att se om du passar för jobbet. Om arbetsgivaren är nöjd och om du själv vill fortsätta övergår provanställningen sedan automatiskt till en tillsvidareanställning.

Tidsbegränsad anställning

Anställningen kan vara en vanlig allmän tidsbegränsad anställning, ett vikariat eller en säsongsanställning. Om du har haft ett vikariat eller en tidsbegränsad anställning i mer än två år under en femårsperiod har du rätt till en tillsvidareanställning.

Olika typer av tidsbegränsade anställningar:

Vikariat

Ett vikariat är en tidsbegränsad anställningsform och innebär att du hoppar in som ersättare för någon som till exempel är sjuk, på semester, tillfälligt har något annat uppdrag eller är föräldraledig. Inom flera branscher går vägen till ett fast jobb via ett vikariat.

Säsongsarbete

Sommarjobb eller säsongsjobb under till exempel julhelgen kallas ofta feriejobb eller feriearbete. Det kan till exempel vara att säsongsarbeta på en campingplats på sommaren eller en skidort på vintern.

Andra former du kan stöta på

Projektanställning

Projektanställd är du när du är anställd för att genomföra ett visst projekt. När projektet är klart är också jobbet slut.

Provisionsjobb

Provisionsjobb innebär att du får lön efter prestation. Det kan till exempel vara telefonförsäljning eller att värva abonnenter av tv-kanalpaket. Ibland kombineras provisionslönen med någon form av grundlön.

Lärling

En lärlingsanställning är en speciell anställningsform som innebär att du fortsätter att utbilda dig inom ditt yrkesområde, men inte i skolan utan på en arbetsplats, med lärlingslön.

Egenanställning

När du jobbar som egenanställd har du ett avtal med ett egenanställningsföretag. Egenanställningsföretaget sköter fakturering och all annan administration mellan dig och din uppdragsgivare. Egenanställningsföretaget har också arbetsgivaransvaret, redovisar arbetsgivaravgifter, gör skatteavdrag och betalar ut lön till dig.

Uthyrd

Är du anställd av ett företag som hyr ut personal till ett annat företag är du uthyrd som konsult. Du får månadslön av företaget, men utför dina arbetsuppgifter ute hos en kund.

Frilans

En frilansare är inte anställd utan är egenföretagare och säljer in sina produkter eller tjänster. Vanliga yrkesgrupper som arbetar som frilansare är journalister och fotografer.

Heltid eller deltid

En normal heltidsanställning i Sverige är 40 timmars arbetstid per vecka. Heltid är detsamma som 100 procent. Om du jobbar deltid får du en lön som är uträknad efter hur många procent av en heltidstjänst du jobbar. Du kan också vara timanställd.

Tänk på

En del arbetsgivare försöker få framförallt ungdomar, att "provjobba" gratis under en eller flera veckor och kallar detta felaktigt för provanställning. En grundregel är att du aldrig ska jobba gratis. Du ska ha lön även om du jobbar på prov.                

Lön och förmåner

På de flesta arbetsplatser har du möjlighet att löneförhandla en gång om året. Få tips kring din lön och andra förmåner.

Lön och förmåner