Lön och förmåner

På de flesta arbetsplatser har du möjlighet att löneförhandla en gång om året. Här hittar du tips kring din lön och andra förmåner.

Kolla branschen - vad kan du begära i lön?

Se till att du vet vad som är rimligt att begära i lön. Ett bra tips är att gå till Statistiska centralbyråns webbplats. Där kan du söka på ditt yrke och få all information du behöver för att lämna ett passande löneanspråk. Under anställningsintervjun, låt arbetsgivaren komma med det första budet. Då är det lättare att lägga sig på en rimlig nivå.

Ta i lite extra – men lägg dig inte för lågt

Ge dig själv lite svängrum om arbetsgivaren börjar pruta. Därför kan det vara klokt att begära en eller två tusenlappar över din undre gräns. Men var smart: har du läst på och fått tips att andra tjänar 25 000 kronor kan du inte begära 35 000 kronor i lön. Då skrämmer du arbetsgivaren. Tänk också på att inte lägga dig för lågt. Vid nästa löneförhandling kanske du ligger 2 000 kronor under dina kollegor som har liknande erfarenhet. Då kan det ta lång tid innan du är ikapp.

Fråga facket och kolla kollektivavtalet

Kolla upp om det finns en facklig kontaktperson på arbetsplatsen. Där kan du fråga vad som är rimligt att begära. Ett annat bra sätt är att läsa kollektivavtalet för din bransch. Då får du koll på löneläget och vilka regler som gäller vid exempelvis övertidsarbete.

Träna dig säker

Det kan kännas nervöst att löneförhandla så därför är det smart att träna innan du ska träffa arbetsgivaren. Sätt dig med en god vän eller någon du känner dig bekväm med och argumentera för din sak. Öva på att ge konkreta exempel på arbetsuppgifter som du har löst och vad det gett. Ju mer du tränar desto säkrare blir du när det väl är dags.

Förmåner – vad finns och vad kan du begära?

Förutom lön har många arbetsgivare anställningsförmåner de erbjuder sina anställda. Friskvårdsbidrag i form av massage, gymkort eller annan träning är relativt vanligt. Men det finns fler saker att fråga efter.

Om en arbetsgivare inte går med på en högre lön, fråga om du kan få extra semesterdagar, det kan vara värdefullt vid till exempel klämdagar.

Fråga om arbetsgivaren erbjuder kurser eller utbildningar. Då kan du utveckla din kompetens, vilket kan vara värdefullt i framtiden.

Om du har långt att åka till arbetsplatsen kan du fråga arbetsgivaren hur de ställer sig till distansarbete.

Det finns företag som erbjuder så kallad löneutfyllnad som komplement till föräldraförsäkringen. Det innebär att du får extra pengar från arbetsgivaren när du är föräldraledig.

Finns det gratis frukt eller kan arbetsgivaren erbjuda rikskuponger? Vissa arbetsgivare har dessutom hushållsnära tjänster i sitt förmånspaket.

Undvik det här

  • Ställ inga ultimatum för din lön. Det kan försvåra förhandlingen.
  • Lova inte för mycket men tro på dig själv.
  • Tacka inte ja till första budet. Även om du är nöjd med budet du får kan du testa och ge ett motbud. Oftast lägger sig arbetsgivaren lägre i sitt första bud för att sedan kunna förhandla.

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är en överenskommelse mellan facket och arbetsgivarna. Det reglerar branschen du jobbar i och omfattar alla på arbetsplatsen. Kollektivavtalet bestämmer lön, övertidsersättning, föräldralön, villkor vid sjukdom, semester, uppsägningstider, pensioner och försäkringar.

Fackförbund - vad är ett kollektivavtal? (fackforbund.com)

Anställningsformer

Det finns många olika anställningsformer, men grunden är densamma – att du utför ett uppdrag och får lön för det. Här är några exempel.

Anställningsformer