حقوق و دستمزد و مزایا

در اکثر محیط های کاری, شما یکبار در سال از امکان مذاکره حقوق و دستمزد برخوردارید. در اینجا شما راهنمائی هایی درباره حقوق و دستمزد و سایر مزایا وجود دارد.

صنف مربوطه را بررسی کنید تا بدانید چه حقوق و دستمزدی می توانید طلب کنید؟

تحقیق کنید تا پی ببرید حقوق و دستمزد معقولی که می توانید درخواست کنید چقدر است. یکی از راهها برای اینکار مراجعه به وبسایت اداره مرکزی آمار است. در آنجا می توانید شغل و حرفه خود را جستجو کرده و تمام اطلاعاتی که برای درخواست یک حقوق و دستمزد مناسب نیاز دارید را بدست بیاورید. در مصاحبه استخدامی بگذارید کارفرما اول پیشنهاد مبلغ بدهد. در اینصورت آسانتر می توان به یک سطح معقول قرار گرفت.

مبلغ را کمی بالاتر بگیرید - ولی خیلی پایین نباشد

اگر کارفرما شروع به چانه زدن کرد برای خود کمی جا برای مذاکره بگذارید. بنابراین، ممکن است عاقلانه باشد که یکی دو هزار کرون بالاتر از حداقل مورد نظر خود پیشنهاد بدهید. اما زیرک باشید: اگر در جائی خوانده اید یا به شما گفته شده دیگران 25000 ک رون می گیرند نمی توانید 35000 کرون حقوق و دستمزد درخواست کنید. چون در اینصورت کارفرما را می ترسانید. همچنین بخاطر داشته باشید که مبلغ درخواستی تان خیلی هم پایین نباشد. شاید شما در نوبت بعدی برای مذاکره در مورد حقوق و دستمزد 2000 کرون از سایر همکاران خود که تجربه کاری مشابه دارند، عقب تر باشید. در اینصورت خیلی طول می کشد تا به سطح بقیه برسید.

از اتحادیه صنفی خود بپرسید و قرارداد دستجمعی را بخواند

تحقیق کنید که آیا در محل کار شما فرد رابط اتحادیه صنفی وجود دارد یا نه. از او می توانید در مورد درخواست حقوق و دستمزد معقول سوال کنید. یکی دیگر از راه های خوب این است که قرارداد دستجمعی برای صنف خود را بخوانید. با اینکار می توانید به وضعیت حقوق و دستمزد و مقررات بطور مثال در مورد اضافه کاری پی ببرید.

تمرین کنید تا بخود مطمئن شو ید

ممکن است مذاکره برای حقوق و دستمزد شما را دچار فشار عصبی کند بنابراین خوب است قبل از ملاقات با کارفرما تمرین کنید. با یک دوست یا کسی که احساس می کنید به راحتی می توانید با او در مورد مطلب خود بحث و گفتگو کنید، بنشینید و حرف بزنید. در مورد ارائه کردن مثال های عینی برای وظایف کاری که شما حل و فصل کرده اید و نتایج آنها تمرین کنید. هر چه بیشتر تمرین کنید آمادگی بیشتری برای مذاکره کسب می کنید.

مزایا- چه مزایایی وجود دارد و شما مزایایی چه می توانید درخواست کنید؟

بسیاری از کارفرمایان علاوه بر حقوق و دستمزد، مزایای استخدامی دیگری نیز به کارکنان خود ارائه می کنند. کمک هزینه حفظ تندرستی بصورت ماساژ، کارت تمرین در باشگاه یا سایر تمرینات نسبتاً عادی هستند. اما موارد بیشتری برای درخواست کردن وجود دارد.

اگر یک کارفرما با حقوق و دستمزد بالاتری موافق نمی کند از او بپرسید آیا روزهای مرخصی اضافی وجود دارد یا نه، چون ممکن است مرخصی در روزهای مابین دو تعطیلات ارزشمند باشند.

از کارفرما بپرسید آیا تحصیلات یا دوره های آموزشی وجود دارد یا نه. در اینصورت می توانید مهارت و شایستگی خود را گسترش دهید که برای آینده ارزشمند است.

اگر مسافت شما تا محل کار طولانی است می توانید نظر کارفرما را در مورد کار کردن از راه دور/مکاتبه ای بپرسید.

شرکت هایی وجود دارند که مبلغی موسوم به حقوق فوق العاده بعنوان مکمل بیمه والدین پرداخت می کنند. یعنی وقتی شما در مرخصی والدین بسر می برید پول فوق العاده ای از کارفرمای خود دریافت می کنید.

آیا در محل کار میوه مجانی وجود دارد یا آیا کارفرما کوپن ملی می دهد؟ برخی از کارفرمایان در بسته مزایای خود خدمات خانگی نیز ارائه می کنند.

از موارد زیر اجتناب کنید

  • برای حقوق و دستمزد خود اولتیماتوم ندهید. اینکار می تواند مذاکره را دشوار کند.
  • زیادی قول ندهید ولی به خودتان ایمان داشته باشید.
  • اولین پیشنهاد مبلغ را نپذیرید. حتی اگر با پیشنهاد موافق هستید امتحانی هم که شده خودتان یک پیشنهاد مبلغ بدهید. کارفرمایان اغلب یک پیشنهاد مبلغ پایین تر می دهند که بتوانند یعداً در مورد آن مذاکره کنند.

قرارداد دستجمعی

قرارداد دستجمعی موافقتنامه ای بین اتحادیه صنفی و کارفرمایان است. قرارداد دستجمعی مقررات صنفی شما را تعیین می کند و شامل کلیه اماکن کاری است. توافق دستجمعی حقوق و دستمزد، حقوق دریافتی والدین، شرایط بیماری، مرخصی تعطیلاتی، مدت زمان استعفا، حقوق بازنشستگی و بیمه های مختلف را تعیین می کند.

اتحادیه صنفی - قرارداد دستجمعی چیست؟ (fackforbund.com)

انواع استخدام

استخدام در انواع مختلفی وجود دارد اما اساس آنها یکسان است – یعنی شما یک ماموریت انجام می دهید و بابت آن حقوق و دستمزد دریافت می کنید. در اینجا چند مثال وجود دارد.

انواع استخدام