انواع اشتغال

دو نوع استخدام در سوئد وجود دارد، استخدام دائم و استخدام با مدت زمان محدود. اما اصطلاحات مختلف بسیاری وجود دارد که ممکن است با آنها برخورد کنید.

اشتغال دائمی

اشتغال دائمی یا به ‌اصطلاح کار دائمی به این معناست که اشتغال تا زمانی که خودتان از کار استعفا کنید، یا اخراج یا تقاعد کنید، ادامه می یابد. در این مورد، تاریخ معیینی برای پایان دوره اشتغال وجود ندارد.

اشتغال آزمایشی

بعد از پیدا کردن وظیفهٔ جدید، ممکن است مجبور به سپری نمودن دوره اشتغال آزمایشی شوید. یعنی برای شما و هم برای کارفرمایتان این دوره که حد اکثر ان شش ماه میباشد فرصتی است که دران معلومام کنید که ایا این وظیفه برای شما از هر نگاه مناسب است یا خیر. اگر کارفرمایتان از شما راضی باشد و شما نیز علاقمند به ادامه همکاری باشید، اشتغال آزمایشی بطور اتومات به اشتغال دائمی مبدل میگردد.

استخدام با مدت زمان محدود

استخدام با مدت زمان محدود (tidsbegränsad anställning) می‎تواند به صورت یک استخدام معمول همگانی با مدت محدود، یک استخدام جانشینی یا یک استخدام فصلی باشد. اگر شما در طول یک دوره پنج ساله بیش از دو سال به صورت استخدام جانشینی یا استخدام با مدت محدود کار کرده باشید، حق برخورداری از استخدام دائم دارید.

انواع مختلف استخدام با مدت محدود:

جایگزین

جایگاه موقت نوعی اشتغال با مدت محدود است و به این معناست که شما منحیث جایگزین شخص بطورمثال مریض، در حال سپری نمودن رخصتی‌ها، مصروف ماموریت یا در حال سپری نمودن دوره ترخیص، مصروف کار می‌شوید. در بعضی شاخه های کاری، کسب جایگاه موقت شرط رسیدن به کار دائمی است.

کار فصلی

مشاغل تابستانی یا مشاغل فصلی در رخصتی‌های کریسمس، اغلب با عنوان وظیفهٔ رخصتی‌ها یا کار رخصتی‌ها شناخته می‌شوند. این بشمول کار فصلی در کمپ تابستانی یا تفرجگاه زمستانی اسکی می‌شود.

دیگر انواع مشاغل

وظیفهٔ پروژه‌ای

وظیفه شما در صورتی پروژه‌ای محسوب می‌ شود که برای اجرای پروژه خاصی استخدام شوید. بعد از ختم پروژه، این وظیفه از بین می‌رود.

وظیفهٔ کمیشنی
در وظیفه کمیشنی، شما بر بنیاد عملکرد خود، معاش میگیرید. فروش تلیفونی یا پیدا نمودن مشترک برای بسته‌های کانال تلویزیونی وظیفه کمیشنی محسوب می‌شود. گاهی معاش کمیشنی با بعضی انواع معاش اساسی ترکیب میشود.

کارآموزی

کارآموزی نوع خاصی از اشتغال است که این بدین معنی است که شما در ان به تعلیم در بخش مسلکی خود میپرداید اما در مکتب نه بلکه در یک محل کاری با معاش.

وظیفهٔ آزاد

اشخاص دارای وظیفه آزاد بر بنیاد قرارداد با کمپنی خصوصی مصروف کار میشوند. کمپنی خصوصی وظیفه رسیدگی به صدور بل حساب و دیگر امور اداری بین شما و مشتریان شما را بر عهده میگیرد. کمپنی خصوصی نیز وظایف کارفرما را بر عهده دارد و به تهیه راپور مالیات کارفرما، اعمال کسورات مالیاتی و تادیه معاش میپردازد.

اجاره‌ای

اگر کمپنی که نیروی بشری کمپنی‌های دیگر را تامین میکند شما را استخدام کند، شما منحیث مشاور مصروف کار میشوید. آن کمپنی به شما معاش ماهوار میدهد ولی شما وظایف خود را در مکان مورد نظر مشتری انجام میدهید.

مستقل

شاغل مستقل را نمیتوان استخدام‌ شده محسوب نمود. چنین شخصی بصورت آزاد به فروش محصولات و خدمات خود میپردازد. از گروپ‌های حرفوی که بشکل مستقل فعالیت میکنند میتوان به خبرنگاران و عکاسان اشاره نمود.

تمام‌ وقت یا نیمه‌ وقت

در سویدن وظیفهٔ عادی وقت کامل 40 ساعت کاری در هفته میباشد. وقت کامل به معنی 100 فیصد است. اگر شما نیمه وقت مشغول کاری باشید، پس معاش شما بر این مبنا محاسبه می‌شود که چند فیصد از زمان وظیفه وقت کامل را به کار اختصاص داده‌اید. عاید ممکن است بر بنیاد کار ساعتی نیز محاسبه شود.

موارد زیر را بخاطر داشته باشید

برخی از کارفرمایان سعی می کنند در درجه نخست جوانان را وادار کنند یک یا چند هفته مجانی کار آزمایشی انجام دهند و آنرا اشتباها استخدام آزمایشی می نامند. یکی از مقررات اساسی این است که شما هرگز نباید مجانی کار کنید. حتی اگر آزمایشی کار می کنید نیز بایستی حقوق و دستمزد بگیرید.

حقوق و دستمزد و مزایا

در اکثر محیط های کاری, شما یکبار در سال از امکان مذاکره حقوق و دستمزد برخوردارید. در اینجا شما راهنمائی هایی درباره حقوق و دستمزد و سایر مزایا وجود دارد.

حقوق و دستمزد و مزایا