اقسام مختلف استخدام و شغل آزاد

اقسام متعدد مختلف استخدام وجود دارد اما اساس آنها یکی میباشد این که شما یک وظیفه را اجرا نموده و در بدل آن معاش دریافت میکنید. در اینجا چند مثال وجود دارد.

استخدام دایمی

استخدام دایمی را در زبان روزمره به نام استخدام ثابت نیز یاد نموده به این معنی میباشد که استخدام شدن تان تا زمانی ادامه می یابد که خود بخواهید آن را فسخ کنید،از کار اخراج شوید و یا هم متقاعد گردید. کدام تاریخ تعین شده برای پایان یافتن استخدام شدن وجود ندارد.

کار در هنگام تعطیلات و کار فصلی

کار در تابستان یا به طور مثال کار در جریان تعطیلات کرسمس را feriearbete (کار در هنگام تعطیلات) می نامند. کار های دیگری که صرفا در جریان بخش های از سال وجود دارد را کار های فصلی می نامند. این میتواند به طور مثال کار کردن در یک campingplats اردوگاه(در تابستان یا در یک محل بازی اسکی در زمستان باشد.

Frilans (کارمند آزاد)

یک frilansare (کارمند آزاد) معمولاَ فردیست که دارای شغل آزاد میباشد و محصولات و خدمات خود را به یک شرکت به فروش میرساند. این میتواند یک مقاله برای یک روزنامه باشد. گروه های معمولی کار که به شکل کارمند آزاد کار میکنند، ژورنالیست ها و عکاسان میباشند. یک تعداد افراد از منازل شان کار میکنند،برخی دیگر از یک محل کار با دیگر کارمندان آزاد به طور مشترک استفاده میکنند.

تمام وقت یا نیمه وقت

یک استخدام معمولی تمام وقت در سویدن 40 ساعت کار در هفته میباشد. استخدام به شکل تمام وقت و استخدام به شکل 100 فیصد،یکی است. در صورتی که شما به شکل نیمه وقت کار کنید معاش تان بر اساس این که چند فیصد کار تمام وقت را انجام میدهید،شمار میشود. اگر شما به شکل نیمه وقت استخدام شده باشید و در ساعات نامنظم کار کنید در آن صورت شما timanställd (به شکل زمانی استخدام) شده اید.برای شما در بدل هر ساعت معاش داده میشود.

کارآموز

استخدام شدن به عنوان کارآموز، شکل خاص استخدام بوده،به این معنی است که شما به آموزش در ساحۀ کاری تان ادامه میدهید،اما نه در یک مکتب بلکه در یک محل کار و با معاش کارآموز. یک دورۀ آموزشی معمولی به طور مثال برای افرادی که در بخش برق کار میکنند و یا برای بوت دوز ها،تقریبا یک سال میباشد.

Projektanställning (استخدام موقت پروژه ای)

Projektanställd (استخدام موقت پروژه ای) زمانیست که شما برای اجرای یک پروژۀ خاص استخدام شده باشید. کار(استخدام) نیز با تکمیل پروژه پایان می یابد. اگر شما یا کارفرما بخواهید قرارداد را نقض نمایید باید در این مورد به طور مشترک با هم به توافق برسید.

Provanställning (استخدام آزمایشی)

زمانی که شما یک کار جدید را بدست میآورید ممکن با provanställning (استخدام آزمایشی) آغاز نمایید. این بدان معنیست که شما و کارفرما هر دو یک دورۀ آزمایشی حداکثر شش ماهه را دارا میباشید تا دیده شود هرگاه شما برای کار مذکور مناسب باشید. در صورت رضایت کارفرما و همچنان اگر خود خواهان ادامه کار باشید،استخدام شدن شما به طور اتومات شکل دایمی را به خود اختیار میگیرد.

Provisionsjobb (کار حق الزحمه ای)

Provisionsjobb (کار حق الزحمه ای) به این معنی است که شما پس از اجرای کار معاش بدست میآورید. این میتواند به طور مثال فروشندگی از طریق تیلفون یا هم جذب مشترکین برای بسته های کانال های تلویزیونی باشد. بعضا provisionslönen (معاش حق الزحمه ای) با برخی از اشکال معاش ابتدایی نیز ترکیب میگردد.

Vikariat (شغل موقت)

vikariat (شغل موقت) یک نوع استخدام موقتی بوده و به این معنی میباشد که شما به عنوان جاگزین یک شخص دیگر که به طور مثال مریض است و یا در مرخصی بسر میبرد، به شکل موقت یک ماموریت دیگر را پیش میبرد و یا هم در مرخصی برای مراقبت از فرزند بسر میبرد،وارد کار میگردید. vikariat (شغل موقت) در تعداد زیادی از رشته های شغلی به استخدام دایمی می انجامد.

Visstidsanställning (استخدام برای یک زمان خاص)

Visstidsanställningen (استخدام برای یک زمان خاص) برای یک زمان محدود میباشد. این میتواند یک شغل موقت،یک کار تابستانی،یک کار موقت پروژه ای یا هم استخدام شدن موقتی در زمانی که کارفرما به کارمندان بیشتر نیاز دارد،باشد. اگر شما در جریان یک دورۀ پنج ساله برای مدت بیشتر از دو سال دارای Visstidsanställningen (استخدام برای یک زمان خاص) بوده باشید،حق استخدام شدن دایمی را دارا میباشید.

Egenanställning (خوداشتغالی)

زمانی که شما به شکل egenanställd (خوداشتغال) کار میکنید دارای یک قرارداد با یک egenanställningsföretag میباشید. شما بدون آن که استخدام شده باشید و یا از خود دارای شرکت شخصی باشید، میتوانید کار کنید. امور صدور صورتحساب و همه کار های دیگر ادارای بین شما و کارفرما/ماموریت دهنده توسط Egenanställningsföretaget اداره میگردد. همچنان Egenanställningsföretaget مسئولیت کارفرما را دارا بوده،هزینه های کارفرما را گزارش داده،مالیات را وضع نموده و به شما معاش می پردازد.

Uthyrd (به اجاره داده شده)

در صورتی که شما توسط یک bemanningsföretag استخدام شده باشید که کارمندان را به دیگر شرکت ها به اجاره میدهد،در آن صورت شما به عنوان یک مشاور به کرایه داده شده اید. شما از شرکت bemanningsföretag معاش ماهانه دریافت می نمایید ولی وظایف کاری تان را نزد مشتری انجام میدهید.

Arbetsmiljöverket (ادارۀ محیط کار) شما حق دارید یک روز مصئون کاری داشته باشید

به خاطر داشته باشید

برخی از کارفرما ها تلاش میکنند در قدم اول جوانان را استخدام نمایند تا در جریان یک یا چند هفته به طور رایگان به شکل “آزمایشی” کنند.این را به اشتباۀ (استخدام آزمایشی) می نامند. یک قانون اساسی اینست که هرگز نباید رایگان کار کنید. حتی اگر به شکل آزمایشی هم کار کنید باید معاش بدست بیآورید.

معاش و امتیازات

در اکثریت محلات کار این امکان را دارید که سال یکبار در مورد معاش تان مذاکره نمایید. چند راهنمایی در مورد معاش و سایر امتیازات تان

معاش و امتیازات