Välkommen till hela Sveriges arbetsförmedlingen.se

Nyheter, tips och om oss

Tusentals jobb vid ny fabrik

Batteritillverkaren Northvolt räknar med att anställa drygt 2 500 personer fram till 2023.

Utbildning med lön på Volvo

Från och med den 12 augusti kan du söka till Volvosteget – en ettårig, betald industriutbildning.

Statistik

6,9 %

var inskrivna som arbetslösa i juli (6,9 procent juli 2018)

21 018

personer fick ett jobb i juli