Välkommen till hela Sveriges arbetsförmedlingen.se

Nyheter, tips och om oss

Kolla upp arbetsgivaren före intervjun

Läs på för att se om jobbet passar dig och för att visa att du är intresserad.

Satsa på ett bristyrke – och få jobb direkt

En arbetsmarknadsutbildning är en snabb väg in på arbetsmarknaden.

Gå en spetsutbildning på Utbildning Nord

Välj mellan ett 30-tal utbildningar inom olika bristyrken.

Leenden kvinna i röd skjorta som håller i en surfplatta

Statistik

7,1 %

var inskrivna som arbetslösa i oktober (6,9 procent oktober 2018)

27 857

personer fick ett jobb i oktober