Rusta och matcha

För att delta i rusta och matcha behöver du först bli anvisad av Arbetsförmedlingen. I rusta och matcha väljer du själv en leverantör som du tror är mest lämpad för att snabbast stödja dig till jobb eller utbildning. När du valt en leverantör får du en egen handledare som hjälper dig under din resa mot sysselsättning.

film

Rusta och matcha – stöd som hjälper

Rusta och matcha är Arbetsförmedlingens stora satsning på fristående leverantörer.

film

För dig som ska delta i rusta och matcha

Har du blivit erbjuden att delta i rusta och matcha via Arbetsförmedlingen? Här får du veta vad stödet innebär och vilka villkor som gäller.

film

Så väljer du

I rusta och matcha väljer du själv en leverantör som stödjer dig. Gör ett val som passar dina behov.

För vem

Rusta och matcha är ett stöd för dig som varit inskriven under lång tid på Arbetsförmedlingen och/eller deltar i något av programmen:

jobb- och utvecklingsgarantin

jobbgarantin för ungdomar

etableringsprogrammet

Vad

I rusta och matcha erbjuds du stöd av våra leverantörer och det är du som väljer vilken leverantör du vill ha. När du valt en leverantör får du hjälp av en handledare hos leverantören. Handledaren tar fram individuellt anpassade aktiviteter som hjälper dig att snabbare nå jobb eller utbildning. Minst en gång varannan vecka har du individuella utvecklingsmöten med din handledare.

Leverantören har möjlighet att, inom de ramar som finns, utforma stöd och aktiviteter utifrån just dina behov och förutsättningar. Det kan handla om kontakter med arbetsgivare, hitta och söka jobb, information om utbildningsmöjligheter samt vägledning. Du kan också ta del av stöd som praktik, yrkeskompetensbedömning eller validering om vi bedömer att det är motiverat. Rusta och matcha kan kombineras med SFI-studier. Om du inte talar svenska kan du få stöd på ditt eget språk i vissa delar i aktiviteterna.

Så här fungerar det

1. Arbetsförmedlingen bedömer om rusta och matcha är aktuellt för dig

Vid uppföljningssamtalet med oss gör Arbetsförmedlingen en bedömning om du är aktuell för rusta och matcha. Vid bedömningen tar vi hjälp av ett statistiskt bedömningsstöd. Blir du under samtalet anvisad till rusta och matcha behöver du inom fem arbetsdagar meddela oss vilken leverantör du vill ha.

Så här gör vi vår bedömning

2. Du väljer själv vilken leverantör av rusta och matcha du vill ha

Välj den leverantör som passar just dina behov. Du kan söka efter leverantörernas specifika kompetens och information om vilka som finns på din ort, språk-, branschkunskaper samt vilka arbetsgivarkontakter de har.

Sök leverantör

När du valt leverantör behöver du kontakta oss och meddela KA-numret för den leverantör du har valt. KA-numret hittar du under leverantörens namn i Sök leverantör. I stället för att kontakta oss kan du även meddela oss ditt val på Mina sidor.

Om du inte kan eller själv vill välja leverantör använder vi ett ickevalsalternativ. Du får då stöd av den leverantör som har sin verksamhet närmast där du bor.

Leverantörens betyg underlättar ditt val

Leverantörerna av rusta och matcha betygsätts i en fyrgradig skala. De som får högst betyg av Arbetsförmedlingen och som alltså har lyckats bäst med att stötta deltagarna till jobb eller studier, får fyra stjärnor.

Vi uppdaterar leverantörernas betyg löpande. Observera att leverantörer som inte har något betyg kan vara nya eller sakna tillräckligt många deltagare under perioden när vi gjorde mätningen. Det innebär att de kan ha ett bra resultat även om det ännu inte har betygsatts.

3. När du valt leverantör och meddelat oss ditt val

En handledare hos leverantören av rusta och matcha kontaktar dig för ett första möte. Tillsammans tar ni fram en individuell utvecklingsplan för hur du snabbast kan närma dig ett jobb eller börja på en utbildning.

Du deltar i rusta och matcha i sex månader, sedan utvärderar vi hur det har gått. Vid behov kan du delta i ytterligare sex månader, sammanlagt totalt tolv månader.

Om du inte är nöjd med den hjälp du får kan du byta leverantör. Kontakta oss på Arbetsförmedlingen om du vill byta.

I rusta och matcha ingår teckenspråkstolk och skrivtolk.

Ersättning och villkor

När du tar del av detta stöd deltar du i ett program och du kan ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. Här berättar vi hur du ansöker om ersättning och vad som gäller när du är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i ett av våra program.

När du deltar i ett program

Vanliga frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om rusta och matcha.

Frågor och svar

Hitta fler stöd