Rusta och matcha

Behöver du extra stöd för att hitta jobb? Med vår tjänst rusta och matcha får du det stöd du behöver. Du väljer själv vilken leverantör du vill ha stöd av och får en egen handledare som hjälper dig. Målet är att du ska få jobb eller börja studera så fort som möjligt.

film

Så väljer du

I rusta och matcha väljer du själv leverantör. Gör ett val som passar dina behov.

För vem

Rusta och matcha är för dig som kan jobba, men som behöver extra stöd för att hitta jobb eller börja studera. Med hjälp av en handledare hos en av våra leverantörer får du ta del av individuellt anpassade aktiviteter som hjälper dig att snabbare nå ditt mål: jobb eller utbildning. Det kan vara kontakter med arbetsgivare, stöd att hitta och söka jobb, information om utbildningsmöjligheter samt vägledning. Är du ny i Sverige kan du delta i svenska för invandrare, sfi, under den tid tjänsten pågår.

Du kan också ta del av stöd som praktik, yrkeskompetensbedömning eller validering om vi bedömer att det är motiverat. Minst en gång varannan vecka har du individuella utvecklingsmöten med din handledare.

Om du inte talar svenska kan du få stöd på ditt eget språk.

Så här fungerar det

  • Du deltar i tjänsten i sex månader, sedan utvärderar vi tillsammans hur det har gått. Vid behov kan du delta i ytterligare sex månader, sammanlagt totalt 12 månader.
  • Det är du som väljer vilken leverantör du vill ha. Här på webbplatsen kan du söka efter leverantörer på din ort. Du hittar också information om deras metodik, språk- och branschkunskaper samt betyg i en fyrgradig skala.
  • De leverantörer som får högst betyg av Arbetsförmedlingen – alltså lyckats bäst med att stötta deltagarna till jobb eller studier – får fyra stjärnor.
  • Meddela oss vilken leverantör du har valt när du har ditt bokade möte med oss. Vi behöver också det så kallade KA-numret, som du hittar under leverantörens namn.
  • En handledare hos leverantören kommer att kontakta dig för ett första möte. Ni tar sedan tillsammans fram en individuell utvecklingsplan för hur du snabbast ska få jobb eller börja studera.
  • Om du inte kan eller vill välja leverantör använder vi ett så kallat ickevalsalternativ. Du får då stöd av den leverantör som har sin verksamhet närmast där du bor.
  • Om du inte är nöjd med den hjälp du får kan du byta leverantör. Kontakta oss om du vill byta.
  • Om du har behov av någon form av tolk så ingår det i tjänsten.

Ersättning och villkor

När du tar del av detta stöd deltar du i ett program och du kan ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. Här berättar vi hur du ansöker om ersättning och vad som gäller när du är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i ett av våra program.

När du deltar i ett program

Vanliga frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om rusta och matcha.

Frågor och svar

Din samarbetshistorik hjälper oss att förbättra rusta och matcha

En del deltagare i tjänsten rusta och matcha ingår i ett europeiskt socialfondsprojekt (ESF-projekt). Syftet med projektet är att dra lärdom om och förbättra Arbetsförmedlingen matchningstjänster. För dig som berörs av projektet dokumenterar din leverantör varje månad de aktiviteter som ni har genomfört tillsammans, eller som du har gjort på egen hand, enligt er gemensamma planering. Rapporten, som kallas samarbetshistorik, hittar du under Mina sidor varje månad. Där kommer du att få se över och godkänna samarbetshistoriken, så att ni är överens om att uppgifterna stämmer.

Kontakta Arbetsförmedlingen eller din leverantör om du är osäker på om du berörs av detta.

Mer information om samarbetshistorik

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.

Hitta fler stöd

Rusta och matcha medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden