Rusta och matcha

Rusta och matcha är ett stöd för dig som har varit inskriven på Arbetsförmedlingen under en längre tid. I rusta och matcha får du välja en leverantör som du tror är mest lämpad för att snabbt stödja dig till jobb eller utbildning. När du har valt en leverantör får du en egen handledare som hjälper dig under din resa mot sysselsättning.

Vad är rusta och matcha?

I rusta och matcha erbjuds du stöd på vägen till jobb eller utbildning av våra leverantörer. Du väljer själv vilken leverantör du vill ha. När du valt en leverantör får du hjälp av en handledare hos leverantören.

Du får en handledare hos den leverantör du har valt. Handledaren tar fram aktiviteter som ska hjälpa dig att snabbare nå jobb eller utbildning. Var fjortonde dag har du ett individuellt möte med din handledare och minst var fjärde vecka har du ett fysiskt möte hos leverantören

Leverantören ger dig stöd och aktiviteter utifrån just dina behov och förutsättningar. Det kan handla om kontakter med arbetsgivare, hitta och söka jobb, information om utbildning samt vägledning.

Rusta och matcha kan kombineras med SFI-studier.

Om du inte talar svenska kan du få stöd på ditt eget språk i vissa delar av dina aktiviteter.

För dig som ska delta i rusta och matcha

film
/

9 minuter 13 sekunder

Här får du veta vad stödet innebär och vilka villkor som gäller.

Vem kan få rusta och matcha?

Rusta och matcha är ett stöd för dig som har varit inskriven på Arbetsförmedlingen under en längre tid. För att kunna ta del av rusta och matcha måste du uppfylla vissa krav och ingå i programmet förmedlingsinsatser. Det är Arbetsförmedlingen som bedömer om du ska bli anvisad till programmet förmedlingsinsatser.

Vilka krav som gäller för att ta del av programmet förmedlingsinsatser kan du läsa om här:

Förmedlingsinsatser

Ersättning och villkor

När du tar del av detta stöd deltar du i ett program och du kan ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. Här berättar vi hur du ansöker om ersättning och vad som gäller när du är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i ett av våra program.

När du deltar i ett program

Så här går det till

1. Vi bedömer om rusta och matcha är aktuellt för dig

Vid ett uppföljningssamtal med oss gör vi en bedömning om du är aktuell för rusta och matcha. Vid bedömningen tar vi hjälp av ett statistiskt bedömningsstöd. Blir du under samtalet anvisad till rusta och matcha behöver du inom fem arbetsdagar meddela oss vilken leverantör du vill ha.

Så här gör vi vår bedömning

2. Du väljer leverantör och meddelar ditt val

Välj den leverantör som passar just dina behov. Du kan söka efter leverantörernas specifika kompetens och få information om vilka som finns på din ort, språk-, branschkunskaper samt vilka arbetsgivarkontakter de har.

När du har bestämt vilken leverantör du vill ha ska du meddela oss ditt val. Det gör du på Mina sidor eller genom att kontakta oss. Om du kontaktar oss ska du ange KA-numret för den leverantör du har valt. KA-numret hittar du under leverantörens namn i Sök leverantör.

Om du inte kan eller själv vill välja leverantör utser vi en leverantör som har sin verksamhet närmast där du bor.

3. När du valt leverantör

En handledare hos leverantören kontaktar dig för ett första möte. Tillsammans tar ni fram ett individuellt schema för hur du snabbast kan närma dig ett jobb eller börja på en utbildning.

Du deltar i rusta och matcha i sex månader, sedan utvärderar vi hur det har gått. Om vi på Arbetsförmedlingen bedömer att du behöver mer tid i rusta och matcha kan du bli aktuell för en ytterligare period.

Om du inte är nöjd med den leverantör du har kan du byta. Kontakta oss då på Arbetsförmedlingen.

I rusta och matcha ingår teckenspråkstolk, språkstöd och skrivtolk.

Vanliga frågor och svar

Om du är missnöjd med den leverantör du har valt ska du prata med någon hos leverantören först. Vänd dig exempelvis till utbildningsledaren eller någon ansvarig chef. Prata gärna med andra deltagare för att tillsammans försöka påverka.

Om du pratat med leverantören men fortfarande är missnöjd med hur tjänsten fungerar så kan du lämna uppgifter om bristerna till myndigheten.

Lämna synpunkter på leverantörer

Det är mycket viktigt att du kommer till möten och gör det som du och handledaren kommit överens om. Om du inte deltar kan du få en varning, bli utan ersättning i en eller flera dagar och förlora din plats i programmet.

I rusta och matcha får leverantörerna ersättning när du får jobb eller utbildning. Därför är det viktigt att leverantören får ett intyg som visar att du fått ett jobb. Be din arbetsgivare att skriva ett intyg som du sedan lämnar till leverantören.

Ja, leverantören ska tillhandahålla språkstöd under tiden du deltar.

Ja, det kan till exempel vara aktuellt om du är föräldraledig på deltid eller deltar på deltid i ett annat stöd via Arbetsförmedlingen. Du kan också delta i rusta och matcha om du läser sfi.

Efter att vi fattat beslut om rusta och matcha får leverantören tillgång till din planering och kan se dina två senaste aktivitetsrapporter.

Vissa delar av rusta och matcha sker alltid på plats och flyttar du behöver du kontakta oss i god tid för att byta leverantör.