Synpunkt på våra leverantörer

Här kan du lämna synpunkter på leverantörer av upphandlade arbetsförmedlingstjänster inklusive arbetsmarknadsutbildningar. Du behöver inte vara deltagare hos någon leverantör för att lämna in din synpunkt eller ditt klagomål. Läs gärna vanliga synpunkter och frågor innan du kontaktar oss.

Svar på vanliga synpunkter och frågor

Jag vill komma i kontakt med en arbetsförmedlare

Enklaste sättet att få svar snabbt är att ställa din fråga i vår chattbot. Har du frågor om ditt personliga ärende kan du ringa eller chatta med en arbetsförmedlare.

Kontakta oss                         

Jag har fått brev om varning/sanktion från min a-kassa

Om du har fått en varning eller blivit avstängd från rätt till ersättning av din a-kassa kan det bero på till exempel:

  • att du inte aktivt har sökt jobb
  • att du inte har skickat in din aktivitetsrapport i tid, eller
  • att du har missat ett möte med Arbetsförmedlingen.

Har du frågor eller synpunkter om beslutet, hör av dig till din a-kassa.

Villkor när du har ersättning från a-kassan

Om du undrar varför Arbetsförmedlingen skickat ett meddelande till din a-kassa behöver du kontakta en arbetsförmedlare.

Kontakta oss

Jag har fått ett brev om varning eller avstängning från rätt till ersättning i program

När du deltar i ett program och får aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning är det viktigt att du uppfyller villkoren.

Det innebär bland annat att du behöver

  • följa den planering du har med oss (om du får stöd av en av våra leverantörer ska du också följa planeringen med din handledare där)
  • lämna en aktivitetsrapport till oss varje månad
  • delta i möten och andra aktiviteter
  • aktivt söka jobb, om du inte kommit överens om något annat med oss.

Om du inte uppfyller villkoren kan du få en varning eller bli utan ersättning i en eller flera dagar.

Villkor för ersättning i program

Jag har fått ett beslut som jag inte är nöjd med

Om du inte är nöjd med ett beslut som du har fått från Arbetsförmedlingen, kan du ha möjlighet att begära omprövning av det.

Begära omprövning av beslut

Jag vill ta del av en handling

Du kan begära att få ta del av allmänna handlingar hos Arbetsförmedlingen.

Ta del av allmänna handlingar

Jag har tekniska problem på Arbetsförmedlingens webbplats

Om du har tekniska problem med våra digitala tjänster, till exempel att logga in eller att aktivitetsrapportera kan du anmäla felet til oss.

Anmäl tekniskt fel

Prata först med din leverantör

Om du är missnöjd med din leverantör av upphandlad arbetsförmedlingstjänst ska du prata med någon hos leverantören först. Vänd dig exempelvis till utbildningsledaren eller någon ansvarig chef. Prata gärna med andra deltagare för att tillsammans försöka påverka.

Så här lämnar du synpunkter på en leverantör

Om du pratat med leverantören men fortfarande är missnöjd med hur tjänsten fungerar så kan du lämna uppgifter om bristerna till myndigheten.

Synpunkten lämnas via vårt formulär som du hittar längst ner på sidan.

Du kan välja att vara anonym, då görs en eventuell utredning baserat på den informationen som du har gett oss.

När vi får uppgifter om att det finns brister hos någon av våra leverantörer gör vi en bedömning om vi ska starta en utredning och vad vi då ska utreda. I bedömningen väger vi exempelvis in vad för sorts uppgifter vi har fått, om vi har fått andra signaler om brister och vad vi känner till om leverantören sedan tidigare. Vi kan starta en utredning, använda uppgifterna som underlag när vi planerar kommande granskningar eller omhänderta dem på annat sätt.

När du lämnar uppgifter bekräftar vi att myndigheten har mottagit dem. Om du har lämnat kontaktuppgifter och vi behöver kompletterande uppgifter så kontaktar vi dig.

Enligt lag ska vi vara opartiska när vi utreder ett ärende. Detta innebär att vi varken företräder leverantören eller den som har lämnat uppgifter om brister.

Vad en utredning kan leda till

Under utredningen gör vi en bedömning om leverantören har brustit i sitt åtagande enligt avtal eller inte. Om vi finner att det finns brister i leverantörens avtalsefterlevnad kräver vi att denne vidtar åtgärder för att rätta dessa. Skulle så inte ske kan vi besluta om sanktion mot leverantören.

Lämna synpunkter

Om du har pratat med leverantören, läst vanliga synpunkter och frågor och inte hittat svaret där kan du lämna in din synpunkt via formuläret nedanför.

Du kan vara anonym men om du vill att vi återkopplar till dig behöver vi dina kontaktuppgifter.

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda detta formulär.Vilken typ av tjänst/utbildning erbjuder leverantören/anordnaren? (obligatorisk uppgift) * (obligatorisk)
Vilken typ av tjänst/utbildning erbjuder leverantören/anordnaren? (obligatorisk uppgift)
4000

Har du pratat med någon anställd hos leverantören/anordnaren om din synpunkt? (obligatorisk uppgift) * (obligatorisk)
Har du pratat med någon anställd hos leverantören/anordnaren om din synpunkt? (obligatorisk uppgift)Har du pratat med någon på Arbetsförmedlingen om din synpunkt? (obligatorisk uppgift) * (obligatorisk)
Har du pratat med någon på Arbetsförmedlingen om din synpunkt? (obligatorisk uppgift)
Kontakt

Använd formuläret i första hand.

Telefon
För arbetssökande: 0771-416 416
För arbetsgivare: 0771-508 508
För leverantörer: 0771-717 717

Öppettider: måndag–fredag: 9–12

Tänk på att

Alla uppgifter du skickar till oss blir en allmän handling. Genom handlingsoffentligheten ges allmänhet rätt att ta del av allmänna handlingar, med undantag för de uppgifter som ska sekretessbeläggas.