Ge oss tips och synpunkter

Synpunkt på vår verksamhet

Här kan du lämna synpunkt på vår service, hur du blivit bemött eller hur vi hanterat ditt ärende. Hjälp oss att förbättra vår verksamhet.

Synpunkt på våra leverantörer

Här kan du lämna synpunkt på våra leverantörer av upphandlade arbetsförmedlingstjänster inklusive arbetsmarknadsutbildningar.

Synpunkt på digital tillgänglighet

Här kan du meddela oss om du hittar brister eller vill ge synpunkter på vår digitala tillgänglighet. Webbplatsen ska kunna användas av alla, oavsett behov, funktionsnedsättning eller vilka tekniska hjälpmedel du använder.

Tips om misstänkt bidragsfusk

Här kan du som privatperson eller arbetsgivare tipsa oss när du misstänker att en arbetsgivare fuskar med bidraget från oss.

Tips om misstänkta allvarliga brister, brott eller oegentligheter

Här kan privatpersoner, arbetsgivare eller andra tipsa oss vid misstanke om allvarligare brister, brott eller oegentligheter som är kopplade till vår verksamhet eller personal.

Visselblåsningar

Visselblåsarfunktionen är tillgänglig för dig som jobbar på Arbetsförmedlingen eller har en annan koppling till vår myndighet. Anställda, blivande anställda, före detta anställda, praktikanter och konsulter på Arbetsförmedliingen kan lämna en visselblåsning.

Visselblåsarfunktion