Tipsa oss om misstänkta allvarliga brister, brott eller oegentligheter

Här kan privatpersoner, arbetsgivare eller andra tipsa Arbetsförmedlingen vid misstanke om allvarligare brister, brott eller oegentligheter som är kopplade till Arbetsförmedlingens verksamhet eller personal. Du kan lämna tipset anonymt. Vi bedömer alla tips som inkommer.

Exempel på allvarliga brister, brott eller oegentligheter

 • Oegentligheter är ett samlingsbegrepp för en grupp oönskade beteenden och handlingssätt med konsekvenser för myndighetens anseende eller verksamhet. Samlingsbegreppet omfattar bland annat ohederligt förfarande, mutor, favorisering, svindleri, bedrägeri, förskingring, jäv, maktmissbruk, onödigt slöseri med resurser, trakasserier, hot, våld och skadegörelse.
 • Allvarliga brister kan exempelvis omfatta misstanke om systematiska fel och brister inom myndigheten.

Skicka in ditt tips

Använd inte formuläret om du har skyddade personuppgifter. Skicka då brev via post istället.


4000
Vi behöver dina kontaktuppgifter för att kunna återkoppla till dig.
Vi behöver dina kontaktuppgifter för att kunna återkoppla till dig.

Skicka brev till

Använd formuläret i första hand.

Adress:

Internutredningsfunktionen
Internutredningen Säkerhetsenheten
Arbetsförmedlingen
113 99 Stockholm

Vad behöver Arbetsförmedlingen veta?

  • Vi behöver veta vad tipset avser. Ange därför så mycket information du kan om det inträffade: namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, webbplats.
  • Vi behöver veta när det inträffade ägt rum, under vilken period det skedde?
  • Vi behöver veta var det inträffade ägt rum?
  • Vad har det inträffade resulterat i?
  • Om du lämnar dina kontaktuppgifter förenklar det vår utredning.
  • Du kan lämna tipset anonymt. Däremot har den som tipset gäller normalt rätt att ta del av det du skrivit.

  Tänk på att

  Alla uppgifter du skickar till oss blir en allmän handling. Genom handlingsoffentligheten ges allmänheten rätt att ta del av allmänna handlingar, med undantag för de uppgifter som ska sekretessbeläggas.