Förmedlingsinsatser

Förmedlingsinsatser är ett program för dig som behöver stöd i att söka jobb eller att börja studera. Som stöd får du en handledare hos en av våra leverantörer. Tillsammans planerar ni vilka aktiviteter som är bäst för dig.

Vad är förmedlingsinsatser?

Förmedlingsinsatser är ett program där du tar del av aktiviteter som är utformade för dina behov. Aktiviteterna sker hos en leverantör som vi har upphandlat. Det är Arbetsförmedlingen som bedömer om förmedlingsinsatser är aktuellt för dig. Vid bedömningen tar vi hjälp av ett statistiskt bedömningsstöd.

Så här gör vi vår bedömning

Vem kan ta del av förmedlingsinsatser?

För att få delta i förmedlingsinsatser måste du vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen, vara minst 25 år och arbetslös på heltid. Även du som inte har fyllt 25 år men har en funktionsnedsättning, har deltagit i etableringsinsatser för vissa nyanlända eller är minst 18 år och har varit arbetslös länge kan delta.

Du som deltar i jobbgarantin för unga, jobb- och utvecklingsgarantin eller etableringsprogrammet kan också ta del av förmedlingsinsatser. Då behöver du inte ha fyllt 25 år eller vara arbetslös på heltid.

Så här fungerar det

När du har fått beslut om förmedlingsinsatser kommer du att få ett stöd som heter rusta och matcha. I rusta och matcha får du hjälp av en av våra leverantörer. Du väljer själv vilken leverantör du vill ha. När du har valt en leverantör planerar ni tillsammans vilka aktiviteter som hjälper dig att snabbare få ett jobb eller börja en utbildning. Om du inte är nöjd med den hjälp du får från den leverantör du har valt kan du byta. Kontakta oss om du vill byta leverantör.

Rusta och matcha

Hur länge pågår förmedlingsinsatser?

Förmedlingsinsatser är normalt på heltid och pågår i sex månader. Vid behov kan du delta i ytterligare sex månader, sammanlagt totalt tolv månader. I vissa fall kan du få delta på deltid, till exempel om du är föräldraledig eller har något annat hinder som vi har godkänt.

Ersättning och villkor

När du tar del av detta stöd deltar du i ett program och du kan ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. Här berättar vi hur du ansöker om ersättning och vad som gäller när du är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i ett av våra program.

När du deltar i ett program