Validering

Validering innebär att du får din kompetens och dina kunskaper bedömda. Det gäller både kunskaper som du har skaffat dig genom studier, i arbetslivet och i vardagen.

Vad

Validering är en strukturerad bedömning och värdering av dina kunskaper och kompetenser. Det gäller både kunskaper du har skaffat dig genom studier, men även i arbetslivet eller i vardagen. Dina yrkeskunskaper bedöms genom praktiska och teoretiska prov. Efter bedömningen får du ett intyg eller betyg som gör att dina kunskaper blir formellt erkända på den svenska arbetsmarknaden. Du kan också få rekommendationer om vad du kan behöva komplettera dina kompetenser med. Det kan innebära att du snabbare kan söka vidare till studier eller jobb.

En validering kan ta allt ifrån några dagar upp till några veckor.

Vad är validering?

film
/

3 minuter 22 sekunder

I filmen berättar vi vad validering innebär och hur du kan ta del av det.

För vem

Validering är till för dig som behöver få din kompetens och dina kunskaper formellt erkända. Du behöver vara inskriven som arbetssökande hos oss. Du behöver också uppfylla något av följande:

  • Du har fyllt 25 år eller har en funktionsnedsättning.
  • Du har fyllt 18 år och står av särskilda skäl långt från arbetsmarknaden.
  • Du har betyg eller intyg från utlandet som inte erkänns på den svenska arbetsmarknaden.
  • Du har kompetens som inte kommer från en formell utbildning, utan till exempel från din fritid, ideellt arbete eller hobbyverksamhet.

Så fungerar det

Tillsammans med dig gör vi först en kartläggning av dina tidigare erfarenheter. Utifrån detta bedömer vi om validering är lämpligt för dig. Valideringen genomförs sedan av yrkesbedömare hos en leverantör som har avtal med oss och som du själv väljer. Du väljer enklast här på webbplatsen. När du har valt bokar vi första lediga plats för dig.

  • Du får visa dina yrkeskunskaper för ett specifikt yrke. Bedömaren avgör om du uppfyller kunskapskraven och ger dig i så fall ett intyg, betyg eller certifikat. Detta kan du sedan använda i ditt arbetssökande eller om du vill gå en kompletterande utbildning.
  • Om du inte uppfyller alla krav får du ett utlåtande och ett intyg på det du uppfyller. Du kan också få rekommendationer om vad du kan behöva komplettera med via till exempel utbildning.
  • Tillsammans med oss gör du en ny planering för nästa steg.

Andra vägar för att få din kompetens bedömd

Det kan finnas andra sätt att få din kompetens bedömd, men utan vår hjälp. Om du till exempel har en avslutad utbildning i ett annat land än Sverige kan du få ett utlåtande som beskriver vad din utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Det är Universitets- och högskolerådet som gör den bedömningen.

UHR.se - Bedömning av utländsk utbildning

Ersättning och villkor

När du tar del av detta stöd deltar du i ett program och du kan ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. Här berättar vi hur du ansöker om ersättning och vad som gäller när du är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i ett av våra program.

När du deltar i ett program

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.